Eng
Ukr
Rus
Печать

СВАРКА И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ. ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ

Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы
СВАРКА И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ. ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ
IX Международная научно-практическая конференция
Программа конференции. Сборник тезисов докладов. 28—29 ноября 2014 г., Киев, Украина
Международная ассоциация «Сварка», 2014. – 68 с. Мягкий переплет, 200х290 мм.

В сборнике представлены тезисы докладов Девятой международной научно-практической конференции, в которых отражены научные достижения и практические результаты в области ВЧ-электросварки и термической обработки живых мягких тканей за последние годы.
Предназначен для медицинских работников, врачей хирургического профиля, организаторов здраво- охранения, специалистов в области медицинской техники, а также студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ... 8

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ


Макаров А.В., Лінчевський О.В., Гетьман В.Г., Сокур П.П., Кравчук Б.О. Високочастотне зварювання в торакальній хірургії ... 16
Бондарь Г.В. , Думанский Ю.В., Седаков И.Е., Попович А.Ю., Башеев В.Х., Бондарь В.Г., Куприенко Н.В., Ищенко Р.В., Чистяков Р.С. Опыт использования электросварочной технологии в онкохирургии ... 16
Фомин П.Д., Козлов С.Н., Повч О.А., Иванчов П.В., Андрусенко А.Н. Эффективность электросварочной технологии в плановой и экстренной абдоминальной хирургии ... 16
Науменко В.А., Уманец Н.Н., Пасечникова Н.В., Молчанюк Н.И., Чеботарев Е.И. Ультраструктурные изменения сосудистой оболочки и сетчатки кролика непосредственно после воздействия различных режимов высокочастотной электросварки биологических тканей ... 17
Косаковський А.Л., Косаківська І.А., Молочек Ю.А. Лікування дітей з тератомами ЛОР-органів ... 19
Ничитайло М.Ю., Загрійчук М.С., Литвин О.І., Присяжнюк А.В., Колесник А.В. Застосування методу зварювання живих м’яких тканин при виконанні лімфаденектомії у хворих на злоякісні новоутворення голівки підшлункової залози ... 19
Фурманов Ю.О, Савицька І.М., Сухін І.А., Гейленко О.А., Терехов Г.В., Крівцун І.В., Гвоздецький В.С., Худецький І.Ю. Термоструминний метод – дослідження і перспективи використання ... 21
Никоненко А.С., Вильховой С.О., Русанов И.В. Применение высокочастотной электросварочной технологии при операциях на щитовидной железе и в трансплантации органов ... 22
Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Горохова А.О., Коваленко Н.В. Застосування біологічного зварювання тканин в лікуванні зовнішніх форм ендометріозу ... 24
Сухін І.А., Худецький І.Ю, Фурманов Ю.О., Савицька І.М., Терехов Г.В. Білиловець О.М., Качан С.Г., Гілевич Р.С. Порівняльна характеристика впливу на паренхіматозні органи високотемпературних безконтактних методів здійснення гемостазу. Експериментальне дослідження ... 25
Хурані І.Ф., Костюк О.Г., Какарькін О.Я., Шамрай В.А., Ковальчук А.П., Одарченко С.П., Гудзь О.С. Результати хірургічного лікування хворих на рак грудної залози шляхом застосування електрозварювання біологічних тканин ... 26
Корсак А.В., Чайковський Ю.Б., Ліходієвський В.В., Чухрай С.М., Маринський Г.С., Чернець О.В., Лопаткіна К.Г., Васильченко В.А., Сидоренко Д.Ф., Буряк Ю.З, Сердюк В.К. Нейрогліальні взаємовідношення рухового та чутливого центру травмованого сідничного нерва за умов впливу високочастотної електрозварювальної технології ... 27
Супрун И.С., Кваченюк А.Н., Негриенко К.В., Гулько О.Н., Чорный В.В. Особенности применения электросварочной технологии в эндокринной хирургии ... 28
Головко С.В., Гутверт Р.В. Досвід застосування електрозварювального та термоструменевого методів при органозберігаючих операціях на нирках ... 29
Косенко О.П. Елементи пластичної хірургії з застосуванням апарату «ПАТОНМЕД» при виконанні гемороїдектомії ... 31
Подпрятов С.Є., Подпрятов С.С., Маринський Г.С., Ткаченко В.А., Чернець О.В., Лопаткіна К.Г., Буряк Ю.З., Сердюк В.К., Васильченко В.А., Сидоренко Д.Ф., Гичка С.Г. Стінка шлунку та кишечнику як об’єкт електрохірургії ... 32
Березницький Я.С., Сулима В.П., Маліновський С.Л. Хірургічне лікування хронічного геморою з коагуляцією біологічних тканин ... 32
Худецький І.Ю., Масалов Д.В., Нікрітін О.Л., Нестерова О.І., Ліщишин М.З, Пономаренко В.О., Улянчич Н.В., Інтелегатор Д.О. Багатофункціональний електротермохірургічний апарат для стоматології та щелепно-лицьової хірургії на базі БТА-300М1 ... 33
Калабуха І.А., Іващенко В.Є., Волошин Я.М., Маєтний Є.М., Хмель О.В., Кононенко В.А. Порівняння виконання торакотомічного доступу із застосуванням зварювальної технології та використанням біполярної діатермії ... 34
Дорощук В.О., Ткаченко С.М., Солонін П. К., Тарнавський Д. В., Міластная А. Г., Ткаченко В.В. Досвід використання високочастотного зварювання у ветеринарній хірургії ... 35

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ


Абизов Р.А., Булавин Л.А.,Онищенко Ю.І., Божко Н.В., Актан Е.Ю. Биомолекулярные основы ВЧ-электросварки голосовой складки ... 38
Байштрук Е.Н., Ланкин Ю.Н., Осечков П.П., Романова И.Ю., Семикин В.Ф., Суший Л.Ф. Система автоматического регулирования процесса биполярной высокочастотной сварки мягких биологических тканей ... 38
Башеев В.Х., Бондаренко Н.В., Ковальчук А.И., Совпель И.В. Использование аппарата сварки мягких тканей при операциях по поводу рака прямой кишки ... 39
Белоусова И.Ю., Хойдра К.Ю., Лебедев А.В. Моделирование сварки живых тканей с помощью программного комплекса ABAQUS ... 40
Бойко И. А., Лебедев А. В. Применение компьютерного моделирования для проектирования сварочных швов кровеносных сосудов ... 40
Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф., Вергун Л.Ю., Свечнікова О.С., Єфіменко А.С. Фізичні особливості регенерації м’яких тканин в області зварювання під дією постійного магнітного поля ... 41
Гвоздецький В.С. Термоструменеві ендоскопічні коагулятори ... 42
Дорощук В.О., Солонин П. К., Ткаченко С.М., Миластная А. Г., Ткаченко В. В., Тарнавский Д. В. Опыт применения и внедрение ВЧ-электросварки при кастрации в ветеринарной хирургии ... 42
Дорощук В.О., Ткаченко С.М., Солонін П. К., Тарнавський Д. В., Міластная А. Г., Ткаченко В.В. Застосування апарату ВЧ-електрозварювання ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД» для проведення оваріогістероектомії та мастектомії у кішок ... 43
Зельниченко А.Т. Аппарат ЕК-300М1 – 15 лет на рынке Украины ... 45
Калабуха І. А., Маєтний Є. М., Хмель О. В., Іващенко В. Є., Веремеенко Р.А., Волошин Я. М., Брянський М.В. Використання біологічного зварювання при відеоторакоскопічних оперативних втручаннях у пацієнтів хворих на мультирезистентний туберкульоз легень ... 45
Капшитарь А.В. Гемостаз ложа желчного пузыря сочетанием электрокоагуляции с тугой тампонадой после холецистэктомии из минидоступа у больных острым холециститом ... 46
Капшитарь А.В., Капшитарь А.А. Диатермокоагуляция разрывов печени при закрытой травме печени ... 47
Кваченюк А.М., Сук Л.Л., Черенок Є.П. Інструментарій для високочастотного електрозварювання в хірургії щитоподібної залози ... 48
Косенко О.П. ВОВ (bipolar over branches) – новий хірургічний біполярний електрозварювальний інструмент ... 50
Лопаткіна К.Г., Маринський Г.С., Чернець О.В., Подпрятов C.Є., Подпрятов С.С., Ткаченко В.А., Буряк Ю.З., Сердюк В.К., Васильченко В.А., Сидоренко Д.Ф., Ткаченко C.В. Оцінка принципової можливості зварювання різнорідних тканин з використанням апарату ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД» ... 50
Маєтний Є. М. Попередження легенево-плевральних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень ... 51
Музиченко П.Ф. Застосування електрозварювання при ендопротезуванні ... 52
Седаков И.Е., Башеев В.Х., Ищенко Р.В., Жильцов А.В. Возможности электротермической резекции печени по поводу метастазов колоректального рака ... 53
Седаков І.Є., Білецький С.Г. Лікування хворих на первинний рак вульви та рак, асоційований зі склерозуючим ліхеном, з використанням високочастотного електрохірургічного устаткування ... 54
Седаков И.Е., Чистяков Р.С., Кудряшов А.Г., Анищенко А.А. Возможности применения метода высокочастотной биологической сварки тканей в хирургическом лечении новообразований паренхимы почки ... 55
Семенов В.Р., Семенов Р.Г., Лопаткіна К.Г., Маринський Г.С., Чернець О.В. Випробування прототипу інструменту для зварювання сухожилкових тяжів ... 56
Сичик М.М., Власенко Д.В., Бевз В.А., Максименко В.Б., Дубко А.Г. Моделювання фізичних процесів в біологічних тканинах та електродах електрохірургічних інструментів при проходженні через них електричного струму ... 56
Сухін І.А., Кожухар О.Т., Фурманов Ю.О., Савицька І.М., Худецький І.Ю., Качан С.Г., Білиловець О.М. Розробка та експериментальне дослідження гемостатичних властивостей некогерентних оптикоелектронних систем імпульсної дії ... 57
Цимбалюк В.І., Кваша М.С., Молотковець В.Ю., Медведєв В.В. Високочастотне електричне зварювання епіневрію периферичного нерву після перетину в експерименті ... 58

МАСТЕР-КЛАСС


Макаров А.В., Лінчевський О.В., Гетьман В.Г., Мясніков Д.В. Безкровне хірургічне втручання на органах грудної клітки (доступ, крайова резекція легені, лікування метастатичного раку легень) ... 60
Болгов М.Ю., Янчий И.Р., Таращенко Ю.Н., Супрун И.С. Методика операции на щитовидной железе при использовании аппарата «ПАТОНМЕД» ... 60
Подпрятов С.Є., Подпрятов С.С., Іваха В.В., Салата В.В., Маринський Г.С., Ткаченко В.А., Щепетов В.В., Лопаткіна К.Г., Бєлоусов І.О. Розширені блок-резекції розповсюджених пухлин ... 61
Паламарчук В.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Ендовідеохірургічний метод лікування гострого апендицита з використанням електрозварювальних технологій ... 61
Паламарчук В.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю., Балацький Р.О., Зубаль В.І. Ендовідеохірургічний метод лікування жовчнокам’яної хвороби з використанням електрозварювальних технологій ... 62
Паламарчук В.І., Крестянов М.Ю., Лисенко В.М., Балацький Р.О. Трансабдомінальна преперитонеальна безфіксаційна та безшовна герніопластика пахвинних кил з використанням методу зварювання живих біологічних тканин ... 64
Подпрятов С.С., Уманець О.І., Маринський Г.С., Гичка С.Г., Ткаченко В.А., Четвериков А.О., Савон Ю.В., Щепетов В.В. Електрозварювальна структурна перебудова як основа ефективності перекриття високої анальної нориці ... 65
Дорощук В.О., Солонин П.К., Ткаченко С.М., Міластная А. Г., Ткаченко В. В., Тарнавський Д.В. Застосування ВЧ-електрозварювання при кастрації, оваріогістероектомії та мастектомії в ветеринарній хирургії ... 66

 
Пропонуємо оформити передплату на видання ІЕЗ ім. Є.О. Патона на 2024 рік.
2023.12.15 Збірка тез доповідей конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматическая сварка №2 (2024), The Paton Welding Journal №3 (2024), Техническая диагностика и неразрушающий контроль №1 (2024), Современная электрометаллургия №1 (2024).

  Офиційна сторінка на facebook_logo