Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №03 (06) DOI of Article
10.37434/sem2021.03.07
2021 №03 (08)

Сучасна електрометалургія 2021 #03
SEM, 2021, #3, 42-48 pages

Вплив термічної обробки на структуру та характер руйнування зварних з’єднань економнолегованoго титанового сплаву

Authors
С.Г. Григоренко, Т.Г. Таранова, В.А. Костін, Т.Г. Соломійчук, В.Ю. Білоус, Е.Л. Вржижевський
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Вивчено вплив попереднього нагріву та подальшої локальної термічної обробки на структуру, характер руйнування і властивості зварних з’єднань економнолегованого псевдо-β-титанового сплаву системи Ti–Al–Mo–Fe. Досліджено структуру зварних з’єднань, отриманих способом електронно-променевого зварювання, та поверхні зламів, одержаних після випробувань зразків на ударну в’язкість. Встановлено, що застосування попереднього підігріву та локальної термічної обробки після електронно-променевого зварювання дозволяють уникнути утворення метастабільної αʹ-фази в зварному з’єднанні та знизити в металі шва вміст β-фази до 72 %, що дає змогу підвищити показники міцності та пластичності. Додаткова локальна термічна обробка після зварювання з підігрівом призводить до більш рівномірного розташування ділянок крихкого та в’язкого руйнування на поверхні зламів, а також сприяє перетворенню різних за розміром та формою частинок α-фази в дисперсійно-зміцнену структуру, що забезпечує більш вдале поєднання міцності, пластичності та в’язкості. Міцність зварного з’єднання, отриманого з попереднім підігрівом та локальною термічною обробкою після зварювання, знаходиться на рівні 98 % від міцності основного металу. бібліогр. 12, табл. 1, рис. 7.
Ключові слова: економнолеговані титанові сплави; електронно-променеве зварювання; зливок; структура; характер руйнування; механічні властивості; локальна термічна обробка

Received 14.06.2021

Список літератури

1. Lütjering G., Williams J.C. (2003) Titanium (engineering materials and processes). Berlin, Springer-Verlag, 3.
2. (2002) EHK Technologies: Opportunities for low cost titanium in reduced fuel consumption, improved emissions, and enhanced durability heavy-duty vehicles. Subcontract 4000013062, EHK Technologies, Vancouver, WA, USA.
3. Lavender C.A. (2004) Low-cost titanium evaluation. Pacific
4. (2004) EHK Technologies: Summary of emerging titanium cost reduction technologies. A study performed for US Department of Energy and Oak Ridge National Laboratory, Subcontract 4000023694, EHK Technologies, Vancouver, WA, USA.
5. Ночовная Н.А., Анташев В.Г. (2007) Титановые сплавы серии «LOW-COST» и возможности их применения. Сб. тр. Междунар. конф. «Ti-2007 в СНГ». Киев, рио иМФ им. Г.В. Курдюмова нан Украины, сс. 191–192.
6. Bania P.J. (1993) Beta titanium alloys and their role in the titanium industry. Beta Titanium Alloys in the 90’s. TMS Publ., Warrendale, PA, 3–14.
7. Weiss I., Semiatin S.L. (1998) Thermomechanical processing of beta titanium alloys on overview. Mat. Sci. Eng. A, 243, 46–65. https://doi.org/10.1016/S0921-5093(97)00783-1
8. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Березос В.О. та ін. (2020) Структура та властивості конструкційних економнолегованих сплавів на основі титану, одержаних способом ЕПП. Сучасна електрометалургія, 4, 7–15. https://doi. org/10.37434/sem2020.04.02
9. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Селин Р.В. и др. (2018) Электронно-лучевая сварка и термообработка сварных соединений высокопрочного псевдо-β-титанового сплава Вт19. Автоматическая сварка, 7, 12–17. https://doi.org/10.15407/ as2018.07.02
10. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К. (2020) Термічна обробка отриманого способом ЕПП високоміцного псевдо-β-титанового сплаву та його зварних з’єднань. Сучасна електрометалургія, 1, 14–25. https:// doi.org/10.37434/sem2020.01.02
11. Hryhorenko S.G., Achonin S.W., Belous W.Ju., Selin R.W. (2016) Heat treatment effect on the structure and properties of electron beam welded joints made of high-alloy titanium. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 5, 90–95. DOI:10.17729/ ebis.2016.5/12
12. Феллоуз Дж. (1982) Фрактография и атлас фрактограмм. бернштейн М.л. (ред.). Москва, Металлургия.

Реклама в цьому номері: