Eng
Ukr
Rus

дидикин г.г.

Всего статей опубликовано в журнале «Современная электрометаллургия»: 12

 1. Яковчук К. Ю., Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Грабин В. В. Твердые эрозионностойкие покрытия системы Ti-B-C, осаждаемые в вакууме...28 (2009, №01)
 2. Курапов Ю. А., Дидикин Г. Г., Романенко С. М., Литвин С. Е. Наночастицы магнетита, полученные способом конденсации молекулярных пучков в вакууме... 26 (2009, №03)
 3. Литвин С. Е., Дидикин Г. Г., Шурин Д. В., Полотнюк В. В. Магнитные материалы на основе микрослойных конденсатов Fe/Cu, полученных электронно-лучевым осаждением в вакууме... 21 (2009, №04)
 4. Курапов Ю. А., Мовчан Б. А., Литвин С. Е., Дидикин Г. Г., Романенко С. М. Влияние концентрации железа на адсорбционную способность наночастиц оксидов железа в пористой матрице NACl к кислороду воздуха... 30 (2011, №01)
 5. Курапов Ю. А., Литвин С. Е., Дидикин Г. Г., Романенко С. М. Структура двухфазных конденсатов Cu-NаCl, осаждаемых из паровой фазы в вакууме... 19 (2011, №02)
 6. Дидикин Г. Г., Андрусишина И. Н., Литвин С. Е., Крушинская Л. А., Грабин В. В. Электронно-лучевая технология получения конденсатов Ag–NaCl и физико-химические свойства коллоидной системы на их основе ... 22 (2017, №01)
 7. Дидикин Г.Г., Петренко А.К. Электронно-лучевое испарение железа и конденсация его отраженного парового потока ... 22 (2019, №02)
 8. Курапов Ю.А., Дідікін Г.Г., Литвин С.Є., Романенко С.М., Борецький В.В. Електронно-променева технологія отримання конденсатів NaCl–Ag, NaCl–Cu та синтез колоїдних систем на їх основі (2020, №02)
 9. Курапов Ю.А., Осокін В.О., Дідікін Г.Г., Крушинська Л.А., Литвин С.Є., Борецький В.В. Отримання наночастинок на основі Fe в матриці NaCl способом EB-PVD на обертовій підкладці (2021, №03)
 10. Курапов Ю.А., Литвин С.Є., Дідікін Г.Г., Борецький В.В . Дисперсність та магнітні властивості наночастинок магнетиту, отриманих методом конденсації молекулярних пучків (2022, №02)
 11. Дідікін Г.Г., Білоус С.Б., Ковінський И.С., Ільков О.О. електронно-променева технологія отримання наноструктурних покриттів срібла на порошках неорганічних і органічних речовин, лікарські нанокомпозитні субстанції та їх дослідження (2023, №01)
 12. Дідікін Г.Г. Електронно-променева технологія отримання наноструктурних покриттів срібла та антимікробна дія лікарських нанокомпозитів (2023, №02)
Пропонуємо оформити передплату на видання ІЕЗ ім. Є.О. Патона на 2024 рік.
2023.12.15 Збірка тез доповідей конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматическая сварка №3 (2024), The Paton Welding Journal №4 (2024), Техническая диагностика и неразрушающий контроль №1 (2024), Современная электрометаллургия №1 (2024).

  Офиційна сторінка на facebook_logo