Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2022 №03 (03) DOI of Article
10.37434/sem2022.03.04
2022 №03 (05)

Сучасна електрометалургія 2022 #03
Сучасна електрометалургія, 2022, #3, 23-28 pages

Рециклінг відпрацьованого некомпактного інструменту зі швидкоріжучої сталі способом електрошлакового переплаву

Є.О. Педченко, Ю.В. Костецький, В.Л. Петренко, Л.Б. Медовар


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Розглянуто результати експериментів з електрошлакового переплаву відпрацьованого дрібного інструменту зі швидкоріжучої сталі марки Р6М5. Показана доцільність застосування переплаву за двоконтурною схемою, що дозволяє отримати зливок з поверхнею високої якості та хімічним складом, який відповідає складу сталі Р6М5. В ході експериментів здійснено переплав електродів, сформованих з відпрацьованих бурів (протяжок), фрез та різців габаритами до 0,2 м. Проведено переплав у струмопровідний Т-подібний кристалізатор з діаметром формуючої частини 0,18 м. Показана можливість вести переплав витратних електродів з площею поперечного перетину, яка змінюється по довжині електрода, з підтриманням стабільного електричного режиму при розподілі підведеної потужності між струмопровідним кристалізатором і витратним електродом (75 і 25 %) та отримувати за цих умов зливки високої якості без дефектів поверхні. Бібліогр. 17, табл. 3, рис. 5.
Ключові слова:: електрошлаковий переплав; двоконтурна схема; рециклінг; швидкоріжуча сталь; зливок; продуктивність переплаву; якість зливка

Received 21.06.2022

Список літератури

1. Lore J.D. (1974) Electrical conductivity measurements of molten-salt fluxes from an electroslag remelting process. Oak Ridge Y-12 Plant.
2. Björkman B., Samuelsson C. (2014) Chapter 6. Recycling of steel. Handbook of Recycling, 65–83. https://doi.org/10.1016/ B978-0-12-396459-5.00006-4
3. Birat J.-P. (2015) Life-cycle assessment, resource efficiency and recycling. Metallurgical Research &Technology, 112(2), article 206. https://doi.org/10.1051/metal/2015009
4. Медовар Л.Б., Чернец А.В., Грабовский Ц.Ф. и др. (2000) Опыт изготовления и применения быстрорежущих валков ЭШН ЖМ. Пробл. спец. электрометаллургии, 3, 3–9.
5. (1976) Электрошлаковые печи. Патон Б.Е. и Медовар Б.И. (ред.). Киев, Наукова думка.
6. Фишман К.К., Орловский Ю.В., Федоровский Б.Б. (1989) Электрошлаковое кокильное литье в ремонтном и инструментальном производстве. Киев, Издательство «Знание» УССР.
7. Митчел А., Джексон Р.О., Балентайн А.С. (1975) Макросегрегация, движение жидкости и теплоперенос в процессе ЭШП. Электрошлаковый перепалав: Материалы IV Междунар. симпозиума по технологии электрошлакового переплава (7–8 июня 1973 г., г. Токио, Япония). Киев, Наукова думка, вып. 3, 29–38.
8. Abdellah Kharicha, Andreas Ludwig, Menghuai Wu (2014) On melting of electrodes during electro-slag remelting. ISIJ International, 54(7), 1621–1628.
9. Цыкуленко А.К., Ланцман И.А., Медовар Л.Б. и др. (2000) Двухконтурная схема электрошлакового переплава расходуемого электрода. Пробл. спец. электрометаллургии, 3, 16–20.
10. Ксендзык Г.В., Фрумин И.И., Ширин В.С., Кусков Ю.М. (1982) Токоподводящий кристаллизатор. А.с. № 343538922-02. Заявлено 12.05.82.
11. Ксендзык Г.В., Фрумин И.И., Ширин В.С. (1964) А.с. № 264427. Токоподводящий кристаллизатор. Заявлено 19.11.64.
12. Ксендзык Г.В. (1974) Топодводящий кристаллизатор, обеспечивающий вращение шлаковой ванны. Специальная электрометаллургия, 27, 32–40.
13. Медовар Л. Б., Цыкуленко А.К., Чернец А. В. и др. (2000) О формировании поверхности слитков из никелевых суперсплавов при ЭШП в токоподводящем кристаллизаторе. Пробл. спец. электрометаллургии, 4, 7–14.
14. Кусков Ю.М., Соловьев В.Г., Лентюгов И.П., Жданов В.А. (2018) Роль шлаковой ванны в процессе наплавки в токоподводящем кристаллизаторе. Современная электрометаллургия, 2, 41–44.
15. Медовар Л.Б., Цыкуленко А.К., Чернец А.К. и др. (2000) Исследование влияния параметров двухконтурной схемы ЭШП на размеры и форму металлической ванны. Пробл. спец. электрометаллургии, 4, 3–7.
16. Haibo Cao, Zhouhua Jiang, Yanwu Dong et al. (2020) Effect of single power two circuits electroslag remelting process on the cleanliness of the remelted ingot. ISIJ International, 60(2), 247–257. https://doi.org/10.2355/isijinternational. ISIJINT-2019–450.
17. ГОСТ 19265–73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали.

Реклама в цьому номері: