Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2019 №04 (08) DOI of Article
10.15407/sem2019.04.01
2019 №04 (02)

Сучасна електрометалургія 2019 #04
SEM, 2019, #4, 4-8 pages

Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 4, 2019 (November)
Pages                      4-8
 
Вплив технологічних параметрів ЕШП на особливості плавлення витратного електроду з прецизійного сплаву 29НК

І.В. Протоковілов, Д.А. Петров, В.Б. Порохонько
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено вплив електричної напруги, струму плавки і швидкості подачі витратного електроду при ЕШП на особливості плавлення електроду і форму торця його оплавленої частини. Експерименти проводили при ЕШП витратних електродів діаметром 55 мм з прецизійного сплаву 29НК в мідному водоохолоджуваному кристалізаторі діаметром 84 мм. Встановлено залежності струму плавки від швидкості подачі електроду для різних значень електричної напруги на ванні. Побудовано залежності глибини занурення електроду в шлак і кута конусу оплавленої його частини від швидкості подачі електроду і напруги. Отримано кількісні дані, що можуть бути використані при виборі раціональних режимів ЕШП зливків прецизійних сплавів типу ковар діаметром 80...150 мм. Бібліогр. 6, табл. 1, рис. 6.
Ключові слова: електрошлаковий переплав; витратний електрод; глибина занурення; струм плавки; напруга; плавлення; сплав
 
Received:                01.10.19
Published:               23.09.19
 

Список літератури

1. Медовар Б.И., Цыкуленко А.К., Шевцов В.Л. и др. (1986) Металлургия электрошлакового процесса. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Наукова думка.
2. Латаш Ю.В., Медовар Б.И. (1970) Электрошлаковый переплав. Москва, Металлургия.
3. Медовар Л.Б., Лебедь В.А., Стовпченко А.П. и др. (2012) О реконструкции печей ЭШП. Современная электрометаллургия, 4, 3–6.
4. Протоковилов И.В., Петров Д.А., Порохонько В.Б. (2016) Электрошлаковый переплав отходов прецизионных сплавов. Современная электрометаллургия, 2, 18–22.
5. Грицианов Ю.А., Путимцев Б.Н., Молотилов Б.В. (1975) Металлургия прецизионных сплавов. Москва, Металлургия.
6. Kharicha A., Ludwig A., Wu M. (2011) Simulation of the melting during an industrial scale electro-slag remelting process. LMPC 2011, Nancy, France, pp. 41–48.