Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №03 (02) DOI of Article
10.15407/sem2019.03.03
2019 №03 (04)

Сучасна електрометалургія 2019 #03
SEM, 2019, #3, 15-22 pages

Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 3, 2019 (September)
Pages                      15-22
 
 
Лабораторна електронно-променева установка УЕ-208М

С.В. Ахонін1, О.М. Пікулін1, В.О. Березос1, Д.В. Ковальчук2, С.Б. Тугай2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. е-mail: office@paton.kiev.ua
2ПрАТ «НВО «Червона Хвиля». 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 15. Е-mail: master@chervonahvilya.com

Створена лабораторна електронно-променева установка УЕ-208М, яка оснащена газорозрядними електронними гарматами ВТР-300 конструкції ПрАТ «НВО «Червона Хвиля». Для створення блоку електронно-променевих нагрівачів УЕ-208М розроблено відповідну технічну документацію, виготовлено і змонтовано вузли і агрегати плити електронно-променевих нагрівачів із забезпеченням механізації та автоматизації її переміщення, а також автоматизована автономна система охолодження електронно-променевих нагрівачів. Проведено роботи по виплавці зливків сплаву на основі нікелю системи Ni–Al–Cr з підвищеним вмістом легуючих елементів з високою пружністю пари Al і Cr. Встановлено, що плавка на створеній лабораторній електронно-променевій установці УЕ-208М проходила в стаціонарному режимі, жодних істотних відхилень, спровокованих інтенсивним паровим потоком від дзеркала рідкого металу при роботі газорозрядних електронних гармат, зафіксовано не було. Показано, що використання в якості джерела концентрованої енергії газорозрядних електронних гармат ВТР-300 конструкції ПрАТ «НВО «Червона Хвиля» дозволяє проводити роботи по створенню та відпрацюванню нових електронно-променевих технологій плавки тугоплавких і високореакційних металів, а також сплавів з високим вмістом легколетких легуючих елементів, забезпечуючи при цьому високу експлуатаційну надійність. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 8.
Ключові слова: електронно-променева плавка; електронно-променева установка; електронна гармата; технологічне оснащення; зливок; сплав; легуючі елементи; домішки
 
Received:                11.03.19
Published:               03.10.19
 

Список літератури

1. Ажажа В.М., Вьюгов П.Н., Лавриненко С.Д. и др. (1998) Цирконий и его сплавы: технология производства, области применения. Харьков, ННЦ ХФТИ.
2. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
3. Тихинский Г.Ф., Ковтун Г.П., Ажажа В.М. (1986) Получение сверхчистых редких металлов. Москва, Металлургия.
4. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В. (2008) Электронно-лучевая плавка тугоплавких и высокореакционных металлов. Киев, Наукова думка.
5. Ажажа В.М., Вьюгов П.Н., Лавриненко С.Д. и др. (2002) Электронно-лучевая плавка титана, циркония и гафния. Вопросы атомной науки и техники, 6, 95–99.
6. Дмитренко А.Е., Пелых В.Н., Пилипенко Н.Н. (2004) Рафинирование гафния методом электронно-лучевой плавки. Там же, 3, 112–115.
7. Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В. и др. (2006) Электронно-лучевая плавка недробленых блоков губчатого титана. Современная электрометаллургия, 4, 6–9.
8. Тихоновский А.Л., Лашук Н.К., Тур А.А. и др. (1993) Электронно-лучевая плавка губчатого титана с использованием пушек высоковольтного тлеющего разряда. Проблемы специальной электрометаллургии, 10, 66–70.
9. Денбновецкий С.В., Мельник В.И., Мельник И.В. и др. (2009) Технологические возможности электронных пушек высоковольтного тлеющего разряда. Электротехника и электроника, 5–6, 189–192.
10. Тихоновский А.Л., Тур А.А., Кравец А.Н. и др. (1992) Электронно-лучевая установка УЭ-208. Проблемы специальной электрометаллургии, 1, 71–74.