Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (03) DOI of Article
10.37434/sem2021.04.04
2021 №04 (05)

Сучасна електрометалургія 2021 #04
Сучасна електрометалургія, 2021, #4, 25-31 pages

Виробництво зливків високоміцних конструкційних сплавів на основі титану способом електронно-променевої плавки

В.О. Березос


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Методами математичного моделювання досліджено тепловий стан зливків сплавів титану при електронно-променевій плавці з урахуванням гідродинамічних течій та процеси випаровування хімічних елементів під час електронно-променевої плавки високоміцних конструкційних сплавів титану. На основі проведених розрахунків в рамках математичних моделей визначено технологічні режими та розроблено технологію електронно-променевої плавки зливків високоміцних сплавів титану, що забезпечує високу якість одержуваного металу. Проведено роботи з одержання напівфабрикатів та показано високу якість титанових сплавів, одержаних за розробленою технологією електронно-променевої плавки. Бібліогр. 10, табл. 5, рис. 6.
Ключові слова: електронно-променева плавка; проміжна ємність; зливок; високоміцний титановий сплав; математична модель; кристалізація; випаровування; легуючі компоненти; хімічний склад; структура; деформаційна обробка; термічна обробка; механічні властивості

Received 10.11.2021

Список літератури

1. Каблов Е.Н. (2012) Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 г. Авиационные материалы и технологии, S, 7–17.
2. Хорев А.И. (2000) Титановые сплавы для авиакосмической техники и перспектива их развития. НТС «Авиационные материалы и технологии. Перспективные алюминиевые и титановые сплавы для авиакосмической техники», 11–32.
3. Моляр А.Г., Коцюба А.А., Бычков А.С. и др. (2015) Конструкционные материалы в самолетостроении. Киев, КВИЦ.
4. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
5. Патон Б.Е., Ахонин С.В., Березос В.А. (2018) Развитие технологий электронно-лучевой плавки металлов в ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины. Современная электрометаллургия, 4, 19–35. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/ sem2018.04.01
6. Ахонин С.В. (2003) Процессы рафинирования в вакууме и оптимизация режимов электронно-лучевой плавки высокореакционных и тугоплавких металлов: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона.
7. Лесной А.Б., Демченко В.Ф. (2003) Моделирование гидродинамики и массообмена при электронно-лучевом переплаве титановых слитков. Современная электрометаллургия, 3, 19–24.
8. Жук Г.В. (2008) Моделирование процессов переноса тепла при формировании слитков ЭЛПЕ. Там же, 4, 14–17.
9. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А. и др. (2016) Особенности выплавки слитков титанового сплава ВТ19 в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью. Там же, 2, 23–27.
10. Ахонін С.В., Березос В.О., Бондар О.І. та ін. (2021) Математичне моделювання гідродинамічних та теплових процесів при кристалізації титанових зливків ЕПП. Сучасна електрометалургія, 1, 17–24. https://doi.org/10.37434/ sem2021.01.02

Реклама в цьому номері: