Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №03 (01) DOI of Article
10.15407/sem2019.03.02
2019 №03 (03)

Сучасна електрометалургія 2019 #03
Сучасна електрометалургія, 2019, #3, 10-14 pages

Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 3, 2019 (September)
Pages                      10-14
 
 

ЕШП в неохолоджуваній формі

Ф.К. Біктагіров, В.О. Шаповалов, О.В. Веретільник, А.П. Ігнатов, О.В. Гнатушенко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Випробувано процес ЕШП в неохолоджуваній сталевій формі. Визначено енергетичні параметри плавки, при яких температура шлаку підтримується близькою до температури плавлення металу, що переплавляється, а між зливком, який виплавляється, і формою утворюється гарнісаж товщиною 1…2 мм. Виявлено, що в порівнянні з ЕШП в водоохолоджуваному кристалізаторі швидкість плавки зменшується в 4…5 разів, а питома витрата електроенергії в 2 рази. Показано, що за рахунок зниження температури перегріву металу і швидкості плавки створюються сприятливі умови кристалізації з формуванням дрібнозернистої структури металу зливків, що отримуються таким способом. Бібліогр. 6, рис. 3.
Ключові слова: електрошлаковий переплав; неохолоджувана форма; режим; температура шлаку; продуктивність; гарнісаж; зливок; структура
 
Received:                03.04.19
Published:               03.10.19
 

Список літератури

1. Цыкуленко А.К., Ланцман И.А., Медовар Л.Б. и др. (2000) Двухконтурная схема электрошлакового переплава расходуемого электрода. Пробл. спец. электрометаллургии, 3, 16–20.
2. Медовар Л.Б., Цыкуленко А.К., Чернец А.В. и др. (2000) О формировании поверхности слитков из никелевых суперсплавов при ЭШП в токоподводящем кристаллизаторе. Там же, 4, 7–14.
3. Кусков Ю.М., Скороходов В.Н., Рябцев И.А., Сарычев И.С. (2000) Электрошлаковая наплавка. Москва, Наука и технология.
4. Кусков Ю.М., Соловьев В.Г., Лентюгов И.П., Жданов В.А. (2018) Роль шлаковой ванны в процессе наплавки в токоподводящем кристаллизаторе. Современная электрометаллургия, 2, 41–44.
5. Медовар Б.И., Емельяненко Ю.Г., Козлитин Д.А. и др. (1974) Некоторые особенности ЭШП металла в расходуемых кристаллизаторах. Рафинирующие переплавы. Киев, Наукова думка, сс. 96–100.
6. Купер Л., Могендорф В., Хейман Х. (1977) Заплавление центральной зоны слитков с использованием электрошлакового переплава. Электрошлаковый переплав. Киев, Наукова думка, 4, 139–159.