Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №04 (04) DOI of Article
10.15407/sem2018.04.05
2018 №04 (06)

Сучасна електрометалургія 2018 #04
Сучасна електрометалургія, 2018, #4, 62-69 pages
 

Особливості формування структури виробів, отриманих на електронно-променевому 3D принтері з використанням дроту з титанового сплаву

Д. В. Ковальчук, Г. М. Григоренко, А. Ю. Тунік, Л. І. Адєєва, С. Г. Григоренко, С. М. Степанюк


Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Надано результати досліджень особливостей формування структури металу виробів, отриманих способом адитивної технології на електронно-променевому 3D принтері з використанням титанового дроту. В якості вихідного матеріалу для наплавлення використовували титановий дріт діаметром 2 або 3.мм зі сплаву ВТ6. Підкладкою слугувала пластина того ж сплаву товщиною 12,5 мм. Розглянуті загальні закономірності формування структури зразків, які зроблено за один, два та три паралельних проходи. Первинна структура виробу є литого типу переважно з рівновісними зернами. Вторинна структура зерен голчастого типу представлена двома фазами: ά — низькотемпературна мартенситна (ГЦК дорівнює приблизно 99,0 мас. %) та β — високотемпературна (ОЦК — 1,0 мас. %). Встановлено, що під час процесу осадження дроту втрата алюмінію незначна. Термообробка виробів призводить структуру в більш рівноважний стан. Механічні випробування зразків показали хороший рівень основних механічних властивостей як уздовж, так і поперек наплавлених шарів. Представлені в роботі результати демонструють перспективність адитивної технології «xBeam.3D Metal Printing» для отримання 3D виробів із титанових сплавів. Бібліогр. 8, табл. 1, іл. 9.
Ключові слова: адитивні технології; електронний промінь; 3D друк; титановий дріт; наплавлений шар; структура; механічні властивості
 
Received:                03.10.18
Published:               15.11.18
 
 
Список литературы
  1. Ковальчук Д. В., Мельник В. И., Мельник И. В., Тугай Б. А. (2017) Новые возможности аддитивного производства с технологией xBeam 3D Metal Printing (Обзор). Автоматическая сварка, 12, 26–33.
  2. Григоренко Г. М., Шаповалов В. А., Жуков В. В. (2016) Аддитивное производство металлических изделий (Обзор). Там же, 5–6, 148–53.
  3. Rizwan Ali P. M., Hara Theja C. R., Syed Mahammad Syed Saheb, Yuvaraj C. (2015) Review on Diverse Materials Applied For Additive Manufacturing. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, 3, Issue VII, July 2015, pp. 16–20.
  4. (2016) Спосіб виготовлення тривимірних об’єктів та пристрій для його реалізації, Україна, Пат. 112682 С2.
  5. Грабин В. Ф. (1975) Основы металловедения и термической обработки сварных соединений из титановых сплавов. Киев, Наукова думка.
  6. Баранова Л. В., Демина Э. Л. (1986) Металлографическое травление металлов и сплавов. Москва, Металлургия.
  7. Тур А. А. (2003) Металлургия титана. Киев, Металагротрейд.
  8. Ильин А. А., Колачёв Б. А., Полькин И. С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС-МАТИ.