Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №04 (04) DOI of Article
10.37434/sem2020.04.05
2020 №04 (06)

Сучасна електрометалургія 2020 #04
SEM, 2020, #4, 28-31 pages

Промислова технологія нанесення двошарових плазмових теплозахисних покриттів на соплові лопатки газових турбін

Authors
В.А. Акримов1, І.М. Гречанюк2, Ю.О. Смашнюк3, В.Г. Гречанюк4, М.П. Любаренко3
1ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». 54018, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 42-а. E-mail: office@zorya.com.ua
2ІПМ ім. І.Н. Францевича НАН України. 03680, м. Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3. E-mail: ipm@nas.gov.ua
3НВП «ЕЛТЕХМАШ». 21011, м. Вінница, вул. Ватутіна, 25. E-mail: vin25ebt@ukr.net
4Київський національний університет будівництва та архітектури. 03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31. E-mail: knuba@knuba.edu.ua

Реферат
Описано особливості промислової технології осадження плазмових теплозахисних покриттів на лопатки газотурбінних установок з використанням порошків CoCrAlYSi, отриманих з відповідних сплавів електронно-променевої плавки. Показано необхідність контрольованої підготовки поверхні лопаток перед нанесенням покриття. Регламентовано час між очищенням поверхні і нанесенням покриття. Вказані оптимальні технологічні параметри нанесення покриття та досліджено їх структурно-хімічний склад. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 3.
Ключові слова: плазмові теплозахисні покриття; технологія нанесення; порошки; сплави; лопатки; структура

Received 14.10.2020

Список літератури

1. Beele, W., Marijnissen, G., Van Lieshout, A. (1999) The evolution of thermal barrier coatings — status and upcoming solutions for today’s key issues. Surface and Coatings Technology, 120‒121, 61–67.
2. Lakiza, S.M., Grechanyuk, M.I., Ruban, O.K. et al. (2018) Thermal barrier coatings: Current status, search and analysis. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 57(1‒2), 82–113.
3. (2015) ТУ У 27.4-20113410.002–2001: Материалы в слитках и порошках для защитных покрытий.
4. Гогаєв К.О., Гречанюк М.І., Грибков В.К. та ін. (2012) Спосіб одержання складнолегованих порошків на основі кобальту. Україна, Пат. 99557.
5. Гречанюк Н.И., Гогаев К.А., Затовский В.Г. (2012) Особенности получения порошкового сплава Co–Cr–Al–Y–Si. Порошковая металлургия, 11‒12, 18–25.

Реклама в цьому номері: