Eng
Ukr
Rus
Печать

2018 №04 (01) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.04.02
2018 №04 (03)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2018 #04

Техническая диагностика и неразрушающий контроль №4, 2018, стр. 24-29
Влияние углублений поверхности элементов конструкций на измерение скорости поверхностных акустических волн

Авторы:
В. Р. Скальський, О. М. Мокрий
Физико-механический институт им. Г. В. Карпенко НАН Украины, г. Львов, ул. Научная, 5. E-mail:skalsky.v@gmail.com, mokomo2323@gmail.com

Реферат:
Експериментально показано значний вплив наявності заглибин поверхні елемента конструкцій на результати вимірювання розподілу швидкості поверхневих акустичних хвиль за використання п’єзоелектричних контактних перетворювачів із жорстким з’єднанням збуджуючої та реєструючої призм. Встановлено, що відхилення від площини спричинює появу додаткової затримки акустичного сигналу, що може призводити до суттєвої похибки вимірювання швидкості. Стверджується, що така часова затримка спричинена проходженням акустичного сигналу через додатковий шар контактної рідини, який виникає між призмою перетворювача та поверхнею досліджуваного матеріалу. Бібліогр.10, рис. 7.
Ключові слова: елементи конструкцій, поверхня, поверхневі акустичні хвилі

Поступила в редакцию 31.05.2018
Подписано к печати 11.12.2018

Список литератури
1. Скальський В. Р., Назарчук З. Т., Гірний С. І. (2012) Вплив електролітично поглиненого водню на модуль Юнга конструкційної сталі. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 4, 68–75.
2. Запорожец О. И., Дордиенко Н. А., Михайловский В. А. (2016) Акустические и упругие свойства составляющих стенки корпуса реактора ВВЭР-440. Металлофизика и новейшие технологии, 6, 795–813.
3. Муравьев В. В., Зуев Л. Б., Комаров К. Л. (1996) Скорость звука и структура стали и сплавов. Новосибирск, Наука.
4. Levesque D., Lim C. S., Padioleau C., Blouin A. (2011) Measurement of texture in steel by laser-ultrasonic surface waves. Journal of Physics: Cоnference Series, 278, 1–4.
5. Пуро А. Э. (1996) Акустическая томография поверхностных напряжений. Акустический журнал, 42, 1, 112–115.
6. Johnson C. (1993) The spatial resolution of Rayleigh wave acoustoelastic measurement of stress. Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation. Vol.12 Edited by Thompson and D.E. Chimenti, New York, Plenum Press, 2121–2128.
7. Викторов И. А. (1981) Звуковые поверхностные волны в твердых телах. Mосква, Наука.
8. The Stress State Identification of Critical Bridge Component using Nonlinear Acoustic (2014). Final Report for NCHRP IDEA, Project 158.
9. Mokryy O., Tsyrulnyk O. (2016) Technique for Measuring Spatial Distribution of the Surface Acoustic Wave Velocity in Metals. Archives of Acoustics, 4, 741–746.
10. Мокрий О. М., Кошовий В. В., Семак П. М. (2014) Методика вимірювання швидкості поверхневих акустичних хвиль для діагностики стану металу. Відбір і обробка інформації. 41(117), 43–48.
>