Eng
Ukr
Rus

скальський в.р.

Total articles published in the journal «Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing»: 24

 1. Скальський В.Р., Іваницький Я.Л. Засоби для дослідження матеріалів у середовищі водню високих параметрів ... 15 (2001, №03)
 2. Скальський В. Р. Оцінка накопичення об`емної пошкодженості твердих тал за сигналами акустичної eміcії .... 29 (2003, №04)
 3. Скальский В.Р., Коваль П.М., Сташук П.М., Лотоцкий Ю.Л. Оценка сигналов акустической эмиссии, генерируемых разрушением железобетонных балок 27 (2005, №03)
 4. Скальский В. Р., Олиярник Б. О., Плахтий Р. М., Сулым Р. И. Концепция построения аналогового тракта прибора акустической эмиссии ....43 (2006, №01)
 5. Коваль П. М., Скальский В. Р., Сташук П. М., Лотоцкий Ю. Л., Плахтий Р. М. Акустико-эмиссионное обследование технического состояния мостов .... 13 (2006, №02)
 6. Скальський В. Р., Сергієнко О. М., Окрепкий Ю. С. Підходи до оцінки руйнування включень в твердому тілі (Огляд) ...  18 (2007, №03)
 7. Клим Б. П., Почапський Є. П., Скальский В. Р. Інформаційно-обчислювальна система обробки сигналів магнітопружної акустичної емісії 43 (2008, №02)
 8. Назарчук З. Т., Скальський В. Р. Методологія акустикоемісійного діагностування залізобетонних елементів мостових конструкцій ... 14 (2009, №04)
 9. Скальський В. Р., Станкевич О. М., Клим Б. П., Почапський Є. П. Особливості програмного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (Огляд. Повідомлення 1) ...5 (2010, №03)
 10. Скальський В. Р.,Станкевич О. М. , Клим Б. П., Почапський Є. П. Особливості програмного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (Огляд. Повідомлення 2) ...16 (2010, №04)
 11. Скальський В. Р., Ботвіна Л. Р., Станкевич О. М., Дубицький О. С. Діагностування механізмів руйнування сталі 38ХН3МФА за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії... 12 (2011, №03)
 12. Скальський В.Р., Лясота І.М. Застосування методу акустичної емісії для визначення моменту початку макроруйнування зварних з'єднань алюмінієвого сплаву...7 (2012, №03)
 13. Скальський В. Р., Станкевич О. М., Басараб Р. М. Діагностування обладнання нафтопомпувальних станцій методом акустичної емісії ...14 (2012, №04)
 14. Скальський В. Р., Сімакович О. Г. Експериментальна акустико-емісійна оцінка зародження мікротріщин...35 (2013, №01)
 15. Неклюдов І. М., Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (огляд). Повідомлення І. Еволюція застосування неруйнівного контролю у світовій ядерній енергетиці... 41 (2014, №03)
 16. Неклюдов І. М., Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (огляд). Повідомлення ІІ. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів АЕС. Частина 1... 3 (2014, №04)
 17. Неклюдов І. М., Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Добровольська Л. Н. Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (Огляд). Повідомлення ІІ. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів АЕС. Частина 2... 7 (2015, №01)
 18. Неклюдов І.М., Назарчук З.Т., Скальський В.Р., Добровольська Л.Н. Застосування методу акустичної емісії для діагностування корпусів ядерних реакторів (Огляд). Повідомлення ІІІ. Нормативна база і перспективи застосування методу акустичної емісії в ядерній енергетиці ... 16 (2015, №02)
 19. Скальский В. Р., Макеев В. Ф., Станкевич Е. Н., Кирманов А. С. АЭ-диагностирование разрушения стоматологических реставрационных материалов ... 21 (2017, №03)
 20. Скальський В. Р., Ярема Р. Я. Экспресс-методика акустико-эмиссионного ранжирования гальванопокрытий по качеству ... 46 (2017, №04)
 21. Скальский В. Р., Мокрый О. М. Оценка поврежденности ферритно-перлитной стали по величине изменения скорости продольной акустической волны... 3 (2018, №01)
 22. Скальский В. Р., Мокрый О. М. Влияние углублений поверхности элементов конструкций на измерение скорости поверхностных акустических волн ...24 (2018, №04)
 23. Скальский В.Р., Мокрый О.М., Великий П.П., Долишний П.М., Толопко Я.Д. Новая методика определения скорости поверхностных акустических волн ... 25 (2019, №03)
 24. Лобанов Л.М., Недосєка А.Я., Недосєка С.А., Яременко М.А., Овсієнко М.А., Назарчук З.Т., Скальський В.Р. Новий стандарт показників технічної діагностики та його застосування при АЕ моніторингу (2023, №01)
Starting from 2022.08.05, you can download PDF files of journals for the year 2021!
2021.08.07 Proceedings of X International Conference Mathematical Modeling and Information Technologies in Welding and Related Processes

The most recent issues of journals on the site

Automatic Welding №3 (2023), The Paton Welding Journal №3 (2023), Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing №1 (2023), Electrometallurgy Today №1 (2023).

  Official Facebook Page facebook_logo