Eng
Ukr
Rus
Print

2011 №03 (08) 2011 №03 (10)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2011 #03
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», №3, 2011, с. 46-50

ВНЕСОК НВФ «ЗОНД» У ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУАвтори
О. М. КАРПАШ, д-р техн. наук, Я. М. ЗІНЧАК, М. О. КАРПАШ, І. І. ЦЮЦЯК, канд. техн. наук (Івано-Франків. нац. ун-т нафти і газу)

Реферат
Розглядаються актуальні питання технічної діагностики в нафтогазовій промисловості. Висвітлено основні технічні засоби та приведено нормативні документи.
 
Burning problems of technical diagnostics are considered. General technical means and normative documents are outlined.

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. № 351-р «Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки».
2. Звітні матеріали про роботу Міністерства освіти і науки України в сфері науково-технічної та інноваційної діяльності за 2000 р. — Київ: Міносвіти України, 2001.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження переліку об’єктів, машин, механізмів підвищеної небезпеки».
4. Указ Президента України від 26.03.1999 р. № 284/99 «Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій».
5. Буравльов Є. П., Гетьман В. В. Управління технологічною безпекою України. — Київ: Інститут проблем національної безпеки, 2006. — 248 с.
6. НПАОП 0.00-1.27–97. Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю.
7. НПАОП 0.00-8.14–97. Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю.
8. НПАОП 0.00-6.18–04. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
9. Державна науково-технічна програма «Ресурс», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. № 1331.
10. ГОСТ 27.310–95. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения.
11. Наказ «Держнафтогазпрому» від 12.10.1995 р. № 1103/2006 «Про організацію робіт з неруйнівного контролю та технічної діагностики».
12. Наказ Президента України від 20.10.2006 р. № 1103/2006 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 р.»
13. ДСТУ 4001–2000. Зварні шви по сталі. Еталонний зразок для калібрування при ультразвуковому контролі.
14. ДСТУ 4002–2000. Зварні шви по сталі. Еталонний зразок № 2 для ультразвукового контролю зварних швів.
15. ГСТУ 320.02829777.001–95. Положення про службу неруйнівного контролю в нафтовій і газовій галузях. — Київ: Держнафтогазпром України, 1996.
16. ГСТУ 320.02829777.002–95. Інструкція по проведенню неруйнівного контролю нарізних труб нафтового сортаменту в процесі їх експлуатації. — Держнафтогазпром України, 1996.
17. ГСТУ 320.02829777.013–99. Рекомендації про проведення неруйнівного контролю бурового обладнання. — Міністерство енергетики України, 2000.
18. ГСТУ 320.02829777.014–99. Неруйнівний контроль та оцінка технічного стану металоконструкцій бурових веж у розібраному і зібраному станах. — Міністерство енергетики України, 2000.
19. СТП 320.00135390.066–2002. Діагностування фонтанних арматур, колонних головок та іншого гирлового обладнання. — Затв. наказом ВАТ «Укрнафта» № 89 від 24.03.2003.
20. СТП 320.00135390.067. Оцінка технічного стану вежових підйомників для збирання баштових веж (ПВК-1, ПВУ-35, ПВ2-45, ПВ-5-60, ПВЛ) та механізмів підіймання щоглових веж (МПВ, МПВА). — Затв. наказом ВАТ «Укрнафта» № 247 від 30.09.2003.
21. СТП 320.00135390.068. Оцінка фактичного технічного стану основ бурових веж — Затв. наказом ВАТ «Укрнафта» № 248 від 30.09.2003.
22. СТП 320.00135390.069–2002. Методика технічного діагностування для продовження терміну експлуатації відамортизованого обладнання для видобутку нафти і газу. — Затв. наказом ВАТ «Укрнафта» № 118 від 15.04.2003.
23. СТП 320.00135390.070–2001. Методики технічного діагностування для продовження терміну експлуатації технологічного транспорту та спецтехніки. — Затв. наказом ВАТ «Укрнафта» № 138 від 13.05.2003.
24. СТП 320.00135390.071–2002. Методика технічного діагностування для продовження терміну експлуатації відамортизованого обладнання для ремонту свердловин. — Затв. наказом ВАТ «Укрнафта» № 216 від 26.08.2003.
25. СОУ 60.3-30019801-007:2004. Магістральні газопроводи. Неруйнівний контроль при капітальному ремонті. — Затв. наказом ДК «Укртрансгаз» № 255 від 10.08.2004.
26. СОУ 11.1-20077720-003:2004. Арматура фонтанна та головки колонні. Контроль технічного стану. Методи неруйнівні. — Затв. наказом НАК «Нафтогаз України» № 439 від 16.08.2004.
27. СОУ 11.2-30019775-044:2005. Засоби для капітального ремонту свердловин. Підіймальне обладнання. Вежі та лебідки. Контроль технічного стану. — Затв. наказом ДК «Укргазвидобування» № 365 від 06.07.2005.
28. СОУ 11.2-30019775-053:2005. Засоби для капітального ремонту свердловин. Обладнання та інструмент. Контроль технічного стану. — Затв. наказом ДК «Укргазвидобування» № 512 від 27.09.2005.
29. СОУ 60.3-30019801-031:2005. Магістральні трубопроводи. Контроль якості зварювання. — Затв. наказом ДК «Укртрансгаз» від 26.12.2005 № 384.
30. СОУ 60.3-30019801-061:2008. Технологічні трубопроводи, що працюють під тиском до 10 МПа. Правила експлуатації та ремонту. — Затв. наказом ДК «Укртрансгаз» від 23.07.2008 р. № 254.
 
Надійшла до редакції 27.10.2010
Підписано до друку 05.08.2011