Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (01) DOI of Article
10.15407/sem2019.02.02
2019 №02 (03)

Сучасна електрометалургія 2019 #02
Сучасна електрометалургія, 2019, #2, 7-12 pages

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 2, 2019 (June)
Pages                      7-12


Электронно-променева виплавка жароміцних титанових композитів системи Ti-Si-Al-Zr-Sn

С.В. Ахонін1, С.О. Фірстов2, А.Ю. Северин1, М.М. Кузьменко2, В.О. Березос1, Л.Д. Кулак2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Інститут проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України. 03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3. E-mail: rapid@ipms.kiev.ua

Проведено комплексні дослідницькі роботи по отриманню способом електронно-променевої плавки зливків жароміцного сплаву титану системи Ti-Si-Al-Zr-Sn, які надалі були піддані гарячій пластичній деформації для отримання прутків-напівфабрикатів. Удосконалено схему шихтовки і визначено технологічні параметри електронно-променевої плавки зливків в модернізованій електронно-променевій установці УЕ-208М. Досліджено хімічний склад та структуру отриманих зливків титанових сплавів системи Ti-Si-Al-Zr-Sn та показано, що матеріал характеризується досить високою хімічною однорідністю. Проведено гарячу деформаційну обробку зливків електронно-променевої плавки та отримано якісні прутки-напівфабрикати жароміцного сплаву системи Ti-Si-Al-Zr-Sn. Бібліогр. 11, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: жароміцний титановий сплав; зливок; електронно-променева плавка; технологічні режими; хімічний склад; структура; деформаційна обробка

Received:                15.01.19
Published:               13.06.19


Література

1. Солонина О.П., Глазунов С.Г. (1976) Жаропрочные титановые сплавы. Москва, Металлургия.
2. Анташов В.Г., Ночовная Н.А., Иванов В.И. (2002) Тенденция развития жаропрочных титановых сплавов для авиадвигателестроения. Технология легких сплавов, 4, 72-76.
3. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС–МАТИ.
4. Фирстов С.О. (2004) Нове покоління матеріалів на базі титану. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. Панасюк В. В. (ред.). Львів, ФМІ НАН України, сс. 609-616.
5. Кузьменко М.М. (2008) Структура та механічні властивості литих сплавів системи Ti–Si. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 44(1), 45–48.
6. Фирстов С.А., Ткаченко С.В., Кузьменко Н.Н. (2009) Титановые «чугуны» и титановые «стали». МиТОМ, 1, 14-20.
7. (2000) Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник. Лякишев Н.П. (ред.). Т. 3. Кн. 2. Москва, Машиностроение.
8. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
9. Тихоновский А.Л., Тур А.А., Кравец А.Н. и др. (1992) Электронно-лучевая установка УЭ-208. Проблемы специальной электрометаллургии, 1, 71–74.
10. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А. (2016) Особенности выплавки слитков титановых сплавов, легированных оловом, в электронно-лучевых установках. Современная электрометаллургия, 3, 21-25.
11. Северин А.Ю., Тригуб Н.П., Жук Г.В. (2008) Электронно-лучевая плавка с промежуточной емкостью жаропрочных титановых сплавов, упрочненных силицидами. Там же, 1, 14-15.