Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (04) DOI of Article
10.15407/sem2019.04.05
2019 №04 (06)

Сучасна електрометалургія 2019 #04
Сучасна електрометалургія, 2019, #4, 32-37 pages
 
Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 4, 2019 (November)
Pages                      32-37

Вплив зміцнених елементами проникнення приповерхневих шарів на механічні властивості сплавів титану

В.М. Федірко, В.С. Труш, О.Г. Лук’яненко, І.М. Погрелюк


Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: pminasu@ipm.lviv.ua

У даній роботі на зразках промислових титанових сплавів ВТ1-0, ВТ5, ПТ-7М, ОТ4-1 дифузійним насиченням у контрольованому газовому середовищі формували приповерхневі газонасичені шари завглибшки 10…70 мкм із різним рівнем зміцнення поверхні. Показано можливість підвищення ресурсних характеристик α- і псевдо-α-сплавів титану за різних видів навантаження (утома, довготривала міцність) за умов регламентованого твердорозчинного зміцнення приповерхневих шарів металу елементами проникнення (О, N, C). Визначено оптимальні параметри модифікування приповерхневого шару металу (градієнт твердості та глибина зміцнення), які забезпечують максимальну реалізацію цього ефекту для кожного з елементів проникнення. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 9.
Ключові слова: титанові сплави; приповерхневий шар; елемент проникнення; кисень; азот; вуглець; статичне навантаження; втомна довговічність

Received:                26.07.18
Published:               23.09.19

Список літератури

1. Fujii Hideki, Takahashi Kazuhiro, Yamashita Yoshito (2003) Application of titanium and its alloys for automobile parts. Nippon Steel Technical Report, 88, 70–75.
2. Патон Б.Є., Шпак А.П., Івасишин О.М. (2006) Основні напрямки наукових досліджень з титанової проблематики в Україні. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 3, 5–17.
3. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: справочник. Москва, ВИЛС–МАТИ.
4. Fedirko V.M., Luk’yanenko A.G., Pohrelyuk I.M., Trush V.S. (2017) Increasing the serviceability of products from single-phase titanium alloys by thermochemical treatment. Materials Performance and Characterization, 6(4), 642–655.
5. Федірко В.М., Пічугін А.Т., Лук’яненко О.Г., Сірик З.О. (1996) Оцінка експлуатаційної придатності виробів з титанових сплавів різних структурних класів з газонасиченими шарами. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 6, 49–54.