Eng
Ukr
Rus
Печать

2010 №03 (08) 2010 №03 (01)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2010 #03
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», №3, 2010, c. 55-58
 
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
 
Автори
О. М. КАРПАШ, Я. М. ЗІНЧАК, М. О. КАРПАШ
 
Реферат
Проведено аналіз нормативної документації, що стосується термінології, методичного і кадрового забезпечення у сфері технічної діагностики. Додатково описано проблемні питання і шляхи їх усунення.
Analysis of regulatory documents concerning terminology, methodological and staff support in the field of technical diagnosis is performed. Problem issues are outlined and ways of their solution are given.
 
1. Закон України від 18.01.2001 р. № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
2. Механіка руйнування і міцність матеріалів: Довідниковий посібник у 10 томах / Під заг. ред. В. В. Панасюка. — Київ: Наук. думка, 1988. — Т. 10: Міцність та довговічність нафтогазового обладнання / Під заг. ред. В. І. Похмурського, Є. І. Крижанівського. — Львів–ІваноФранківськ, 2006.
3. 15 лет спустя (по материалам статьи Б. Е. Патона и А. Я. Недосеки «Концепция технической діагностики трубопроводного транспорта» в журнале «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», № 3 за 1992 г.) // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2007. — № 3. — С. 3–10.
4. ДСТУ 2389–94. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення.
5. НПАОП 0.00-6.18–04. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
6. ISO 13372:2004. Моніторинг стану та діагностика машин. Словник.
7. Системная надежность трубопроводного транспорта углеводородов / Под ред. В. Д. Черняева. — М.: Недра, 1997. — 517 с.
8. ДСТУ EN 473:2001. Неруйнівний контроль. Класифікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги.
9. НПАОП 0.00-1.27–97. Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю.
10. НПАОП 0.00-6.08–07. Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки.
11. Навчальна программа з підготовки експертів технічних з питань промислової безпеки / ДП «Головний навчальнометодичний центр» Держгірпромнагляду України.
 
Надійшла до редакції 07.07.2009
Підписано до друку 07.07.2010
>