Eng
Ukr
Rus

юзефович р.м.

Total articles published in the journal «Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing»: 9

  1. Яворський І.М., Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Мацько І.Й., Стецько І.Г. Розробка вібродіагностичної системи для визначення дефектів промислового обладнання з використанням методів нестаціонарної статистичної обробки вібраційних та акустичних коливань... 36 (2015, №04)
  2. Юзефович Р. М., Дзерин О. Ю., Мацько И. Й., Яворський И. Н., Стецко И. Г. Неразрушающий контроль узлов сложных машинных комплексов по взаимостатистическим характеристикам вибриционных сигналов ... 14 (2017, №03)
  3. Юзефович Р.М., Яворський І.М., Дзерин О.Ю., Трохим Г.Р., Стецько І.Г., Мацько І.Й. Застосування спеціалізованого пристрою неруйнівного контролю для аналізу вібраційних сигналів підшипникових вузлів методами взаємного нестаціонарного аналізу (2020, №01)
  4. Юзефович Р.М., Яворський І.М., Мацько І.Й., Личак О.В., Трохим Г.Р., Дзерин О.Ю., Стецько І.Г. Пристрої для виявлення дефектів на ранніх стадіях їх зародження при визначенні технічного стану механізмів (2020, №04)
  5. Яворський І.М., Юзефович Р.М., Личак О.В., Варивода М.З., Стецько І.Г. Методи та засоби ранньої вібродіагностики підшипникових вузлів обертових механізмів (2021, №02)
  6. Яворський І.М., Юзефович Р.М., Личак О.В., Семенов П.О. Методи та засоби ранньої вібродіагностики обертових вузлів механізмів причальних контейнерних перевантажувачів (2021, №04)
  7. Яворський І.М., Юзефович Р.М., Личак О.В., Слєпко Р.Т., Варивода М.З., Семенов П.О. Діагностика пошкоджень зубчастих пар методами біперіодично корельованих випадкових процесів. Частина 1. Теоретичні аспекти проблеми (2022, №04)
  8. Юзефович Р.М., Яворський І.М., Личак О.В., Трохим Г.Р., Варивода М.З., Семенов П.О. Діагностика пошкоджень зубчастих пар методами біперіодично корельованих випадкових процесів. Частина 2. Дослідження вібраційних сигналів редуктора вітрогенератора (2023, №01)
  9. Юзефович Р.М., Яворський І.М., Личак О.В., Гнатишин В.В., Варивода М.З. Виділення та аналіз детермінованої складової вібрацій методом найменших квадратів (2023, №02)
2024.03.01
(2024) Access to first article from the contents of "The Paton Welding Journal" is open.
(2023) Access to all article from the contents of "The Paton Welding Journal" is open.
---
Publication of scientific articles in "The Paton Welding Journal" is free
Starting from 2023.11.05, you can download PDF files of journals for the year 2022!
2021.08.07 Proceedings of X International Conference Mathematical Modeling and Information Technologies in Welding and Related Processes

The most recent issues of journals on the site

Automatic Welding №3 (2024), The Paton Welding Journal №4 (2024), Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing №1 (2024), Electrometallurgy Today №1 (2024).

  Official Facebook Page facebook_logo