Eng
Ukr
Rus

Издательский дом "Патон", №01

Печать

Akhonin S.V.

«The Paton Welding Journal» (2000-2024)
«Автоматическая сварка» (2007-2024)
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль» (2001-2024)
«Современная электрометаллургия» (2001-2024)


Автор:Всего статейСтатей в журналах TPWJ-AS*-TDNK-SEMГоды активности
ахонин с.в.10544-4-0-5720012024
 1. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Северин А.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К. Вплив термічної обробки на структуру і властивості алюмініду титану TI–28Al–7Nb–2Mo–2Cr та його зварних з’єднань
  (Современная электрометаллургия, 2024, №02)
 2. Ovchinnikov O.V., Akhonin S.V., Beresos V.O., Severin A.Yu., Galenkova O.B., Shevchenko V.G. Producing Advanced Alloys Based On Titanium Aluminides For Modern Aircraft Engine Manufacturing
  (The Paton Welding Journal, 2024, №03)
 3. Овчинников О.В., Ахонін С.В., Березос В.О., Северин А.Ю., Галєнкова О.Б., Шевченко В.Г. Отримання перспективних сплавів на основі алюмінідів титану для сучасного авіамоторобудування
  (Современная электрометаллургия, 2024, №01)
 4. Akhonin S.V., Berezos V.O., Erokhin O.G., Kotenko O.O., Medvedev M.I., Lyashenko M.G. Nickel Scrap Recycling By Electron Beam Melting Method
  (The Paton Welding Journal, 2024, №01)
 5. Akhonin S.V., Bilous V.Yu., Selin R.V., Vrzhyzhevskyi E.L., Antonyuk S.L. Mechanical Characteristics Of Welded Joints Of High-strength Titanium Alloys Produced By Various Welding Methods
  (The Paton Welding Journal, 2023, №12)
 6. Schwab S.L., Selin R.V., Akhonin S.V., Voron M.M., Kovalchuk D.V. Titanium-based Metal Powder Wires As Materials For Additive Manufacturing
  (The Paton Welding Journal, 2023, №12)
 7. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Вржижевський Е.Л., Антонюк С.Л. Механічні характеристики зварних з’єднань високоміцних титанових сплавів, отриманих різними способами зварювання
  (Современная электрометаллургия, 2023, №04)
 8. Ахонін С.В., Березос В.О., Єрохін О.Г., Котенко О.О., Медведєв М.І., Ляшенко М.Г. Утилізація брухту нікелю способом електронно-променевої плавки
  (Современная электрометаллургия, 2023, №04)
 9. Шваб С.Л., Селін Р.В., Ахонін С.В., Ворон М.М., Ковальчук Д.В. Металопорошкові дроти на основі титану в якості присадних матеріалів для адитивного виробництва деталей
  (Автоматическая сварка, 2023, №11)
 10. Akhonin S.V., Berezos V.O., Severin A.Iu., Kornijchuk V.D., Ishchuk Iu.T., Erokhin O.G. Multipurpose Electron Beam Unit Ue-5810
  (The Paton Welding Journal, 2023, №10)
 11. Ахонін С.В., Березос В.О., Северин А.Ю., Корнійчук В.Д., Іщук Ю.Т., Єрохін О.Г. Багатоцільова електронно-променева установка УЕ-5810
  (Современная электрометаллургия, 2023, №03)
 12. Маркашова Л.І., Григоренко С.Г., Берднікова О.М., Ахонін С.В., Кушнарьова О.С., Алексеєнко Т.О., Половецький Є.В. Вплив структурно-фазового складу титанових сплавів, легованих ніобієм і кремнієм, на механічні характеристики їх зварних з’єднань
  (Современная электрометаллургия, 2023, №03)
 13. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Пашинський В.В., Шваб С.Л. TIG зварювання у вузький зазор сталі 20 підвищеної товщини
  (Автоматическая сварка, 2023, №06)
 14. Akhonin S.V., Bilous V.Yu., Selin R.V., Pashynskyi V.V., Shvab S.L. Narrow-gap Tig Welding Of Thick Steel 20
  (The Paton Welding Journal, 2023, №06)
 15. Пікулін О.М., Ахонін С.В., Березос В.О., Северин А.Ю., Єрохін О.Г. Електронно-променеве оплавлення зливків жароміцного титанового сплаву ВТ9
  (Современная электрометаллургия, 2023, №01)
 16. Pikulin O.M., Akhonin S.V., Berezos V.O., Severyn A.Yu., Erokhin O.G. Electron Beam Surface Melting Of Ingots Of High-temperature Titanium Alloy Vt9
  (The Paton Welding Journal, 2023, №03)
 17. Ахонін С.В., Березос В.О., Пікулін О.М., Котенко О.О., Іщук Ю.Т. Рафінування ніобію способом електронно-променевої плавки з проміжною ємністю
  (Современная электрометаллургия, 2022, №04)
 18. Akhonin S.V., Bilous V.Yu., Kostin V.A., Hrygorenko S.G., Puzrin O.L., Vrzhyzhevskyi E.L. Influence Of Heat Treatment On Improvement Of Mechanical Properties Of Welded Joints Of Sparsely-doped Titanium Alloy Ti–2.8al–5.1mo–4.9fe
  (The Paton Welding Journal, 2022, №12)
 19. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Пікулін О.М., Кузьменко М.М., Кулак Л.Д., Шевченко О.М. Структура та механічні властивості жароміцного титанового сплаву системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn після деформаційної обробки
  (Современная электрометаллургия, 2022, №04)
 20. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Костін В.А., Григоренко С.Г., Пузрін О.Л., Вржижевський Е.Л. Вплив термічної обробки на підвищення механічних властивостей зварних з’єднань економнолегованого титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe
  (Автоматическая сварка, 2022, №12)
 21. Ахонін С.В., Єрохін О.Г. Математичне моделювання процесу розчинення частинок діоксиду титану в розплаві титану
  (Современная электрометаллургия, 2022, №03)
 22. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К., Радченко Л.М., Руханський С.Б. Вплив присадного матерілу на структуру та властивості зварних з’єднань високоміцного титанового сплаву ВТ19 .
  (Современная электрометаллургия, 2022, №03)
 23. Akhonin S.V., Berezos V.O., Pikulin O.M., Severyn A.Yu., Kotenko O.O., Kuzmenko M.M., Kulak L.D., Shevchenko O.M. Producing High-temperature Titanium Alloys Of Ti–al–zr–si–mo–nb–sn System By Electron Beam Melting
  (The Paton Welding Journal, 2022, №07)
 24. Пашинський В.В., Гадзира М.П., Ахонін С.В., Тимошенко Я.Г., Березос В.О. . Особливості формування мікроструктури та механічних властивостей модифікованої наночастинками сталі 20, отриманої способом електронно-променевої плавки
  (Современная электрометаллургия, 2022, №02)
 25. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Єрохін О.Г. . Математичне моделювання процесів випаровування при ЕПП сплавів на основі алюмініду титану системи легування Ti–Al–Nb–Cr–Mo
  (Современная электрометаллургия, 2022, №02)
 26. Ахонін С.В., Березос В.О., Пікулін О.М., Северин А.Ю., Котенко О.О., Кузьменко М.М., Кулак Л.Д., Шевченко О.М. . Отримання жароміцних титанових сплавів системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn способом електронно-променевої плавки
  (Современная электрометаллургия, 2022, №02)
 27. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К., Радченко Л.М., Руханський С.Б. Аргонодугове зварювання жароміцного титанового сплаву, легованого кремнієм
  (Автоматическая сварка, 2022, №05)
 28. Akhonin S.V., Bilous V.Yu., Selin R.V., Petrychenko I.K., Radchenko L.M., Rukhanskyi S.B. Argon-arc Welding Of High-temperature Titanium Alloy Doped By Silicon
  (The Paton Welding Journal, 2022, №05)
 29. Akhonin S.V., Severin A.Yu., Berezos V.O., Pikulin O.M., Kryzhanovskyi V.A., Yerokhin O.G. Investigations Of The Quality Of Wrought Semi-finished Products From Vt9 Titanium Alloy Produced By Electron Beam Melting
  (The Paton Welding Journal, 2022, №03)
 30. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Єрохін О.Г. . Отримання зливків алюмініду титану Ti–28Al–7Nb–2Mo–2Cr способом електронно-променевої плавки
  (Современная электрометаллургия, 2022, №01)
 31. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Вржижевський Е.Л., Петриченко І.К., Антонюк С.Л. Вплив термічної обробки на структуру та властивості зварних з’єднань високоміцних титанових сплавів на основі β-фази
  (Современная электрометаллургия, 2021, №04)
 32. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Крижановський В.А., Єрохін О.Г. Дослідження якості деформованих напівфабрикатів титанового сплаву ВТ9, отриманого способом електронно-променевої плавки
  (Современная электрометаллургия, 2021, №04)
 33. Akhonin S.V., Pikulin O.M., Berezos V.O., Severin A.Yu., Erokhin O.G. Production Of Titanium Ingots With Regulated Oxygen Content By Electron Beam Melting
  (The Paton Welding Journal, 2021, №10)
 34. Ахонін С.В., Пікулін О.М., Березос В.О., Северин А.Ю., Єрохін О.Г. Виробництво зливків титану з регламентованим вмістом кисню способом електронно-променевої плавки
  (Современная электрометаллургия, 2021, №03)
 35. Akhonin S.V., Berezos V.O., Bondar O.I., Glukhenkyi O.I., Goryslavets Yu.M., Severin A.Yu. Mathematical Modeling Of Hydrodynamic And Thermal Processes At Crystallization Of Titanium Ingots Produced By Ebm
  (The Paton Welding Journal, 2021, №08)
 36. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К. Вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості економнолегованого титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe
  (Современная электрометаллургия, 2021, №02)
 37. Ахонін С.В., Пікулін О.М., Березос В.О., Северин А.Ю., Єрохін О.Г. Виробництво великогабаритних зливків титану способом електронно- променевої плавки
  (Современная электрометаллургия, 2021, №02)
 38. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К., Радченко Л.М. Аргонодугове зварювання високоміцного економнолегованого псевдо-β-титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe
  (Автоматическая сварка, 2021, №05)
 39. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Костін В.А. Структурні перетворення при охолодженні економнолегованого псевдо-β-титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe
  (Современная электрометаллургия, 2021, №01)
 40. Ахонін С.В., Березос В.О., Бондар О.І., Глухенький О.І., Гориславець Ю.М., Северин А.Ю. Математичне моделювання гідродинамічних та теплових процесів при кристалізації титанових зливків ЕПП
  (Современная электрометаллургия, 2021, №01)
 41. Шваб С.Л., Ахонін С.В., Петриченко І.К., Антонюк С.Л. Особливості структури металу шва при відновлювальному аргонодуговому наплавленні титанового сплаву ВТ22
  (Современная электрометаллургия, 2020, №04)
 42. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Березос В.О., Петриченко І.К., Селін Р.В., Северин А.Ю., Пікулін О.М. Структура та властивості конструкційних економнолегованих сплавів на основі титану, одержаних способом ЕПП
  (Современная электрометаллургия, 2020, №04)
 43. Ахонін С.В., Березос В.О., Северин А.Ю., Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г., Давидчук Н.К. Одержання способом електронно-променевої плавки зливків заліза, легованого карбідом кремнію
  (Современная электрометаллургия, 2020, №03)
 44. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Глухенький О.І., Бондар О.І. Одержання великогабаритних зливків алюмінідів титану способом ЕПП
  (Современная электрометаллургия, 2020, №02)
 45. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К. Термічна обробка отриманого способом ЕПП високоміцного псевдо-β-титанового сплаву та його зварних з’єднань
  (Современная электрометаллургия, 2020, №01)
 46. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В., Петриченко І.К. Структура та механічні властивості з’єднань псевдо-β титанового сплаву при TIG зварюванні
  (Автоматическая сварка, 2020, №02)
 47. Ахонин С.В., Березос В.А., Белоус В.Ю. Новые перспективные сплавы на основе титана ... 35
  (Современная электрометаллургия, 2019, №03)
 48. Ахонин С.В., Пикулин А.Н., Березос В.А., Ковальчук Д.В., Тугай С.Б. Лабораторная электронно-лучевая установка УЭ-208М ... 15
  (Современная электрометаллургия, 2019, №03)
 49. Ахонин С.В., Шваб С.Л. Присадочная порошковая проволока для TIG сварки и наплавки титанового сплава ВТ22
  (Автоматическая сварка, 2019, №06)
 50. Ахонин С.В., Фирстов С.А., Северин А.Ю., Кузьменко Н.Н., Березос В.А., Кулак Л.Д. Электронно-лучевая выплавка жаропрочных титановых композитов системы Ti–Si–Al–Zr–Sn ... 7
  (Современная электрометаллургия, 2019, №02)
 51. Патон Б.Е., Ахонин С.В., Березос В.А. Развитие технологий электронно-лучевой плавки металлов в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины ... 19
  (Современная электрометаллургия, 2018, №04)
 52. Ахонин С.В. Тенденции развития специальной электрометаллургии титана в Украине
  (Автоматическая сварка, 2018, №12)
 53. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Особенности получения крупных слитков алюминидов титана в электронно-лучевых установках ... 16
  (Современная электрометаллургия, 2018, №03)
 54. Ахонин С.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Шваб С.Л., Ерохин А.Г. Получение высокопрочного титанового сплава ВТ22 способом электронно-лучевой плавки ...  8
  (Современная электрометаллургия, 2018, №03)
 55. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Селин Р.В. Воздействие термического цикла аргонодуговой сварки на структуру и свойства псевдо-β-титановых сплавов
  (Автоматическая сварка, 2018, №08)
 56. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Селин Р.В., Вржижевский Э.Л., Петриченко И.К. Электронно-лучевая сварка и термообработка сварных соединений высокопрочного псевдо-β-титанового сплава ВТ19
  (Автоматическая сварка, 2018, №07)
 57. Шваб С.Л., Петриченко И.К., Ахонин С.В. Влияние редкоземельных элементов на структуру и свойства сварных швов титанового сплава ВТ22
  (Автоматическая сварка, 2018, №03)
 58. Ахонин С.В., Марковский П.Е., Березос В.А., Стасюк А.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Антонюк С.Л. Получение высокопрочного титанового сплава Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe способом ЭЛП ...  9
  (Современная электрометаллургия, 2018, №01)
 59. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Белоус В.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Структура и свойства титанового сплава ВТ19, полученного способом электронно-лучевой плавки, после термомеханической обработки ... 19
  (Современная электрометаллургия, 2017, №03)
 60. Ахонин С.В., Вржижевский Э.Л., Белоус В.Ю., Петриченко И.К. Влияние предварительного подогрева и локальной термообработки на структуру и свойства соединений дисперсионно-упрочненных легированных кремнием титановых сплавов, выполненных ЭЛС
  (Автоматическая сварка, 2017, №07)
 61. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Структура и свойства нового высокопрочного титанового сплава Т120, полученного способом ЭЛП после деформационной и термической обработки ... 11
  (Современная электрометаллургия, 2017, №02)
 62. Ахонин С.В., Пикулин А.Н., Березос В.А., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Электронно-лучевая плавка нового высокопрочного титанового сплава Т120 ... 15
  (Современная электрометаллургия, 2017, №01)
 63. Ахонин С.В., Белоус В.Ю. Аргонодуговая сварка титана и его сплавов с применением флюсов (Обзор)
  (Автоматическая сварка, 2017, №02)
 64. Прилуцкий В.П., Ахонин С.В., Шваб С.Л., Петриченко И.К., Радкевич И.А., Руханский С.Б., Антонюк С.Л. Восстановительная наплавка деталей из титанового сплава ВТ22
  (Автоматическая сварка, 2017, №01)
 65. Ахонин С.В., Селин Р.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Разработка нового высокопрочного титанового сплава ... 22
  (Современная электрометаллургия, 2016, №04)
 66. Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Задорожнюк О.М., Клочков И.Н. Структура и свойства проплавленного металла двухфазного титанового сплава с дисперсионным упрочнением при АДС
  (Автоматическая сварка, 2016, №11)
 67. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Особенности выплавки слитков титановых сплавов, легированных оловом, в электронно-лучевых установках ... 21
  (Современная электрометаллургия, 2016, №03)
 68. Прилуцкий В.П., Шваб С.Л., Петриченко И.К., Ахонин С.В., Руханский С.Б., Радкевич И.А. Аргонодуговая сварка титанового сплава ВТ22 с использованием присадочной порошковой проволоки
  (Автоматическая сварка, 2016, №09)
 69. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Особенности выплавки слитков титанового сплава ВТ19 в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью ... 23
  (Современная электрометаллургия, 2016, №02)
 70. Ахонин С.В., Вржижевский Э.Л., Белоус В.Ю., Петриченко И.К. 3D электронно-лучевая наплавка титановых деталей
  (Автоматическая сварка, 2016, №06)
 71. Ахонин С.В., Григоренко С.Г., Белоус В.Ю., Таранова Т.Г., Селин Р.В., Вржижевский Э.Л. Электронно-лучевая сварка сложнолегированного высокопрочного титанового сплава
  (Автоматическая сварка, 2016, №06)
 72. Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Лобода П.И., Григоренко С.Г., Северин А.Ю., Березос В.А., Богомол Ю.И. Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава ... 21
  (Современная электрометаллургия, 2016, №01)
 73. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Петриченко И.К., Селин Р.В. Влияние присадочного металла на структуру и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных аргонодуговой сваркой
  (Автоматическая сварка, 2016, №01)
 74. Ахонин С.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Электронно-лучевая плавка жаропрочных сплавов на основе никеля ... 9
  (Современная электрометаллургия, 2015, №04)
 75. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А. Разработка технологии введения тугоплавких легирующих элементов в сплавы на основе интерметаллида Ti2AlNb при электронно-лучевой плавке ... 12
  (Современная электрометаллургия, 2015, №03)
 76. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Селин Р.В., Петриченко И.К., Вржижевский Э.Л. Структура и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных ЭЛС и ТИГ ... 16
  (Автоматическая сварка, 2015, №08)
 77. Пикулин А.Н., Ахонин С.В., Березос В.А., Селин Р.В. Получение слитков сложнолегированного титанового сплава ВТ23 способом ЭЛП ... 17
  (Современная электрометаллургия, 2015, №02)
 78. Ахонин С.В., Березос В.А., Крыжановский В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Получение трубных заготовок из титанового сплава ВТ14 способом ЭЛП ... 21
  (Современная электрометаллургия, 2014, №03)
 79. Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Григоренко С.Г. Влияние легирования бором и лантаном на структуру и свойства сплава на основе интерметаллидного соединения TiAl ... 15
  (Современная электрометаллургия, 2014, №02)
 80. Ахонин С.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Электронно-лучевое оплавление поверхности слитков сплавов титана ... 21
  (Современная электрометаллургия, 2014, №02)
 81. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Антонюк С.Л., Петриченко И.К., Селин Р.В. Свойства соединений высокопрочного титанового сплава Т110, выполненных сваркой плавлением .... 54
  (Автоматическая сварка, 2014, №01)
 82. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Ерохин А.Г. Математическое моделирование процессов испарения при выплавке слитков многокомпонентных титановых сплавов в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью ... 34
  (Современная электрометаллургия, 2013, №04)
 83. Григоренко Г.М., Таранова Т.Г., Ахонин С.В., Задорожнюк О.М., Сабокарь В.К. Поведение силицидов системы Ti–Zr–Si и их влияние на свойства сварных соединений жаропрочных титановых сплавов, полученных способом прессовой сварки ... 56
  (Современная электрометаллургия, 2013, №03)
 84. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Мужиченко А.Ф., Селин Р.В. Математическое моделирование структурных превращений в ЗТВ титанового сплава ВТ23 при сварке ТИГ ... 26
  (Автоматическая сварка, 2013, №03)
 85. Вржижевский Э.Л., Сабокарь В.К., Ахонин С.В., Петриченко И.К. Влияние локальной термической обработки при ЭЛС титановых сплавов с силицидным упрочнением на механические свойства металла швов ... 21
  (Автоматическая сварка, 2013, №02)
 86. Ахонин С.В., Березос В.А., Крыжановский В.А., Корнийчук В.Д., Пикулин А.Н., Северин А.Ю. Производство дисков для энергетического машиностроения из титанового сплава ВТ6, полученного способом электронно-лучевой плавки ...15
  (Современная электрометаллургия, 2012, №04)
 87. Шелягин В.Д., Хаскин В.Ю., Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Петриченко И.К., Сиора А.В., Палагеша А.Н., Селин Р.В. Особенности лазерно-дуговой сварки титановых сплавов ... 36
  (Автоматическая сварка, 2012, №12)
 88. Маркашова Л.И., Ахонин С.В., Григоренко Г.М., Кругленко М.Г., Кушнарева О.С., Петриченко И.К. Структура и свойства сварных соединений титановых сплавов, легированных кремнием ... 7
  (Автоматическая сварка, 2012, №11)
 89. Ахонин С.В., Кругленко М.П., Костенко В.И. Удаление включений карбида титана ТiC при электронно-лучевой плавке титана...21
  (Современная электрометаллургия, 2012, №02)
 90. Топольский В.Ф., Ахонин С.В., Григоренко Г.М., Петриченко И.К. Разработка новых титановых биосовместимых сплавов для медицинского применения... 22
  (Современная электрометаллургия, 2012, №01)
 91. Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Таранова Т.Г., Григоренко С.Г., Задорожнюк О.М. Дисперсионно-упрочненные титановые сплавы системы Ti-Si-X... 45
  (Современная электрометаллургия, 2012, №01)
 92. Прилуцкий В.П., Руханский С.Б., Ахонин С.В., Гадзыра Н.Ф., Давидчук Н.К. Повышение износостойкости титана аргонодуговой наплавкой ... 18
  (Автоматическая сварка, 2012, №01)
 93. Ахонин С.В., Кругленко М.П., Петриченко И.К., Вржижевский Э.Л., Мищенко Р.Н., Селин Р.В. Влияние термического цикла сварки на структурные превращения в сплавах системы Ti-Si-X... 20
  (Современная электрометаллургия, 2011, №04)
 94. Белоус В.Ю., Ахонин С.В. Система автоматического регулирования положения вольфрамового электрода при сварке титана в узкий зазор с магнитоуправляемой дугой ... 36
  (Автоматическая сварка, 2011, №07)
 95. Белоус В.Ю., Ахонин С.В. Формирование сварных соединений титана в узкий зазор с управляющим магнитным полем...22
  (Автоматическая сварка, 2011, №04)
 96. Ахонин С.В., Кругленко М.П., Костенко В.И. Математическое моделирование процесса растворения кислородсодержащих тугоплавких включений в расплаве титана... 17
  (Современная электрометаллургия, 2011, №01)
 97. Ахонин С.В., Кругленько М.П., Костенко В.И. Удаление тугоплавких включений из титана при электронно-лучевой плавке по механизму осаждения... 7
  (Современная электрометаллургия, 2010, №04)
 98. Радкевич И.А., Шваб С.Л., Прилуцкий В.П., Ахонин С.В. Особенности управления дугой внешним магнитным полем (Обзор) ... 14
  (Автоматическая сварка, 2010, №10)
 99. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Романюк В.С., Стесин В.В., Великий С.И., Семененко А.В., Полищук А.К. Сварка в узкий зазор высокопрочных титановых сплавов толщиной до 110 мм ... 44
  (Автоматическая сварка, 2010, №05)
 100. Сабокарь В.К., Ахонин С.В., Петриченко И.К., Ясинский А.В. Прессовая сварка алюминида титана с другими титановыми сплавами ... 15
  (Автоматическая сварка, 2009, №12)
 101. Патон Б.Е., Шелягин В.Д., Ахонин С.В., Топольский В.Ф., Хаскин В.Ю., Петриченко И.К., Бернацкий А.В., Мищенко Р.Н., Сиора А.В. Лазерная сварка титановых сплавов ... 35
  (Автоматическая сварка, 2009, №10)
 102. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Ахонин С.В. Перспективы использования титана в атомной энергетике Украины... 23
  (Современная электрометаллургия, 2009, №02)
 103. Ахонин С.В., Топольский В.Ф., Петриченко И.К., Вржижевский Э.Л., Мищенко Р.Н. Влияние способа выплавки титановых сплавов на их свариваемость и служебные характеристики... 16
  (Автоматическая сварка, 2007, №08)
 104. Белоус В.Ю., Ахонин С.В. Влияние параметров управляющего магнитного поля на формирование сварных швов при аргонодуговой сварке титановых сплавов в узкий зазор .... 3
  (Автоматическая сварка, 2007, №04)
 105. Zamkov V.N., Akhonin S.V. New Methods For Welding Titanium And Manufacture Of Unique Large-sized Titanium Semi-finished Products ... 33
  (The Paton Welding Journal, 2001, №09)

Пропонуємо оформити передплату на видання ІЕЗ ім. Є.О. Патона на 2024 рік.
2023.12.15 Збірка тез доповідей конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматическая сварка №3 (2024), The Paton Welding Journal №5 (2024), Техническая диагностика и неразрушающий контроль №2 (2024), Современная электрометаллургия №2 (2024).

  Офиційна сторінка на facebook_logo