Eng
Ukr
Rus
Print

All Author for «Electrometallurgy Today» (2001-2024)

The minimum number of published articles
Maximum number of published articles

Unsorted
Sort by name in ascending order
Sort by the number of published articles in ascending order
Sort by name in descending order
Sort by the number of published articles in the descending order
Sort by the sound of name in the ascending order
Sorted by the sound of name in the descending order
Sort by the number of coauthors in the ascending order
Sorted by the number of coauthors in the descending orderStatistics about Coauthors «Electrometallurgy Today»
Author:Number of articlesCoauthorsYears of Publications
adeeva l.i.55.620122018
ahonin s.v.574.0720092024
asnis e.a.6520112011
barabash v.v.53.620202024
belous v.yu.144.1420172024
belyavin a.f.63.6720102016
berdnikova e.n.54.620182023
berezos v.a.553.9620092024
biktagirov f.k.254.4820092024
bogachenko a.g.85.8820122024
boretskiy v.v.5320152022
botvinko d.v.11520112015
burnashev v.r.284.1420092023
davidchenko s.v.56.220102020
davidov s.i.54.220092012
demchishin a.v.73.4320092024
didikin g.g.12320092023
erohin a.g.22420092023
fedorovskiy b.b.96.1120092015
fedotov d.a.53.420112016
gasik m.i.113.9120092021
gasik m.m.62.1720202024
gayduk s.v.62.1720092017
gnatushenko a.v.204.220092023
gnizdilo a.n.114.7320102023
goncharov i.a.85.520122024
gorobets a.p.55.820142020
grabin v.v.53.620092017
grechanyuk i.n.63.3320172023
grechanyuk n.i.73.1420172023
grechanyuk v.g.62.3320182023
grigorenko g.m.473.1320092019
grigorenko s.g.144.1420122023
grishchenko t.i.94.4420092023
ignatov a.p.124.9220092023
kalashnik d.a.64.1720152018
kalinyuk a.n.53.820122024
kapustyan a.e.62.6720202023
karpets m.v.53.820092023
karuskevich o.v.5620102023
kolomiets d.v.5520122022
kononov v.v.62.1720092017
korzhik v.n.74.8620152023
kostenko v.i.62.8320092018
kostetskiy yu.v.52.620172023
kostin v.a.203.420112023
kozhemyakin v.g.123.9220142018
kozin r.v.143.520112024
krizhanovskiy v.a.6420102021
kruglenko m.p.62.8320092012
krushinskaya l.a.92.4420112023
kulak l.d.74.8620092022
kurapov yu.a.103.420092022
kurenkova v.v.152.9320102017
kuskov yu.m.62.8320182022
lakomskiy v.v.103.620092022
lebed v.a.57.820102017
lisova l.a.74.1420122022
litvin s.e.123.4220092022
logozinskiy i.n.7720102024
malashenko i.s.64.1720092014
medovar l.b.334.3320092022
melnichenko t.v.133.0820092022
mikitchik a.v.103.620112022
mishchenko d.d.75.4320122024
mushegyan v.o.130.4620092014
nazarchuk a.t.73.1420092019
neylo i.a.65.8320122024
nikitenko yu.a.273.8120092023
panchenko a.i.55.820102019
paton b.e.8320092021
pedchenko e.a.74.4320172023
petrenko v.l.53.820162022
petrichenko i.k.94.1120112024
petrov d.a.152.4720092024
pikulin a.n.294.2420122023
piskun n.v.84.1320112021
poleshchuk m.a.113.6420092015
polishchuk s.s.6320092023
polishko a.a.164.520102023
porohonko v.b.192.4220132024
protokovilov i.v.272.1520092024
puzrin a.l.73.1420112024
puzrin l.g.53.620092011
romanenko s.m.7420092020
rudoy yu.e.93.7820112022
ryabinin v.a.55.220092012
ryabtsev a.d.54.420092015
saenko v.ya.84.8820092014
salnikov a.s.75.4320092019
selin r.v.13420112024
severin a.yu.384.3720102024
shapovalov v.a.703.9720092023
shevtsov v.l.73.2920092012
sheyko i.v.183.3320092020
skripnik s.v.60.520092011
statkevich i.i.65.1720112020
stelmah ya.a.62.3320122023
stepanenko v.v.105.420092020
stepanyuk s.n.65.1720122018
stovpchenko a.p.164.9420102019
stovpchenko g.p.83.8820162022
taranova t.g.54.420122022
telichko v.a.63.6720092016
trigub n.p.7320092012
troyanskiy a.a.73.5720092015
tsikulenko k.a.6320092014
tunik a.yu.114.6420122023
ustinov a.i.203.0520092022
veretilnik a.v.84.6320162021
vrzhizhevskiy e.l.64.520112023
yakovchuk k.yu.103.320092022
yakusha v.v.214.6220102023
zadorozhnyuk o.m.62.520122017
zaytsev v.a.94.3320092023
zhirov d.m.16420092020
zhuravel v.m.56.420092011

2024.03.01
(2024) Access to first article from the contents of "The Paton Welding Journal" is open.
(2023) Access to all article from the contents of "The Paton Welding Journal" is open.
---
Publication of scientific articles in "The Paton Welding Journal" is free
Starting from 2023.11.05, you can download PDF files of journals for the year 2022!
2021.08.07 Proceedings of X International Conference Mathematical Modeling and Information Technologies in Welding and Related Processes

The most recent issues of journals on the site

Automatic Welding №3 (2024), The Paton Welding Journal №5 (2024), Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing №2 (2024), Electrometallurgy Today №2 (2024).

  Official Facebook Page facebook_logo