Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Печать

2016 №04 (07) DOI of Article
10.15407/tdnk2016.04.08
2016 №04 (09)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2016 #04
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №4, 2016 стр. 46-51
 
Дефектоскопія в Антарктиці: технічне діагностування резервуара РВС-200 на українській антарктичній станції «Академік Вернадський»

Автор:
Ю. М. Посипайко
E.O. Paton Electric Welding Institute, NASU

Реферат:
Описано технологічний процес діагностування вертикального сталевого резервуара РВС-200 на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Наведені його конструктивні особливості, результати технічного обстеження та розрахунку статичної міцності. Висновки та рекомендації дозволяють розробляти заходи з підвищення надійності роботи резервуара. Бібліогр. 9, рис. 4.
 
Ключові слова: технічне діагностування, неруйнівний контроль, резервуар сталевий, розрахунок статичної міцності, корозійні пошкодження
Technology of diagnostics of vertical steel tank RVS-200 in Ukrainian Antarctic station «Akademik Vernadskii» is described. Its design features, results of technical examination and static strength analysis are given. These conclusions and recommendations allow developing measures to improve the reliability of tank operation.
 
Keywords: technical diagnostics, nondestructive testing, steel tank, static strength analysis, corrosion damage.
 
  1. Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту. – М.: Недра, 1988. – 264 с.
  2. Доповнення та зміни до «Правил технічної експлуатації резервуарів та інструкцій по їх ремонту». – К.: УО «Укрнафтопродукт», 1997. – 121 с.
  3. Правила технічної експлуатації та охорони праці на нафтобазах. – К.: УО «Укрнафтопродукт», 1998 – 220 с.
  4. ВБН В.2.2-58.2–94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. – К.: Держкомнафтогаз, 1994. – 98 с.
  5. ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 14 с.
  6. ДБН В.1.2-14–2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с.
  7. Технічний звіт (експертний висновок) про технічний стан резервуара РВС-200, встановленого на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». – К.: ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН Укарїни, 2016. – 59 с.
  8. ГОСТ 5264–80. Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи та розміри.
  9. ГОСТ 3242–79. З’єднання зварні. Методи контролю якості.
 
Надійшла до редакції 21.10.2016
Подписано в печать 3.11.2016