Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (06) DOI of Article
10.15407/sem2019.04.07
2019 №04 (08)

Сучасна електрометалургія 2019 #04
Сучасна електрометалургія, 2019, #4, 44-50 pages

Journal                    Современная электрометаллургия
Publisher                International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 4, 2019 (November)
Pages                      44-50
 

Структура інтерметалідного титанового сплаву системи Ti–Al–Nb–Cr

В.А. Костін, Г.М. Григоренко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. е-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто сплави на основі алюмінідів титану, які є сучасними перспективними матеріалами для виготовлення деталей та механізмів у судно-, машинобудуванні, авіаційній і космічній техніці. Основним способом отримання якісних зливків інтерметалідів на основі системи Ti–Al є електронно-променева плавка з проміжною ємністю. Вивчені структура та властивості інтерметалідного сплаву Ti–Al–Nb–Cr та побудована розрахункова рівноважна діаграма стану. Показано, що в центральній частині зливка структура сплаву складається майже з 85...90 об. % (γ + α2)-фази, масивних ділянок γ-фази біля 10 об. %, а також невеликої частки до 3...5 об. % кубічної В2-фази, розташованої по межах зерен. На основі методології CALPHAD побудовано рівноважні трьохкомпонентні діаграми стану систем Ti–Al–Nb–Cr. Бібліогр. 15, табл. 2, рис. 4.
Ключові слова: титанові сплави; інтерметаліди; алюмініди титану; фазові перетворення; Gleeble 3800; трійні діаграми стану
 
Received:                26.11.19
Published:               23.09.19
 

Список літератури

1. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС–МАТИ.
2. Clemens Н., Mayer S. (2013) Design, processing, microstructure, properties and applications of advanced intermetallic TiAl alloys. 7 Advanced Engineering Materials, 15(4), 191–215.
3. Lipsitt H. A., Shechtman D., Schafrik R. E. (1975) The plastic deformation of TiAl. Met. Transact. A., 6, 1991–1998.
4. Патон Б. Е., Тригуб Н. П., Ахонин С. В. (2008) Электронно-лучевая плавка тугоплавких и высокореакционных металлов. Киев, Наукова думка.
5. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В., Жук Г.В (2006) Электронно-лучевая плавка титана. Киев, Наукова думка.
6. Тригуб Н.П., Дереча А.Я., Калинюк А.Н. (1998) Рафинирование титана в электронно-лучевых печах с промежуточной емкостью. Пробл. спец. электрометаллургии, 2, 16–20.
7. Тихоновский А.Л., Тур А.А. Кравец А.Н. и др. (1992) Электронно-лучевая установка УЭ-208. Там же, 1, 71–74.
8. Каблов Е.Н., Лукин В.И. (2008) Интерметаллиды на основе титана и никеля для изделий новой техники. Автоматическая сварка, 11, 76–82.
9. Saunders N., Miodownik A.P., Cahn R.W. (1998) CALPHAD — Calculation of phase diagrams. Pergamon Materials Series, Vol. 1, Elsevier Science, Oxford.
10. Fan Z., Tsakiropoulos P., Miodownik A.P. (1994) A generalized law of mixtures. J. Mater. Sci., 29, 141–150.
11. Lukas H.L., Fries S.G., Sundman B. (2007) Computational thermodynamics: The Calphad method. Cambridge, U.K., Cambridge University Press.
12. https://www.matcalc.at/images/stories/Download/Database/mc_al_v2.029.tdb
13. Hari Kumar K.C., Wollants P., Delaey L. (1994) Thermodynamic calculation of Nb–Ti–V phase diagram. Calphad, 18(1), 71–79.
14. Liang Y., Guo C., Li C. (2008) Thermodynamic modeling of the Al–Cr system. J. Alloys Compd., 460 (1–2), 314–319.
15. Witusiewicz V.T., Bondar A.A., Hecht U., Velikanova T. Ya. (2009) The Al–B–Nb–Ti system IV. Experimental study and thermodynamic reevaluation of the binary system Al–Nb and Al–Nb–Ti systems. Ibid., 472, 133–161.