Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №01 (03) DOI of Article
10.37434/sem2020.01.04
2020 №01 (05)

Сучасна електрометалургія 2020 #01
Сучасна електрометалургія, 2020, #1, 32-38 pages

Корозійна та ерозійна стійкість конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді й молібдену

І.М. Гречанюк1, В.Г. Гречанюк2


1НВП «ЕЛТЕХМАШ». 21011, м. Вінница, вул. Ватутіна, 25. E-mail: vin25ebt@ukr.net
2Київський національний університет будівництва та архітектури. 03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31. E-mail: knuba@knuba.edu.ua

Реферат
Розглянуто корозійну та ерозійну стійкість композиційних матеріалів на основі міді і молібдену, які використовуються в якості контактних матеріалів. Досліджено, що введення в систему Cu–Мо цирконію і ітрію (матеріал МДК-3: Cu–(10…12 %) Mo–(0,2 %) Zr, Y) сприяє підвищенню корозійної стійкості на 20 %, а глибинний показник корозії знижується до 0,02 г/(м2·р.). Показано, що залежність зміни температури контактів від контактного опору носить лінійний характер, чим вищий контактний опір, тим інтенсивніше зростає температура контактів. Встановлена залежність контактного опору контактів, виготовлених із матеріалів МДК-3 та Ag–CdO, від кількості комутаційних циклів. Проведена порівняльна характеристика контактів із срібловмісних матеріалів і контактних матеріалів з МДК-3 та показана перевага останніх. Бібліогр. 9, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: композиційні матеріали; корозійна стійкість; контактний опір; контактні матеріали; дисперсно-зміцнені матеріали

Received 14.12.2019

Список літератури

1. Гречанюк В.Г. (2013) Фізико-хімічні основи формування конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді: Автореф. дис. … д-ра хім. наук. Київ, 40.
2. Гречанюк Н.И., Минакова Р.В., Василега О.П. и др. (2010) Современное состояние и перспективы применения технологии высокоскоростного электронно-лучевого испарения и последующей конденсации в вакууме металлов и неметаллов для получения электрических контактов и электродов. Труды ИПМ НАНУ. Электрические контакты и электроды. Киев, 54–67.
3. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г. (2018) Дисперсные и слоистые объёмные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщение 1. Структура и фазовый состав. Современная электрометаллургия, 1, 42–53.
4. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г. (2019) Механические свойства дисперсных и слоистых композиционных материалов на основе меди и молибдена. Там же, 2, 43–49.
5. (1980) Унифицированные методики лабораторных испытаний эффективности ингибиторов коррозии в водных системах. Рига, Институт неорганической химии АН Литовской ССР.
6. Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г., Емельянов Б.М., Руденко И.Ф. (1998) Коррозия композиционных материалов на основе меди, используемых для электрических контактов. Труды ИПМ НАНУ. Электрические контакты и электроды. Киев, 140–144.
7. ТУ У 20113410.001–98. Материалы дисперсно-упрочненные для электрических контактов.
8. ТУ У 24.4–53966101.2014. Матеріали дисперсно-зміцнені для електричних контактів.
9. ТУ У 31.2–20113410–003–2002. Контакты электрические на основе дисперсно-упрочненных материалов (МДК).

Реклама в цьому номері: