Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Print

2017 №02 (01) DOI of Article
10.15407/tdnk2017.02.02
2017 №02 (03)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2017 #02
Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing, №2, 2017 pp. 9-16
A. M. Karpash, N. L. Tatsakovich, M. O. Karpash
Improvement of method for determination of stressed state of pressurized pipelines and vessels
 
The possibility was investigated on application of the results of NDT measurement of structural-sensitive characteristics (heat conduction coefficient, specific electric conductance, impact toughness, hardness) for determination of place and level of stresses in the material of metal structures of long-term operation. A series of experiments was carried out on specially manufactured test samples in form of scaled pressurized vessels. Taking into account significant nonlinearity and different accuracy and reliability of measured informative parameters it was concluded to apply the algorithms of artificial neuron nets for processing experimental data set. The results of carried investigations proved the possibility of determination of stresses in vessel walls by three informative parameters, namely hardness, specific electric resistance, coefficient of corrosion strength. An analytical dependence of matrix equation was received for determination of level of stresses in metal structures’ materials.
Ref. 15, Tables 5, Figures 3
 
Keywords: stresses, informative parameters, multi-parameter diagnostics, algorithms of artificial neuron nets.
 1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi naukovo-tekhnichnoi prohramy «Resurs» vid 8 zhovtnia 2004 r. № 1331. Dokument 1331-2004-p, chynnyi. [in Ukrainian].
 2. Koshovyi V. V. (2001) Pro otsinku pereddefektnoho stanu materialu metodamy ultrazvukovoi obchysliuvalnoi tomohrafii. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, 37, 118–132. [in Ukrainian]
 3. Nazarchuk Z. T., Teterko A. Ya., Rybachuk V. H., Kulynych Ya. P. (2006) Kompleks tekhnichnykh zasobiv dlia elektromahnitnoho neruinivnoho kontroliu konstruktsii tryvaloi ekspluatatsii. Problemy resursu i bezpeky ekspluatatsii konstruktsii, sporud ta mashyn. Zbir. nauk. statei za rezultatamy, otrymanymy v 2004–2006 rr. Kyiv, IEZ im. Е. O. Patona NAN Ukrainy. [in Ukrainian]
 4. Kondratenko I. P., Bozhko I. V., Zhyltsov A. V., Vasiuk V. V. (2013) Metody vyznachennia zalyshkovykh napruzhen. Pratsi TDATU, 13(2), 127–135. [in Ukrainian]
 5. Dubov A. A., Demin Ye. A. i dr. (2002) Kontrol napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya gazoprovodov. Gazovaya promyshlennost, 2, 58–61. [in Russian].
 6. Dubov A. A. (2016) Printsipialnye otlichiya metoda magnitnoy pamyati ot drugikh izvestnykh metodov nerazrushayushchego kontrolya. Itogi i perspektivy razlichiya. Territoriya NDT, 2, 64–68. [in Russian]
 7. Bezlyudko G. Ya., Marchenko A. Yu., Solomakha R. N. (2011) Otsenka tekhnicheskogo sostoyaniya i ostatochnogo resursa oborudovaniya po izmereniyam magnitnoy kharakteristiki – koertsitivnoy sily. Materialy 6-oi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Suchasni prylady i tekhnolohii NKiTD naftohazopromyslovoho obladnannia». m. Ivano-Frankivsk, ss. 78–84. [in Russian]
 8. Myndiuk V. D., Dotsenko Ye. R., Karpash M. O. (2011) Osoblyvosti dehradatsii struktury materialiv metalokonstruktsii dovhotryvaloi ekspluatatsii ta otsinka mozhlyvosti yii diahnostuvannia v naftohazovomu kompleksi. Naukovyi visnyk IFNTUNH, 2(28), 91–97. [in Ukrainian]
 9. Karpash A. M. (2016) Osoblyvosti eksperymentalnykh modelnykh ob’iektiv ta postanovka eksperymentu dlia vyznachennia napruzheno-deformovanoho stanu metalokonstruktsii za kompleksom informatyvnykh parametriv. Naftohazova enerhetyka, 1(25), 91–101. [in Ukrainian]
 10. Karpash A. M. (2016) Eksperymentalni doslidzhennia ta praktyka vyznachennia zalyshkovoho resursu metalokonstruktsii dovhotryvaloi ekspluatatsii z vrakhuvanniam napruzhenoho stanu. Materialy 8-i Natsionalnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Neruinivnyi kontrol ta tekhnichna diahnostyka – UkrNDT-2016, m. Kyiv, 22–24 lystopada 2016 r. Kyiv, UT NKTD, ss. 193–196. [in Ukrainian]
 11. GOST 1497–84. (1984) Metody ispytany na rastyazheniye. Moskva, Izd. standartov. [in Russian]
 12. GOST 142491984–89. (1989) Sosudy i apparaty. Normy i metody rascheta na prochnost. Moskva, Izd. standartov. [in Russsian]
 13. Pisaraneko N. S. (1975) Spravochnik po soprotivleniyu materialov. Kiyev, Naukova dumka. [in Russian]
 14. Karpash M. O. (2013) Rozvytok metodiv, zasobiv ta tekhnolohii bahatoparametrovoho kontroliu tekhnichnoho stanu mahistralnykh truboprovodiv. avtoreferat dys. dokt. tekhn. nauk. Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankiv. nats. tekhn. un-t nafty i hazu. [in Ukrainian]
 15. Khaykin S. (2006) Neyronnye seti: polny kurs, 2-e izdaniye. Per. s angl. S. Khaykin. Moskva, ID «Vilyams». [in Russian]