Eng
Ukr
Rus
Print

All Author for «Electrometallurgy Today» (2001-2023)

The minimum number of published articles
Maximum number of published articles

Unsorted
Sort by name in ascending order
Sort by the number of published articles in ascending order
Sort by name in descending order
Sort by the number of published articles in the descending order
Sort by the sound of name in the ascending order
Sorted by the sound of name in the descending order
Sort by the number of coauthors in the ascending order
Sorted by the number of coauthors in the descending orderStatistics about Coauthors «Electrometallurgy Today»
Author:Number of articlesCoauthorsYears of Publications
adeeva l.i.55.620122018
ahonin s.v.503.9820092022
asnis e.a.6520112011
belous v.yu.124.1720172022
belyavin a.f.63.6720102016
berezos v.a.503.9620092022
biktagirov f.k.234.6120092021
boretskiy v.v.5320152022
botvinko d.v.11520112015
burnashev v.r.274.1520092022
davidchenko s.v.56.220102020
davidov s.i.54.220092012
demchishin a.v.63.6720092019
didikin g.g.103.320092022
erohin a.g.193.8920092022
fedorovskiy b.b.96.1120092015
fedotov d.a.53.420112016
gasik m.i.113.9120092021
gayduk s.v.62.1720092017
gnatushenko a.v.194.1620092021
gnizdilo a.n.84.7520102018
gorobets a.p.55.820142020
grabin v.v.53.620092017
grechanyuk i.n.53.220172021
grechanyuk n.i.6320172021
grechanyuk v.g.5220182021
grigorenko g.m.473.1320092019
grigorenko s.g.13420122022
grishchenko t.i.74.4320092021
ignatov a.p.114.9120092021
kalashnik d.a.64.1720152018
kapustyan a.e.52.420202022
kolomiets d.v.5520122022
kononov v.v.62.1720092017
korzhik v.n.5520152022
kostenko v.i.62.8320092018
kostin v.a.183.3320112022
kozhemyakin v.g.123.9220142018
kozin r.v.93.5620112022
krizhanovskiy v.a.6420102021
kruglenko m.p.62.8320092012
krushinskaya l.a.82.520112021
kulak l.d.74.8620092022
kurapov yu.a.103.420092022
kurenkova v.v.152.9320102017
kuskov yu.m.62.8320182022
lakomskiy v.v.103.620092022
lebed v.a.57.820102017
lisova l.a.74.1420122022
litvin s.e.123.4220092022
logozinskiy i.n.5720102021
malashenko i.s.64.1720092014
medovar l.b.334.3320092022
melnichenko t.v.133.0820092022
mikitchik a.v.103.620112022
mishchenko d.d.55.220122020
mushegyan v.o.130.4620092014
nazarchuk a.t.73.1420092019
nikitenko yu.a.253.820092022
panchenko a.i.55.820102019
paton b.e.8320092021
pedchenko e.a.64.3320172022
petrenko v.l.53.820162022
petrichenko i.k.84.1320112022
petrov d.a.142.4320092022
pikulin a.n.284.2520122022
piskun n.v.84.1320112021
poleshchuk m.a.113.6420092015
polishchuk s.s.53.420092020
polishko a.a.154.4720102022
porohonko v.b.182.3920132022
protokovilov i.v.262.1220092022
puzrin l.g.53.620092011
romanenko s.m.7420092020
rudoy yu.e.93.7820112022
ryabinin v.a.55.220092012
ryabtsev a.d.54.420092015
saenko v.ya.84.8820092014
salnikov a.s.75.4320092019
selin r.v.11420112022
severin a.yu.344.3520102022
shapovalov v.a.653.9820092022
shevtsov v.l.73.2920092012
sheyko i.v.183.3320092020
skripnik s.v.60.520092011
statkevich i.i.65.1720112020
stelmah ya.a.52.420122020
stepanenko v.v.105.420092020
stepanyuk s.n.65.1720122018
stovpchenko a.p.164.9420102019
stovpchenko g.p.83.8820162022
taranova t.g.54.420122022
telichko v.a.63.6720092016
trigub n.p.7320092012
troyanskiy a.a.73.5720092015
tsikulenko k.a.6320092014
tunik a.yu.104.620122022
ustinov a.i.203.0520092022
veretilnik a.v.84.6320162021
vrzhizhevskiy e.l.54.620112022
yakovchuk k.yu.103.320092022
yakusha v.v.194.6820102022
zadorozhnyuk o.m.62.520122017
zaytsev v.a.84.2520092018
zhirov d.m.16420092020
zhuravel v.m.56.420092011

Starting from 2022.08.05, you can download PDF files of journals for the year 2021!
2021.08.07 Proceedings of X International Conference Mathematical Modeling and Information Technologies in Welding and Related Processes

The most recent issues of journals on the site

Automatic Welding №2 (2023), The Paton Welding Journal №1 (2023), Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing №1 (2023), Electrometallurgy Today №4 (2022).

  Official Facebook Page facebook_logo