Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (06) DOI of Article
10.37434/sem2020.02.07
2020 №02 (08)

Сучасна електрометалургія 2020 #02
SEM, 2020, #2, 39-43 pages

Високотемпературні механічні характеристики β-стабілізованого інтерметалідного сплаву системи TiAl після індукційної зонної плавки

Authors
Л.М. Лобанов, Ю.А. Асніс, Н.В. Піскун, І.І. Статкевич
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. Е-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Досліджували інтерметалідний β-стабілізований сплав системи TiAl–Ti–44Al–5Nb–3Cr–1,5Zr (at. %), який був отриманий електронно-променевою плавкою. Заготовки литого сплаву повторно переплавляли способом індукційної безтигельної зонної плавки. Вказаний спосіб обробки є одним з найбільш привабливих для поліпшення структури зливку, що, в свою чергу, значно підвищує механічні характеристики сплаву. Описано обладнання для проведення високотемпературних механічних випробувань сплаву. Визначені такі механічні характеристики, як межа текучості, межа міцності, ступінь деформації при стисканні, а також модуль пружності і швидкість повзучості в вихідному стані і після індукційної безтигельної зонної плавки. По цих даних побудовані криві деформації. Показано, що індукційна безтигельна зонна плавка призвела до істотного збільшення високотемпературних характеристик сплаву Ti–44Al–5Nb–3Cr–1,5Zr. Бібліогр. 15, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: інтерметалідний сплав; система TiAl; високотемпературні механічні випробування; механічні характеристики; міцність; текучість; ступінь деформації; повзучість; пружність

Received 04.06.2020

Список літератури

1. Appel F., Paul J.D.H., Oering M. (2011) Gamma titanium aluminide alloys: Science and technology. WILEY-VCH, Weinheim.
2. Глотка Т.А., Перепелкина М.Н., Омельченко О.С. (2016) Механические свойства сложнолегированного титанового сплава, полученного интенсивной пластической деформацией. Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Стародубовские чтения, 90, 71–77.
3. Фридман Л.Б. (1974) Механические свойства металлов. Москва, Машиностроение.
4. Иноземцев А.А., Башкатов И.Г., Каряковцев А.С. (2010) Современные титановые сплавы и проблемы их развития. Москва, ВИАМ.
5. Анташев В.Г., Ночовная Н.А., Ширяев А.А. и др. (2011) Перспективы разработки новых титановых сплавов. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2, 60–67.
6. Антонюк С.Л., Моляр А.Г., Калинюк А.Н. и др. (2003) Титановые сплавы для авиационной промышленности Украины. Современная электрометаллургия, 1, 10–14.
7. Поварова К.Б., Банных О.А. (1999) Принципы создания конструкционных сплавов на основе интерметаллидов. Часть І. Материаловедение, 2, 27–32.
8. Лобанов Л.М., Аснис Е.А., Пискун Н.В., Статкевич И.И. (2018) Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан– алюминий при направленной кристаллизации. Доповіді НАНУ, 12, 51–60.
9. Брун М.Я., Солдатенко И.В., Быкова Л.А. (1992) Структура и механические свойства нового жаропрочного титанового сплава ВТ25У. МиТОМ, 1, 29–31.
10. Kartavykh A.V., Asnis E.A., Piskun N.V. et al. (2017) Room-temperature tensile properties of float-zone processed β-stabilized γ-TiAl(Nb, Cr, Zr) intermetallic. J. Materials Letters, 188, 88–91.
11. Kartavykh A.V., Asnis E.A., Piskun N.V. et al. (2015) Microstructure and mechanical properties control of γ-TiAl(Nb, Cr, Zr) intermetallic alloy by induction float zone processing. J. Alloys Compd, 643, 182–186.
12. Kartavykh A.V., Asnis E.A., Piskun N.V. et al. (2016) A promising microstructure/deformability adjustment of β-stabilized γ-TiAl intermetallics. J. Materials Letters, 162, 180–184.
13. ГОСТ 8817–82: Металлы. Метод испытания на осадку.
14. ГОСТ 25.503–97: Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие.
15. Картавых А.В., Чердынцев В.В., Степашкин А.А., Горшенков М.В. (2013) Высокотемпературная дилатометрия жаропрочного сплава Ti–46Al–8N. Металлы, 4, 62–69.

Реклама в цьому номері: