Eng
Ukr
Rus
Печать
2010 №03 (09) 2010 №03 (02)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2010 #03
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», №3,2010, c. 5-13
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКУСТИКО-ЕМІСІЙНИХ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТУВАННЯ (Огляд. Повідомлення 1)
 
Автори
В. Р. СКАЛЬСЬКИЙ, О. М. СТАНКЕВИЧ, Б. П. КЛИМ, Є. П. ПОЧАПСЬКИЙ
 
Реферат
Розглянуто етапи становлення та розвитку прикладного програмного забезпечення (ППЗ) систем АЕ діагностики. Проведено порівняльний аналіз сучасного стану ППЗ АЕ-засобів провідних світових виробників. Особлива увага зосереджена на характеристиці функціональних можливостей програмних продуктів компаній PAC (США), «Diapac» (Росія), «Vallen Systeme» (Німеччина), «Bruel&Kjaer» (Данія), ТОВ «ИНТЕРЮНИС» (Росія), а також ППЗ АЕ-апаратури сімейства ЕМА (Iнститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України), АЕ-комплексу АКЕМ (Національний авіаційний інститут, Україна), сімейства портативних АЕ-засобів SKOP (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України). Визначено пріоритетні напрямки та тенденції подальшого розвитку ППЗ систем АЕ-діагностування.
 
The stages of formation and development of application software (AS) for systems of AE diagnostics are considered. Comparative analysis of the current state of AF for AE devices of world leading manufacturers is performed. Particular attention is focused on characterizing features of software developed by PAC (USA), Diapac (Russia), Vallen Systeme (Germany), Bruel&Kjaer (Denmark), YNTERYUNYS Ltd (Russia) and AS applied in AE equipment of family EMA (The E.O.Paton Electric Welding Institute of National Academy of Sciences of Ukraine), AE complex AKEM (National Aviation Institute, Ukraine), the family of AE portable devices SKOP (Karpenko Physico-Mechanical Institute of National Academy of Sciences of Ukraine). Priorities and trends of further development of AS for systems of AE diagnostics are specified.
 
1. Деякі аспекти програмного забезпечення приладів акустичної емісії / В. Скальський, Б. Оліярник, Р. Сулим, Р. Плахтій // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування. — 2005. — № 531. — С. 153–158.
2. Пристрої і установки для визначення тріщиностійкості і конструкційних матеріалів методом акустичної емісії / В. Р. Скальський, О. Є. Андрейків, М. В. Лисак та ін. — Львів, 1998. — 56 с. — (Препр./ НАН України. Фіз.-мех. ін-т; № 1/98).
3. Маслов Б. Я., Холькин О. И., Калинов Г. А. Прибор АМУР-6 для обнаружения дефектов с указанием их местоположения // Дефектоскопия. — 1979. — № 12. — С. 5–8.
4. Анисимов В. К. Акустико-эмиссионный прибор АФ-34 и рекомендации по его эксплуатации // Там само. — 1985. — № 5. — С. 40–44.
5. Скальський В. Р., Коваль П. М. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки інформації. — Львів: Сполом, 2005. — 396 с.
6. Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company. — [Virtual Resource]. — Access Mode: URL: http://www.vallen. de/ software/index.html.
7. Диагностическая апаратура семейства «ЕМА» // Техн. диагностика и неразр. контроль. — 1994. — № 3. — С. 46–49.
8. MISTRAS 2001. AEDSP-32/16. User’s Manual. — Rev. 1. PAC Part Number 6300-1000. — 1995. — 300 p.
9. Скальський В. Р., Пустовий В. М., Бархан А. Портативний накопичувач виборок сигналів акустичної емісії SVR-6 // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 1999. — № 3. — С. 35–46.
10. Скальський В. Р., Карпухін І. І. Модернізований портативний накопичувач виборок сигналів акустичної емісії СК-7 // Зб. наук. праць ФМІ НАН України «Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів», Київ–Львів, 2002. — Вип. 7. — С. 77–82.
11. Восьмиканальний портативний прилад акустичної емісії / В. Р. Скальський, Б. О. Оліярник, Р. М. Плахтій, Р. І. Сулим // Вісник «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2005. — № 1. — С. 23–30.
12. Скальський В. Діагностуємо не руйнуючи // Метали. Технології&Обладнання. — 2009. — № 24. — С. 9.
13. Mistras Group, Inc. — [Virtual Resource]. — Access Mode: URL: http://www.mistrasgroup.com.
14. Physical Acoustics Corporation. — [Virtual Resource]. — Access Mode: URL:http://www.pacndt.com.
15. Acoustic Emission Testing and Analysis Software. — [Virtual Resource]. — Access Mode: URL: http://www.pacndt.com/index.aspxigo=products&focus=Software.htm.
16. Noesis 5/ Envirocoustics S. A. — [Virtual Resource]. — Access Mode: URL: http://www.envirocoustics.gr/noesis/noesis.htm.
17. Диапак. Техническая диагностика. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.diapac.ru/SoftAE.php.
18. Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company. — [Virtual Resource]. — Access Mode: URL: http://www.vallen.de.
19. AGU-Vallen Wavelet/ Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company. — [Virtual Resource]. — Access Mode: URL: http://www.vallen.de/wavelet/index.html.
 
Надійшла до редакції 19.03.2010
Підписано до друку 07.07.2010
>