Eng
Ukr
Rus
Печать

2011 №01 (07) 2011 №01 (09)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2011 #01
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль» №1, 2011, с. 45-47
 

ВИМІРЮВАННЯ ГЛИБИН КАНАВОК ЕТАЛОНА ЧУТЛИВОСТІ ЗА ЙОГО ЗОБРАЖЕННЯМАвтори
Н. В. ОПИР, О. Р. БЕРЕГУЛЯК (Ів.-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу)

Реферат
Розроблена методика вимірювання глибин канавок еталона чутливості за його рентгенологічним зображенням з використанням методів обробки зображень та розпізнавання образів. На основі різниці рівнів сірого отвору і оточуючого його фону встановлено відповідність між градаціями яскравості і глибиною канавок.

Measurement procedure of groove depth on X-ray image of perceptibility standard is shown by using image processing and pattern recognition. The correspondence between gray level and depth is establish based on the difference of hole and background gray level.

1. ГОСТ 7512–82. ДС Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод. — Введ. 01.01.84. — М.: Изд-во стандартов, 1988. — 32 с.
2. Компьютерная технология определения чувствительности рентгенографического контроля по изображению канавочного эталона / Р. А. Воробель, Н. В. Опыр, З. А. Бернык, О. Р. Берегуляк // Дефектоскопия. — 2009. — №5. — С. 81–89.
3. Canny. J. F. A computational approach to edge detection //IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 1986. — 8, № 6. — P. 679–698.
4. Chatzis V., Pitas I. Fuzzy Cell Hough Transform for CurveDetection// Pattern Recognition. — 1997. — 30, № 12. — P. 2031–2042.

Надійшла до редакції 12.10.2009
Підписано до друку 01.03.2011