Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №06 (05) DOI of Article
10.37434/as2022.06.01
2022 №06 (02)

Автоматичне зварювання 2022 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2022, с. 3-10

Вплив мікролегування бором на структуру та властивості наплавленого металу типу інструментальної сталі 25Х5ФМС

А.А. Бабінець, І.О. Рябцев, І.П. Лентюгов, І.Л. Богайчук


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В роботі експериментально визначено вплив різної кількості мікродобавок бору на структуру та експлуатаційні властивості металу типу інструментальної сталі 25Х5ФМС, отриманого дуговим наплавленням дослідними порошковими дротами під флюсом. Мікролегуючі добавки вводилися безпосередньо у шихту дослідних порошкових дротів при їх виготовленні. Визначено, що мікролегування наплавленого металу типу сталі 25Х5ФМС бором у кількості 0,007…0,04 % не погіршує якість формування наплавлених валиків і відділення шлакової кірки. Водночас, при вмісті бору в наплавленому металі ≥ 0,02 %, спостерігається утворення великої кількості кристалізаційних тріщин, що вкрай негативно впливає на його експлуатаційні властивості. При цьому експериментально встановлено, що введення мікродобавок бору у кількості 0,007…0,01 % до наплавленого металу типу 25Х5ФМС приводить до підвищення його термостійкості та зносостійкості при підвищених температурах у 1,2…2,0 рази. При оптимальному вмісті мікролегуючих добавок відбувається подрібнення структури наплавленого металу, деяке підвищення мікротвердості та, імовірно, утворення в матриці сплаву складних карбоборидів сферичної форми. З огляду на отримані дані, рекомендовано застосовувати бор в наплавленому металі типу інструментальної сталі 25Х5ФМС в кількості 0,007…0,01 % з метою підвищення його експлуатаційних властивостей. Бібліог. 12, табл. 4, рис. 11.
Ключові слова: дугове наплавлення, мікролегування, наплавлений метал, порошковий дріт, зносостійкість, термостійкість, мікроструктура


Надійшла до редакції 6.05.2022

Список літератури

1. Рябцев И.А., Сенченков И.К., Турык Э.В. (2015) Наплавка. Материалы, технологии, математическое моделирование. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
2. Kondratiev, I.A., Ryabtsev, I.A. (2014) Flux-cored wires for surfacing of steel hot mill rolls. The Paton Welding J., 6-7, 95–96. https://doi.org/10.15407/tpwj2014.06.20
3. Zhudra, A.P., Voronchuk, A.P. (2012) Cladding flux-cored strips (Review). The Paton Welding Journal, 1, 34–38.
4. Bely, A.I., Zhudra, A.P., Dzykovich, V.I., Petrov, V.V. (2018) Electrodes for arc hardfacing of composite alloys. Ibid, 1, 29–32. https://doi.org/10.15407/tpwj2018.01.06
5. Student, M.M., Voytovych, A.A., Sirak, Ya.Ya., Gvozdetskyi, V.M. (2020) Development of new electrode materials, methods of restoration and protection of thin-walled parts of equipment, which are operated under the conditions of abrasive and gas-abrasive wear. Ibid, 10, 31–34. https://doi. org/10.37434/tpwj2020.10.06
6. Babinets, A.A., Ryabtsev, I.O. (2021) Classification of methods of modification and microalloying of deposited metal (Review). Ibid, 9, 2–8. https://doi.org/10.37434/ tpwj2021.09.01
7. Babinets, A.A., Ryabtsev, I.O. (2021) Influence of modification and microalloying on deposited metal structure and properties (Review). Ibid, 10, 3–10. https://doi. org/10.37434/tpwj2021.10.01
8. Гладкий П.В., Микаелян Г.С. (2015) Микролегирование и модифицирование износостойкого наплавленного металла. Сб. Наплавка. Технологии, материалы, оборудование. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, cc. 71–73.
9. Stepnov, K.K., Matvienko, V.N., Oldakovsky, A.I. (2011) Modification of medium-chromium deposited metal. The Paton Welding J., 8, 10–12.
10. Krivchikov, S.Yu. (2012) Modification by boron of deposited metal of white cast iron type. Ibid, 6, 19–21.
11. Hou, Q.Y., Huang, Z., Wang, J.T. (2011) Influence of nano-Al2O3 particles on the microstructure and wear resistance of the nickel-based alloy coating deposited by plasma transferred arc overlay welding. Surf.Coat.Technol., 206/8-9, 2806–2812. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2010.10.047
12. Рябцев И.И., Черняк Я.П., Осин В.В. (2004) Блочно-модульная установка для испытаний наплавленного металла. Сварщик, 1, 18–20.

Реклама в цьому номері: