Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №02 (03) DOI of Article
10.37434/sem2021.02.04
2021 №02 (05)

Сучасна електрометалургія 2021 #02
SEM, 2021, #2, 26-31 pages

Хімічна рівновага в системі Fe–O–H за високих температур

Authors
М.М. Гасик1, М.І. Гасик2
1Аалто Університет, 00076, м. Аалто, Еспоо, Фінляндія. E-mail: michael.gasik@aalto.fi
2Національна металургійна академія України. 49000, м. Дніпро, просп. гагаріна, 4

Реферат
Розглянуто питання термодинамічної рівноваги в системі Fe–O–H за температур сталеплавильних процесів (1600 °С). Проаналізовано масив історичних даних, особливості експериментів щодо їх отримання і їх недоліки. Проведено новий більш коректний розрахунок концентрацій водню та кисню в рідкому залізі і в газовій фазі. Розраховані нові коефіцієнти активності, які походять з точних термодинамічних принципів, на відміну від раніш використаних штучних моделей на базі параметрів взаємодії. Бібліогр. 19, рис. 6.
Ключові слова: термодинаміка; залізо; водень; кисень; розчини; активність; рівновага

Received 26.04.2021

Список літератури

1. Филиппов С.И. (1967) Теория металлургических процессов. Москва, Металлургия.
2. Величко А.г. (2005) Внепечная обработка стали. Днепропетровск, Системные технологии.
3. Охотський В.Б., Костьолов О.Л., Симонов В.К. (1997). Теорія металургійних процесів. Київ, ІЗМН.
4. Кнюппель г. (1973) Раскисление и вакуумная обработка стали. Москва, Металлургия.
5. Vacher H.C. (1933) The system liquid iron–carbon oxides. US Bureau of Standards J. Res., 11, 541–551.
6. Vacher H.C., Hamilton E.H. (1931) Carbon–oxygen equilibrium in liquid iron. Transact. AIME, 95, 124–140.
7. Козловский А.И., Медовар Б.И., Пройдак Ю.С. и др. (1999) Применение методов специальной электрометаллургии и внепечной обработки при производстве колесной стали. Пробл. спец. электрометаллургии, 2, 31–38.
8. Sakao H., Sano K. (1960) Equilibrium between dissolved oxygen in liquid iron and H2–H2O gas mixtures. Transact. JIM, 1, 38–42.
9. Schenck H., Wünsch H. (1961) Über die Gleichgewichtslöslichkeit des Wasserstoffs im flüssigen reinen Nickel und Eisen und die Beeinflussung im Eisen durch Sauerstoff. Arch. Eisenhüttenw, 32(11), 779–790.
10. Гасик М.И., Хитрик С.И. (1965) Взаимодействие жидкого железа с пароводородной смесью. Металлургия и коксохимия, 3, 5–16.
11. Ban-ya S., Fuwa T., Ono K. (1967) Solubility of hydrogen in liquid iron alloys. Tetsu-to-Hagane, 53, 13–28.
12. Kubaschewski O., Alcock C.B. (1979) Metallurgical thermochemistry. 5th Ed. Pergamon Press, Oxford.
13. Sanbongi K. (1981) Thermodynamics of ironmaking and steelmaking processes. Transact. JIM, 22, 663–676.
14. Lupis C.H.P. (1983) Chemical thermodynamics of materials. North-Holland, NY.
15. Гасик М.М., Гасик М.И. (1985) Термодинамическое исследование равновесия углерод–кислород в жидком железе. Изв. АН СССР. Металлы, 3, 22–30.
16. Gasik M. (2013) Handbook of Ferroalloys: Theory and Technology, Elsevier. Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.
17. Гасик М.М., Гасик М.І. (2020) Хімічні потенціали і активності у металургійних процесах. Сучасна електрометалургія, 4, 39–43.
18. Hillert M. (1998) Phase equilibria, phase diagrams and phase transformations: their thermodynamic basis. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.
19. Schuhman R.Jr. (1955) Application of Gibbs–Duhem equations to ternary systems. Acta Metall., 3, 219–226.

Реклама в цьому номері: