Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (08) DOI of Article
10.37434/sem2020.02.01
2020 №02 (02)

Сучасна електрометалургія 2020 #02
SEM, 2020, #2, 3-9 pages

Дослідження технологічних особливостей та допустимих тисків процесу ЕШП у вакуумі

Authors
І.В. Протоковілов, Д.А. Петров, В.Б. Порохонько
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. Е-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Наведено результати експериментальних досліджень особливостей процесу електрошлакового переплаву в умовах вакууму при переплаві сталевих і титанових витратних електродів в електрошлаковій печі камерного типу з використанням фторидно-оксидних і сольових флюсів. Встановлено, що по мірі зниження тиску в плавильному просторі печі відбувається зменшення струму плавки, збільшення амплітуди його коливань і подальше порушення стабільності електрошлакового процесу, викликане закипанням шлакової ванни. Встановлено, що рівень критичного тиску, при якому відбувається закипання ванни, залежить від складу флюсу і електричних режимів, що визначають потужність процесу ЕШП. Для сольових флюсів типу АН-Т1 і АН-Т4 рівень критичного тиску становить близько 12...22 і 15...26 кПа відповідно, а для фторидно-оксидних флюсів АНФ-1, АНФ-6, АНФ-28 — 3...15 кПа. Показано, чим вище потужність переплаву, тим при більш високому тиску відбувається закипання флюсу. Бібліогр. 12, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: електрошлаковий переплав; камерна піч; вакуум; флюс; кипіння; струм плавки; напруга

Received 16.03.2020

Список літератури

1. Медовар Л.Б., Троянский А.А., Саенко В.Я. и др. (2005) О новом подходе к конструкции камерных печей ЭШП. Современная электрометаллургия, 2, 15–17.
2. Медовар Л.Б., Лебедь В.А., Стовпченко А.П. и др. (2012) О реконструкции печей ЭШП. Там же, 4, 3–6.
3. Scholz H., Biebricher U., Carosi A., Pocci D. (2004) An advanced pressurized electroslag remelting process approach at laboratory scale. 7th International Conference on High Nitrogen Steels. Ostend, Belgium, pp. 317–322.
4. Крылов С.А., Евгенов А.Г., Щербаков А.И., Макаров А.А. (2016) Новая электрошлаковая печь под давлением ДЭШП-0,1: освоение и перспективы развития. Труды ВИАМ, 5, 28–35.
5. Крылов С.А., Евгенов А.Г., Макаров А.А., Тонышева О.А. (2017) Слиток электрошлакового переплава под давлением. Труды ВИАМ: электрон. науч.-техн. журнал, 51(3). URL: http://viam-works.ru/ru/articles?art_id=1076
6. Крылов С.А., Макаров А.А., Тонышева О.А., Мосолов А.Н. (2018) Исследование влияния качества расходуемого электрода на технологический процесс электрошлакового переплава под давлением высокоазотистых сталей. Труды ВИАМ, 69(9), 3–11.
7. ALD vacuum technologies. Electro slag remelting processes and furnaces (2018). https://www.ald-vt.com/wp-content/ uploads/2018/04/ESR_Electro_Slag_Remelting.pdf
8. Radwitz S., Scholz H., Friedrich B. (2013) Investigation of slag compositions and pressure ranges suitable for electroslag remelting under vacuum conditions. Proc. of the Intern. Symp. on Liquid Metal Processing & Casting, September 22–25, 2013, Austin, Texas, 87–93.
9. Yu Liu, Zhao Zhang, Guangqiang Li et al. (2018) Investigation of fluoride vaporization from CaF2–CaO–Al2O3 slag for vacuum electroslag remelting. Vacuum, 158, 6–13.
10. Yu Liu, Xijie Wang, Guangqiang Li et al. (2019) Cleanliness improvement and microstructure refinement of ingot processed by vacuum electroslag remelting. J. of Materials Research and Technology. https://www.jmrt.com.br/en-pdf-S223878541931484X
11. Yu Liu, Xijie Wang, Guangqiang Li et al. (2018) Role of vacuum on cleanliness improvement of steel during electroslag remelting. Vacuum, 154, 351–358.
12. Xuechi Huang, Baokuan Li, Zhongqiu Liu, Mengzhen Li (2020) Numerical study on the effect of vacuum on oxygen transfer in electroslag remelting process. Ibid., 172.

Реклама в цьому номері: