Eng
Ukr
Rus
Печать

2010 №03 (02) 2010 №03 (04)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2010 #03
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», №3,2010, c. 19-24
 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ РАССЕЯННОГО СТРУКТУРОЙ МАТЕРИАЛА СИГНАЛА (Часть 2)
 
Авторы
В. В. КОШЕВОЙ, И. М. РОМАНИШИН, Р. И. РОМАНИШИН, Р. В. ШАРАМАГА
 
Реферат
Приведены результаты экспериментальных исследований по ультразвуковой компьютерной томографии на основе регистрации обратно рассеянного сигнала.
 
The results of experimental researches of ultrasound computerized tomography on the basis of registration backscattered signal are presented.
 
1. Ультразвуковая компьютерная томография на основе регистрации рассеянного структурой материала сигнала. Часть 1 / В. В. Кошевой, И. М. Романишин, Р. И. Романишин и др. // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2010. — № 2. — С. 37–42.
2. Акустические методы контроля / Под ред. В. В. Сухорукова. — М.: Высш. шк., 1991. — 283 с.
3. Спосіб оцінки деградації матеріалу на основі томографічних зображень / В. В. Кошовий, І. М. Романишин, Р. І. Романишин та ін. // Деклараційний патент на корисну модель. Заявка ФМІ НАНУ № u 2009 02646 від 23.03.2009 р. Рішення про видачу № 8023/1 від 03.07.2009 р. — Київ: ДП «Український інститут промислової власності».
4. Впровадження технології ультразвукової комп’ютерної томографії для моніторингу експлуатаційної деградації металу товстостінних елементів АЕС / Звіт про НДР (заключний). № держреєстрації 01070005232. — Львів: Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — 2009. — 104 с.
 
Поступила в редакцию 10.03.2010
Подписано к печати 07.07.2010
 
>