Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №04 (05) DOI of Article
10.15407/sem2018.04.06
2018 №04 (01)

Сучасна електрометалургія 2018 #04
Сучасна електрометалургія, 2018, #4, 70-74 pages
 

Іноваційна гідровакуумна технологія грануляції металічних розплавів

Г. В. Джандіері1, І. Ф. Горбенко3, Д. В. Сахвадзе2,3, Т. І. Цирекідзе3


1Metallurgical Engineering and Consulting LTD, Тбілісі, Грузія. E-mail: Gigo.jandieri@yahoo.com
2ЮЛПП «Державний науково-технічний центр «Дельта», Грузія.
3G-Metall LLC, Грузія.

Розглянуто ефективність грануляції рідких передільних феросплавів в умовах напівпромислової апробації нового способу і установки для гідровакуумного диспергування розплавів. Новизною представленої розробки є те, що робоча рідина (технічна вода високого тиску), яка тече в закритих каналах по замкнутому контуру в торцевій голівці установки в зоні сполучення основного каналу і спеціальної насадки, зануреної в рідкий метал. Через різку зміну форми і діаметра основного каналу створюється тороїдний вихор, який на вході насадки утворює розрідження, впливом якого здійснюється вакуумне всмоктування розплаву. Вертикальний потік розплаву, проходячи через тороїдний вихор, піддається розтяжному впливу, в результаті чого він багаторазово розширюється і розривається на дрібні гранули (пластівці). Отримана дріб, змішана з водою, яка несеться цією ж водою до пульпоприйомного відстійника. Наведено схему і зовнішній вигляд робочої установки, а також основні експериментальні дані процесу в умовах грануляції висококремнистого передільного силікомарганцю FeMnSi28. Представлені графічні залежності дисперсності гранул, продуктивності процесу і витрати циркулюючої води від початкової температури розплаву і діаметра вакуумного каналу всмоктуючої насадки, морфологія поверхонь і структура отриманих гранул (приблизно 2,5 мм). Показано принципову можливість отримання сферичних дрібнодисперсних (приблизно 50 мкм) порошків, придатних як для прецизійної позапічної обробки металевих розплавів, так і для адитивного виробництва. Бібліогр. 12, іл. 5.
Ключові слова: рідкі феросплави; грануляція; гідровакуум; гідродинамічне диспергування; гранули; порошки
 
Received:                06.06.18
Published:               15.11.18
 
 
Список литературы
 1. Ervin J.F. (1939) Method of disintegrating metal into shotting. US, Pat. 2159433. https://patents.google.com/patent/US2159433
 2. (2000) Энциклопедический словарь по металлургии. Н. П. Лякишев (ред.). Москва, Интермет Инжиниринг. https://metallurgicheskiy.academic.ru/2421
 3. (2017) НПАОП 27.35-1.01–09: Правила охраны труда в ферросплавном производстве. Глава 11, Грануляция ферросплавов. http://ohranatruda.in.ua/pages/481/
 4. Vesterberg P., Beskow K., C.-J. Rick (2013) Granulation of ferroalloys — results from industrial operations and comparative study on fines generation. Infacon XIII. Proceedings of the Thirteenth International Ferroalloys Congress. Almaty, Kazakhstan, pp. 140–141.
 5. Uvan Holding AB. (2015) Granulation of molten material. Pat. WO 2015/034425 A1, B22F 9/10, B22F 9/08.
 6. Годецкий Е. В. (1974) Способ скачивания шлака, А. с. СССР 433214, С21С 5/52.
 7. Sakhvadze D., Jandieri G., Tsirekidze T., Gorbenko I. (2015) Device for producing metallic powder from melt. Pat. GE P20156384 (B), B22F9/08.
 8. Sakhvadze D., Jandieri G., Gorbenko I. et al. (2015) Device of molten granulation for obtaining the powder materials for SHS. XIII International Symposium on SHS, Antalya, Turkey, pp. 140–141.
 9. Sakhvadze D., Gorbenko I., Jandieri G., Tsirekidze T. (2015) Obtaining metal powders in hydrovacuum melt suction plant. Международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в металлургии и материаловедении», Грузия, Тбилиси, сс. 38–44.
 10. Sakhvadze D., Jandieri G., Bolqvadze A. et al. (2017) Morphological and metallographic analysis of metallic powders produced by the method of hydro-vacuum dispersion of melts. XIV International Symposium on SHS, Tbilisi, Georgia. pp. 218–221.
 11. Каблов Е. Н., Оспенникова О. Г., Бакрадзе М. М., Востриков А. В., Волков А. М., Иноземцев А. А., ГришечкинА. И., Перевозов А. С. (2017) Гранулируемый высокожаропрочный никелевый сплав и изделие, изготовленное из него, Россия, Пат. 2623540C1, №217.015.D91F.
 12. (2017) Микропорошки для АМ-технологий. (SRI TP) Научно-исследовательский институт технологического прогресса. http://progress.institute/am-texnologij/