Eng
Ukr
Rus

Видавничий дім "Патон", №1

Триває друк

Severin A.Yu.

«The Paton Welding Journal» (2000-2023)
«Автоматичне зварювання» (2007-2023)
«Технічна діагностика та неруйнівний контроль» (2001-2023)
«Сучасна електрометалургія» (2001-2023)


Автор:Всього статейСтатей в журналах TPWJ-AS * -TDNK-SEMРоки творчої діяльності
северин а.ю.426-0-0-3620102023
 1. Akhonin S.V., Berezos V.O., Severin A.Iu., Kornijchuk V.D., Ishchuk Iu.T., Erokhin O.G. Multipurpose Electron Beam Unit Ue-5810
  (The Paton Welding Journal, 2023, №10)
 2. Ахонін С.В., Березос В.О., Северин А.Ю., Корнійчук В.Д., Іщук Ю.Т., Єрохін О.Г. Багатоцільова електронно-променева установка УЕ-5810
  (Сучасна електрометалургія, 2023, №03)
 3. Pikulin O.M., Akhonin S.V., Berezos V.O., Severyn A.Yu., Erokhin O.G. Electron Beam Surface Melting Of Ingots Of High-temperature Titanium Alloy Vt9
  (The Paton Welding Journal, 2023, №03)
 4. Пікулін О.М., Ахонін С.В., Березос В.О., Северин А.Ю., Єрохін О.Г. Електронно-променеве оплавлення зливків жароміцного титанового сплаву ВТ9
  (Сучасна електрометалургія, 2023, №01)
 5. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Пікулін О.М., Кузьменко М.М., Кулак Л.Д., Шевченко О.М. Структура та механічні властивості жароміцного титанового сплаву системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn після деформаційної обробки
  (Сучасна електрометалургія, 2022, №04)
 6. Akhonin S.V., Berezos V.O., Pikulin O.M., Severyn A.Yu., Kotenko O.O., Kuzmenko M.M., Kulak L.D., Shevchenko O.M. Producing High-temperature Titanium Alloys Of Ti–al–zr–si–mo–nb–sn System By Electron Beam Melting
  (The Paton Welding Journal, 2022, №07)
 7. Ахонін С.В., Березос В.О., Пікулін О.М., Северин А.Ю., Котенко О.О., Кузьменко М.М., Кулак Л.Д., Шевченко О.М. . Отримання жароміцних титанових сплавів системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn способом електронно-променевої плавки
  (Сучасна електрометалургія, 2022, №02)
 8. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Єрохін О.Г. . Математичне моделювання процесів випаровування при ЕПП сплавів на основі алюмініду титану системи легування Ti–Al–Nb–Cr–Mo
  (Сучасна електрометалургія, 2022, №02)
 9. Akhonin S.V., Severin A.Yu., Berezos V.O., Pikulin O.M., Kryzhanovskyi V.A., Yerokhin O.G. Investigations Of The Quality Of Wrought Semi-finished Products From Vt9 Titanium Alloy Produced By Electron Beam Melting
  (The Paton Welding Journal, 2022, №03)
 10. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Єрохін О.Г. . Отримання зливків алюмініду титану Ti–28Al–7Nb–2Mo–2Cr способом електронно-променевої плавки
  (Сучасна електрометалургія, 2022, №01)
 11. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Крижановський В.А., Єрохін О.Г. Дослідження якості деформованих напівфабрикатів титанового сплаву ВТ9, отриманого способом електронно-променевої плавки
  (Сучасна електрометалургія, 2021, №04)
 12. Akhonin S.V., Pikulin O.M., Berezos V.O., Severin A.Yu., Erokhin O.G. Production Of Titanium Ingots With Regulated Oxygen Content By Electron Beam Melting
  (The Paton Welding Journal, 2021, №10)
 13. Ахонін С.В., Пікулін О.М., Березос В.О., Северин А.Ю., Єрохін О.Г. Виробництво зливків титану з регламентованим вмістом кисню способом електронно-променевої плавки
  (Сучасна електрометалургія, 2021, №03)
 14. Akhonin S.V., Berezos V.O., Bondar O.I., Glukhenkyi O.I., Goryslavets Yu.M., Severin A.Yu. Mathematical Modeling Of Hydrodynamic And Thermal Processes At Crystallization Of Titanium Ingots Produced By Ebm
  (The Paton Welding Journal, 2021, №08)
 15. Ахонін С.В., Пікулін О.М., Березос В.О., Северин А.Ю., Єрохін О.Г. Виробництво великогабаритних зливків титану способом електронно- променевої плавки
  (Сучасна електрометалургія, 2021, №02)
 16. Ахонін С.В., Березос В.О., Бондар О.І., Глухенький О.І., Гориславець Ю.М., Северин А.Ю. Математичне моделювання гідродинамічних та теплових процесів при кристалізації титанових зливків ЕПП
  (Сучасна електрометалургія, 2021, №01)
 17. Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Березос В.О., Петриченко І.К., Селін Р.В., Северин А.Ю., Пікулін О.М. Структура та властивості конструкційних економнолегованих сплавів на основі титану, одержаних способом ЕПП
  (Сучасна електрометалургія, 2020, №04)
 18. Ахонін С.В., Березос В.О., Северин А.Ю., Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г., Давидчук Н.К. Одержання способом електронно-променевої плавки зливків заліза, легованого карбідом кремнію
  (Сучасна електрометалургія, 2020, №03)
 19. Ахонін С.В., Северин А.Ю., Березос В.О., Пікулін О.М., Глухенький О.І., Бондар О.І. Одержання великогабаритних зливків алюмінідів титану способом ЕПП
  (Сучасна електрометалургія, 2020, №02)
 20. Лобода П.И., Ремизов Д.А., Григоренко С.Г., Березос В.А., Северин А.Ю. Однородность микроструктуры сплава Ti–TiB, полученного в условиях электронно-лучевого переплава ... 55
  (Сучасна електрометалургія, 2019, №03)
 21. Ахонин С.В., Фирстов С.А., Северин А.Ю., Кузьменко Н.Н., Березос В.А., Кулак Л.Д. Электронно-лучевая выплавка жаропрочных титановых композитов системы Ti–Si–Al–Zr–Sn ... 7
  (Сучасна електрометалургія, 2019, №02)
 22. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Особенности получения крупных слитков алюминидов титана в электронно-лучевых установках ... 16
  (Сучасна електрометалургія, 2018, №03)
 23. Ахонин С.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Шваб С.Л., Ерохин А.Г. Получение высокопрочного титанового сплава ВТ22 способом электронно-лучевой плавки ...  8
  (Сучасна електрометалургія, 2018, №03)
 24. Ахонин С.В., Марковский П.Е., Березос В.А., Стасюк А.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Антонюк С.Л. Получение высокопрочного титанового сплава Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe способом ЭЛП ...  9
  (Сучасна електрометалургія, 2018, №01)
 25. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Белоус В.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Структура и свойства титанового сплава ВТ19, полученного способом электронно-лучевой плавки, после термомеханической обработки ... 19
  (Сучасна електрометалургія, 2017, №03)
 26. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Структура и свойства нового высокопрочного титанового сплава Т120, полученного способом ЭЛП после деформационной и термической обработки ... 11
  (Сучасна електрометалургія, 2017, №02)
 27. Ахонин С.В., Пикулин А.Н., Березос В.А., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Электронно-лучевая плавка нового высокопрочного титанового сплава Т120 ... 15
  (Сучасна електрометалургія, 2017, №01)
 28. Ахонин С.В., Селин Р.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Разработка нового высокопрочного титанового сплава ... 22
  (Сучасна електрометалургія, 2016, №04)
 29. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Особенности выплавки слитков титановых сплавов, легированных оловом, в электронно-лучевых установках ... 21
  (Сучасна електрометалургія, 2016, №03)
 30. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н., Ерохин А.Г. Особенности выплавки слитков титанового сплава ВТ19 в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью ... 23
  (Сучасна електрометалургія, 2016, №02)
 31. Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Лобода П.И., Григоренко С.Г., Северин А.Ю., Березос В.А., Богомол Ю.И. Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава ... 21
  (Сучасна електрометалургія, 2016, №01)
 32. Ахонин С.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Электронно-лучевая плавка жаропрочных сплавов на основе никеля ... 9
  (Сучасна електрометалургія, 2015, №04)
 33. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А. Разработка технологии введения тугоплавких легирующих элементов в сплавы на основе интерметаллида Ti2AlNb при электронно-лучевой плавке ... 12
  (Сучасна електрометалургія, 2015, №03)
 34. Северин А.Ю., Березос В.А., Пикулин А.Н. Деформационная обработка сплава Ti–Ni с эффектом памяти формы, полученного способом электронно-лучевой плавки ... 18
  (Сучасна електрометалургія, 2015, №01)
 35. Ахонин С.В., Березос В.А., Пикулин А.Н., Северин А.Ю., Ерохин А.Г. Электронно-лучевое оплавление поверхности слитков сплавов титана ... 21
  (Сучасна електрометалургія, 2014, №02)
 36. Григоренко Г.М., Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Григоренко С.Г. Влияние легирования бором и лантаном на структуру и свойства сплава на основе интерметаллидного соединения TiAl ... 15
  (Сучасна електрометалургія, 2014, №02)
 37. Ахонин С.В., Северин А.Ю., Березос В.А., Ерохин А.Г. Математическое моделирование процессов испарения при выплавке слитков многокомпонентных титановых сплавов в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью ... 34
  (Сучасна електрометалургія, 2013, №04)
 38. Пузрин А.Л., Северин А.Ю. Способ электронно-лучевой плавки низколегированного титанового сплава Grade 12... 8
  (Сучасна електрометалургія, 2013, №01)
 39. Ахонин С.В., Березос В.А., Крыжановский В.А., Корнийчук В.Д., Пикулин А.Н., Северин А.Ю. Производство дисков для энергетического машиностроения из титанового сплава ВТ6, полученного способом электронно-лучевой плавки ...15
  (Сучасна електрометалургія, 2012, №04)
 40. Тригуб Н.П., Аснис Е.А., Березос В.А., Северин А.Ю., Пискун Н.В., Статкевич И.И. Получение сплавов интерметаллида системы TiAl с добавками бора и лантана способом ЭЛПЕ... 10
  (Сучасна електрометалургія, 2011, №03)
 41. Тригуб Н.П., Березос В.А., Крыжановский В.А., Северин А.Ю. Исследование процесса изготовления горячекатаных труб из слитков титанового сплава ВТ20, полученных способом электронно-лучевой плавки... 3
  (Сучасна електрометалургія, 2010, №04)
 42. Патон Б.Е., Тригуб Н.П., Березос В.А., Крыжановский В.А., Северин А.Ю. Производство крупногабаритных слитков жаропрочных сплавов на основе титана способом электронно-лучевой плавки... 11
  (Сучасна електрометалургія, 2010, №03)

2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.09.07
Науково-технічна конференція
«Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
27 листопада 2023 р., м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2022.11.09
Програма конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.09.17
Конференція «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України» - ЗАПРОШЕННЯ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматичне зварювання №11 (2023), The Paton Welding Journal №10 (2023), Технічна діагностика та неруйнівний контроль №3 (2023), Сучасна електрометалургія №3 (2023).

  Офиційна сторінка на facebook_logo