Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (08) DOI of Article
10.15407/sem2019.02.01
2019 №02 (02)

Сучасна електрометалургія 2019 #02
Сучасна електрометалургія, 2019, #2, 3-6 pages

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 2, 2019 (June)
Pages                      3-6

Отримання титанового сплаву ОТ4, легованого марганцем, в електрошлаковій печі камерного типу

І.В. Протоковілов, Д.А. Петров, В.Б. Порохонько


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Наведено результати дослідження можливості отримання зливків титанового сплаву ОТ4, легованого марганцем, з первинної шихти способом електрошлакового переплаву. Виплавлено зливки діаметром 64 і 84 мм в камерній електрошлаковій печі в атмосфері аргону при його надлишковому тиску. В якості витратних електродів використані пресовані заготовки і зливки першого переплаву. Литий метал піддавали гарячій прокатці з послідуючим відпалом. Встановлено, що вміст марганцю і алюмінію в зливках електрошлакового переплаву відповідає їх розрахунковому складу в вихідній шихті. Зменшення вмісту цих компонентів в сплаві після подвійного переплаву не виявлено. Показано, що механічні властивості гарячекатаного прутка відповідають вимогам стандарту для прутків підвищеної якості. Таким чином, камерний електрошлаковий переплав є ефективним способом отримання зливків титанових сплавів, легованих елементами з високою пружністю пара, зокрема марганцем. Бібліогр. 6, табл. 3, рис. 4.
Ключові слова: електрошлаковий переплав; титановий сплав ОТ4; зливок; структура; механічні властивості

Received:                23.09.19
Published:               13.06.19


Література

1. Глазунов С.Г., Моисеев В.Н. (1974) Титановые сплавы. Конструкционные титановые сплавы. Москва, Металлургия.
2. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС–МАТИ.
3. Vapor pressure calculator. https://www.iap.tuwien.ac.at/www/surface/vapor_pressure
4. Аношкин Н.Ф., Глазунов С.Г., Морозов Е.И., Тетюхин В.В. (1978) Плавка и литье титановых сплавов. Добаткин В.И. (ред.). Москва, Металлургия.
5. Альтман П.С., Максимов А.Ю., Бачурин В.А. (2007) Способ выплавки слитков. Пат. RU 2 304 176 C2.
6. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.