Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (02) DOI of Article
10.37434/sem2021.04.03
2021 №04 (04)

Сучасна електрометалургія 2021 #04
Сучасна електрометалургія, 2021, #4, 20-24 pages

Дослідження якості деформованих напівфабрикатів титанового сплаву ВТ9, отриманого способом електронно-променевої плавки

С.В. Ахонін1, А.Ю. Северин1, В.О. Березос1, О.М. Пікулін1, В.А. Крижановський2, О.Г. Єрохін3


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ТОВ «НВО Хвиля». 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 44/1. E-mail: npovolna@ukr.net
3ДП «НВЦ «Титан» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України». 03028, м. Київ, вул. Ракетна, 26. E-mail: titan.paton@gmail.com

Реферат
Проведено комплексні роботи по дослідженню якості деформованих напівфабрикатів, отриманих зі зливка титанового сплаву ВТ9. За технологією електронно-променевого переплаву отримані зливки діаметром 600 мм і довжиною 1,5 м, з яких виготовляли напівфабрикати у вигляді гарячепресованих прутків діаметром 315 мм. Представлено результати досліджень структури і механічних властивостей напівфабрикатів у вигляді гарячепресованих прутків. Показано, що метал отриманих зливків і деформованих напівфабрикатів після відповідної термічної обробки відповідає вимогам стандартів. Бібліогр. 10, табл. 4, рис. 3.
Ключові слова: електронно-променева плавка; високоміцний титановий сплав; зливок; хімічний склад; структура; деформація; механічні властивості

Received 06.10.2021

Список літератури

1. Павлова Т.В., Кашапов О.С., Ночовная Н.А. (2012) Титановые сплавы для газотурбинных двигателей. Все материалы. Энциклопедический справочник.
2. Хореев А.И., Хореев М.А. (2005) Титановые сплавы, их применение и перспективы развития. Материаловедение, 7, 25‒34.
3. Александров В.К., Аношкин Н.Ф., Бочвар Г.А. и др. (1979) Полуфабрикаты из титановых сплавов. Москва, Металлургия.
4. Антонюк С.Л., Моляр А.Г., Калинюк А.Н., и др. (2003) Титановые сплавы для авиационной промышленности Украины. Современная электрометаллургия, 1, 10–14.
5. Бабенко Е.П., Долженкова Е.В. (2014) Исследование причин разрушения крупногабаритного изделия из сплава ВТ23. Металлургическая и горнорудная промышленность, 3, 82–85.
6. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
7. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А. и др. (2016) Особенности выплавки слитков титанового сплава ВТ19 в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью. Современная электрометаллургия, 2, 23–27.
8. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник. Москва, ВИЛС-МАТИ.
9. Елагина Л.А., Гордиенко А.И., Ивашко В.В. и др. (1978) Влияние структуры на механические свойства сплавов ВТ9 и ВТ18. Технология легких сплавов, 12, 33–38.
10. (1974) Инструкция № 1054‒76. Металлографический анализ титановых сплавов. ВИАМ.

Реклама в цьому номері: