Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №01 (06) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.01.01
2020 №01 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №1, стор. 8-16

Оцінка стану і прогнозування руйнівного навантаження при акустико-емісійних випробуваннях посудин під тиском з обмеженим доступом до контрольованої поверхні

С.А. Недосєка1, М.А. Яременко1, М.А. Овсієнко1, А.Я. Недосєка1, С.В. Журавльов1, Б.М. Ободовський2, О.К. Савченко2, С.Г. Епов2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2АТ «Одеський припортовий завод». 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, 3. E-mail: office@opz.odessa.ua

Розглянуто особливості проведення акустико-емісійного контролю на прикладі об'єкту станції розподілу повітря К-158 цеху водообробки ОПЗ при проведенні пневмовипробування. Даний об'єкт контролю складається з трьох поєднаних між собою посудин тиску, закритих зовні металевим корпусом, у зв'язку з чим доступ до кожної окремої посудини є обмеженим. Показано, як у такому випадку можливо провести акустико-емісійний контроль і отримати результати, придатні для прогнозування руйнівного навантаження. Відзначено, що застосування зонної локації при таких випробуваннях дозволяє без демонтажу зовнішнього корпусу вирішити проблеми оцінки стану недоступних для контролю поверхонь внутрішніх посудин. Розраховано на основі результатів двох етапів пневмовипробування руйнівне навантаження для кожного з об'єктів контролю. Показано, що їх поточний стан є задовільним і дозволяє подальшу експлуатацію. Рекомендовано враховувати отримані результати при складанні нормативних матеріалів щодо акустико-емісійного контролю. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 8.
Ключеві слова: акустико-емісійний контроль, руйнівне навантаження, прогнозування, зонна локація

Надійшла до редакції 10.01.2020
Підписано до друку 10.03.2020

Список літератури

1. Недосека А.Я, Недосека С.А., Яременко М.А. (2011) Непрерывный мониторинг магистральных газопроводов и газокомпрессорных станций методом акустической эмиссии. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 3–13.
2. (2003) ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об'єктів підвищеної небезпеки. Держстандарт України.
3. (2003) ДСТУ 4223-2003 «Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги».
4. (2014) Правила організації і проведення акустико-емісійного контролю посудин, апаратів, котлів і технологічних трубопроводів. Загальні вимоги. ТК-78 «ТДНК», Київ.
5. (2006) СОУ 50.07–2006 «Методичні рекомендації з акустико-емісійного діагностування обладнання основних виробництв хімічної, нафтохімічної та нафтогазопереробної промисловості. Загальні вимоги». ТК-78 «ТДНК», Київ.
6. (1995) Методика «Акустико-емісійна діагностика працездатності трубопровідних систем і посудин нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, що працюють під тиском до 16 МПа» (затверджена Держнаглядохоронпраці).
7. Недосека А.Я, Недосека С.А., Яременко М.А. и др. (2013) Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 16–22.
8. Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Недосека А.Я. и др. (2016) Интеллектуальные технологии в оценке состояния конструкций (АЭ технология и контролирующая аппаратура нового поколения на ее основе). Там же, 2, 3–18.
9. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А., Овсиенко М.А. (2018) Применение технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства. Там же, 1, 34–41.

Реклама в цьому номері: