Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2022 №03 (02) DOI of Article
10.37434/sem2022.03.03
2022 №03 (04)

Сучасна електрометалургія 2022 #03
Сучасна електрометалургія, 2022, #3, 18-22 pages

Досвід вивчення ефекту обертання шлакової ванни при електрошлаковому наплавленні дискретною присадкою

Ю.М. Кусков, В.М. Проскудін, І.П. Лентюгов, В.О. Жданов, Л.Л. Окопнік


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Розглянуто різні схеми отримання ефекту обертання шлакової ванни. Показано доцільність досягнення цього ефекту без використання додаткових джерел живлення та пристроїв електромагнітного впливу на шлакову ванну. Виконано експерименти на двох типах кристалізаторів — струмопідвідного і звичайного виконання. Встановлено, що для досягнення поставленої мети раціонально застосовувати струмопідвідні кристалізатори з одним або кількома розрізами та струмопідводами у струмопровідній секції. Бібліогр. 14, рис. 7.
Ключові слова:: електрошлакове наплавлення (переплав); водоохолоджуваний кристалізатор; дискретна присадка; обертання; шлакова ванна

Received 30.05.2022

Список літератури

1. Компан Я.Ю., Щербина Э.В. (1989) Электрошлаковая сварка и плавка с управляемыми МГД-процессами. Москва, Машиностроение.
2. Мургаш М., Чаус А.С. (1998) Использование магнитного поля при электрошлаковом переплаве стали. Физика и химия обработки материалов, 2, 99–107.
3. Протоковилов И.В. (2011) МГД технологии в металлургии (обзор). Современная электрометаллургия, 4, 32–41.
4. Радченко А.А. (2000) Влияние внешних электромагнитных воздействий на технологию электрошлаковой наплавки покрытий и их свойства. Тезисы докладов международной конференции «Сварные конструкции» (Киев, октябрь 2000 г.). Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, 115–116.
5. Дудко Д.А., Рублевский И.Н. (1960) Электромагнитное перемешивание шлаковой и металлической ванны при электрошлаковом процессе. Автоматическая сварка, 9, 12–16.
6. Ксендзык Г.В., Фрумин И.И., Ширин В.С. Токоподводящий кристаллизатор. А.с. 264427 СССР, С21с. Заявл. 19.11.1964 г.
7. Ксендзык Г.В., Фрумин И.И., Ширин В.С. Устройство для электрошлакового переплава. А.с. 337026 СССР, С21с 5156. Заявл. 25.06.1969 г.
8. Ксендзык Г.В., Фрумин И.И., Кусков Ю.М. Токоподводящий секционный кристаллизатор. А.с. 1085250 СССР, С22В 9/18. Заявл. 30.03.1982 г.
9. Tomilenko S.V., Kuskov Yu.M. (2000) Special features of melting of parent metal electroslag surfacing in a current-suppling solidification mould. Welding Inter., 14(11), 893–895.
10. Kuskov Yu., Tsykulenko K.A. (2009) Conducting mold for electroslag surfacing of plane blanks. Steel Translation, 39(1), 53–58.
11. Tomilenko S.V., Kuskov Yu.M. (2002) Using direct and alternating current winh reduced frequency in surfacing in sectional current-suppling solidification moulds. Welding Intern., 16(7), 572–574.
12. (1986) Металлургия электрошлакового переплава. Патон Б.Е., Медовар Б.И. (ред.). Киев, Наукова думка.
13. Быстров В.А. (2003) Основы электрошлаковых технологий упрочнения композиционными сплавами деталей, работающих при высокотемпературном износе: автореф. дис. ... канд. техн. наук, Барнаул.
14. Кусков Ю.М., Проскудін В.М., Жданов В.А., Окопник Л.Л. (2022) Струмопідвідний кристалізатор в електрошлакових технологіях. Автоматичне зварювання, 7, 49–52.

Реклама в цьому номері: