Eng
Ukr
Rus

карпаш м.о.

Total articles published in the journal «Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing»: 13

 1. Карпаш О. М., Молодецкий И. А., Карпаш М. О. Общий обзор методов оценки физико-механических характеристик металлов ... 18 (2004, №02)
 2. Карпаш М. О., Кісіль І. С., Карпаш О. М., Молодецький І. А. Застосування комплексного підходу до визначення фізико-механічних характеристик нафтогазового обладнання....49 (2006, №02)
 3. Карпаш О. М., Рибицький І. В., Карпаш М. О. Обгрунтування можливості використання кодів Баркера для підвищення чутливості ультразвукового безконтактного способу вимірювання товщини 31 (2008, №02)
 4. Карпаш М. О., Тацакович Н. Л., Карпаш О. М. Банк даних фізико-механічних характеристик матеріалів обладнання та інструменту нафтогазової галузі 11 (2008, №03)
 5. Карпаш О. М., Доценко Є. Р., Карпаш М. О., Василик А. В. Питомий електричний опір як інформативний параметр визначення фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації ... 36 (2009, №01)
 6. Карпаш О. М., Карпаш М. О., Рибіцький І. В., Тацакович Н. Л. Розвиток засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики в нафтогазовій галузі ... 35 (2009, №03)
 7. Карпаш О. М., Зінчак Я. М., Карпаш М. О. Про деякі проблемні питання методичного забезпечення у сфері технічної діагностики ...55 (2010, №03)
 8. Карпаш О. М., Зінчак Я. М., Карпаш М. О., Цюцяк І. І. Внесок НВФ «ЗОНД» у вирішення основних завдань технічної диагностики об'єктів нафтогазового комплексу ... 46 (2011, №03)
 9. Карпаш М.О. Підвищення чутливості акустичного методу неруйнівного контролю матеріалів...39 (2011, №04)
 10. Карпаш М. О. Дослідження взаємозв'язку механічних характеристик, мікроструктури та інформативних параметрів неруйнівного контролю ...42 (2012, №01)
 11. Миндюк В.Д., Карпаш М.О., Яворський А. В., Рибіцький І.В., Доценко Є.Р. Досвiд оцiнки деградацiї матерiалу труб амiакопроводу за результатами неруйнiвного контролю їх механiчних характеристик...30 (2012, №02)
 12. Карпаш М.О. Методологія багатопараметрового діагностування технічного стану трубопроводів довгортривалої експлуатації ...23 (2013, №03)
 13. Карпаш А. М., Тацакович Н. Л., Карпаш М. О. Усовершенствование метода определения напряженного состояния сосудов, работающих под давлением ...9 (2017, №02)
Starting from 2022.08.05, you can download PDF files of journals for the year 2021!
2021.08.07 Proceedings of X International Conference Mathematical Modeling and Information Technologies in Welding and Related Processes

The most recent issues of journals on the site

Automatic Welding №3 (2023), The Paton Welding Journal №3 (2023), Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing №1 (2023), Electrometallurgy Today №1 (2023).

  Official Facebook Page facebook_logo