Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин (2006)

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин (2006)
Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин
К.: IE3 ім. Є. О. Патона НАНУ, 2006. — 612 с.
Тверда обкладинка, 200x290 мм.

В сборник вошли статьи, подготовленные по результатам выполнения целевой комплексной программы НАН Украины «Проблемы ресурса и безопасной эксплуатации конструкций, сооружений и машин», полученным в течение 2004-2006 гг., к реализации которой было привлечено 26 институтов НАН Украины. Цель программы — разработка методологических основ прогнозирования остаточного ресурса конструкций, создание методов, технических средств и технологий для оценки технического состояния и продления сроков эксплуатации техногенно и экологически небезопасных объектов.
Для научных сотрудников, инженеров, занятых разработкой и эксплуатацией конструкций, сооружений и машин.

ЗМІСТ

Передмова ...  XI

Розділ 1. Розробка методологічних основ оцінки технічного стану та обгрунтування безпечного терміну експлуатації конструктивних елементів об'єктів підвищеної небезпеки на території України (керівник розділу — академік НАН України В.І. Махненко) ...    1

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Махненко В.И., Великоиваненко Е.А. Трещины стресс-коррозии в зоне сварного соединения № 111 парогенераторов ПГВ-1000М энергоблоков ВВЭР-1000 (проект 1.1)   ...    2
 • Ориняк І.В., Бородій М.В., Батура А. С. Наукові і організаційні засади впровадження ризик-аналізу в практику управління цілісністю магістральних трубопроводів (проект 1.2)   ... 11
 • Тубольцев Л.Г., Падун Н.И., Голубых Г.Н. Теоретическая база промышленной безопасности и эффективности эксплуатации металлургических агрегатов (проект 1.3)   ... 16
 • Мільман Ю.В., Чугунова С.І., Грінкевич К.Е., Шуригіна З.П., Гончарова І.В. Визначення рівня деградації механічних властивостей рейок за різних умов експлуатації (проект 1.4) ... 21
 • Анциферов А.В., Бліннікова О.В., Шнеєр В.Р. Деформаційний ресурс будівель та споруд, що експлуатуються за складних гірничо-геологічних умов (проект 1.5)  ... 28

Розділ 2. Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації (керівник розділу — академік НАН України 3. Т. Назарчук) ... 33

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Назарчук З.Т., Тетерко А.Я., Рибачук В.Г., Кулинич Я.П. Комплекс технічних засобів для електромагнітного неруйнівного контролю конструкцій тривалої експлуатації (проект 2.1) ... 39
 • Муравський Л.І., Максименко О. П., Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Сахару к О.М., Вороняк Т.І., Куць О.Г., Фгтьо Н.В. Переносний оптико-цифровий спекл-корелятор для неруйнівного контролю поверхонь конструкційних матеріалів (проект 2.2)   ... 43
 • Скальський В.Р., Сергієнко О.М., Оліярник Б.О., Плахтій Р.М., Сулим Р.І. Розробка методик і засобів виявлення, зародження та розвитку тріщин у великогабаритних об'єктах під впливом навантаження і робочого середовища (проект 2.3)   ... 48
 • Яворський І.М., Драбич О.П., Драбич П.П., Ісаєв І.Ю., Кравець І.Б., Михайлинин В.Ю., Стецько І.Г., Черчик Г.Т. Методи і нові технічні засоби вібродіагностики підшипникових вузлів та зубчастих передач (проект 2.4) ... 52
 • Джала Р.М., Дикмарова Л.П., Вербенець Б.Я., Хлипняч П.М. Безконтактний метод і апаратура для оперативних обстежень підземних трубопроводів (проект 2.5)   ... 57
 • Дмитрах І.М., Сиротюк А.М., Русин Б.П., Лисак Ю.В., Вайнман А.Б. Створення сучасних методів технічної діагностики працездатності систем пароводяного тракту енергоблоків ТЕС (проект 2.6)  ... 62
 • Лобанов Л.М., Півторак В.А., Савицький В.В., Киянець І.В. Розробка технології і апаратури для діагностики конструкцій з металевих та композиційних матеріалів на основі методу електронної ширографії (проект 2.7)   ... 67
 • Троїцький В.О., Білий М.Г., Карманов М.М., Шалаев В.А. Комплексна система цифрової обробки та зберігання радіографічних зображень зварних з'єднань (проект 2.8а) ... 73
 • Берегуляк О.Р., Воробель Р.А., Журавель І.М., Івасенко І.Б., Опир Н.В., Сущик К.В. Системи обробки цифрових зображень в задачах неруйнівного контролю якості матеріалів (проект 2.86)   ... 77
 • Троїцький В.О., Радько В.П., Шевченко І.Я., Федоряка П.В. Розробка і застосування ЕМА приладів для контролю листів, труб і зварних з'єднань з використанням хвиль Лемба, хвиль 5Я-поляризації (проект 2.9)   ... 81
 • Анахов П.В., Забулонов Ю.Л., Лисиченко Г.В., Макарець Н.В., Фінчу к В. В. Застосування модифікованого методу електророзвідки для оперативного контролю і моніторингу стану гідротехнічних споруд (проект 2.10)   ...   86
 • Рыжиков В.Д., Ополонін О.Д. Розробка і дослідження системи цифрового радіографічного контролю зварних з'єднань та металоконструкцій (проект 2.11) ...   90
 • Тихоновський М.А., Великодний О.М., Єфгмов О.А., Панов В.А., Стоєв П.І., Тихоновська Т.М. Високотемпературні п'єзокерамічні давачі вібрації і акустичної емісії для моніторингу обладнання газо-, нафтоперекачувальних станцій, атомних і теплових електростанцій (проект 2.12)  ...   94
 • Лебедев А.О., Музика М.Р. Технічна діагностика стану матеріалу методом ЬМ-твердості (проект 2.13) ...   97

Розділ 3. Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій об'єктів тривалої експлуатації (керівник розділу — чл.-кор. НАН України В. І. Похмурський) ...  103

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Похмурський В.І., Калахан О.С., Чекурін В.Ф., Студент М.М., Лавришин Б.М., Волошин М.П. Технологія очисно-зміцнювальної підготовки поверхні перед нанесенням захисних покриттів (проект 3.1) ...   106
 • Радкевич О. І., Чу мало Г.В., Юркевич Р.М., Ільницький З.М. Підвищення надійності і працездатності обладнання для газових родовищ України, що містять сірководень (проект 3.2)   ...   111
 • Похмурський В.І., Зінь І.М., Гнип І.П. Збільшення ресурсу високотемпературних ділянок газопроводів завдяки застосуванню нових антикорозійних покриттів (проект 3.3)   ...   115
 • Швец В.А., Талаш В.Н., Лавренко В.А., Руденко Ю.Б., Зинь И.Н. Электрохимические и технические характеристики протекторного сплава, микролегированного ванадием (проект 3.4) ...   120
 • Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г., Борисенко В.А. Метод оцінки ступеня корозійно-утомного пошкодження обладнання хімічної та нафтохімічної промисловості (проект 3.5)   ...  124
 • Слободян З.В. Подовження залишкового ресурсу конденсаторних трубок турбін шляхом застосування нових кислотно-інгібіторних промивних розчинів (проект 3.6)   ...   129
 • Гаврилюк В.П., Локтіонов-Ремізовський В.А., Хлистун С.В. Підвищення ресурсу роботи формуючих деталей установок для виробництва мінеральних волокон (проект 3.7)  ...   134
 • Черватюк В.А., Гужов Ю.П. Розробка прискорених методів оцінки ресурсу захисних покриттів трубопроводів та металоконструкцій (проект 3.8) ...   141

Розділ 4. Розробка ефективних методів оцінки та подовження ресурсу об'єктів атомної енергетики (керівник розділу — академік НАН України І. М. Неклюдов)  ...  145

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Неклюдов І.М., Ажажа В.М., Ожигов Л.С, Руденко О.Г., Борисенко О.О. Діагностичний контроль напружено-деформованого стану основного металу та зварних з'єднань трубопроводів енергоблоків за допомогою коерцитиметричного методу (проект 4.1)   ...   149
 • Неклюдов І.М., Ожигов Л.С, Гоженко СВ., Міщенко П.О. Особливості встановлення фактичних властивостей металу обладнання ядерних реакторів, що знаходяться в експлуатації (проект 4.2)   ...   153
 • Неклюдов I.М., Ажажа В.М., Ожигов Л.С, Митрофанов А. С, Крайнюк Є.О., Лісна В. Г. Атлас експлуатаційних дефектів у теплообмінних трубах парогенераторів енергоблоків АЕС з реакторами типу ВВЕР (проект 4.3) ...   157
 • Бородин О.В., Брык В.В., Воеводин В.Н., Кальченко А.С., Пархоменко А.А., Мельниченко В.В. Микроструктурные механизмы низкотемпературного радиационного распухания и охрупчивания материалов внутрикорпусных устройств реакторов ВВЭР-1000 (проект 4.4)   ...  161
 • Аксьонов 1.1., Білоус В.А., Водоп'янова І.Г., Задніпровський Ю.О., Зуева Т.М., Крохмаль СО., Купрін О.С, Ломіно М.С., Овчаренко В.Д., Семенов М.О., Широков Б.М. Антикорозійний захист зварних з'єднань ремонтних перехідників трубопроводів другого контуру АЕС (проект 4.5) ...   167
 • Красовский А.Я., Орыняк И.В., Радченко С.А., Батура А.С. Оценка прочности трубопроводов АЭС с учетом их фактического состояния с помощью программного комплекса «ЗВ РіреМазіег» (проект 4.6) ...   171
 • Харченко В.В., Кобельский СВ., Кравченко В.И., Чирков А.Ю., Ворошко П.П., Ворончук А.А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений в корпусе реактора ВВЭР-1000 с полуэллиптической трещиной при термошоке с использованием численных и инженерных методов расчета (проект 4.7)   ...   177
 • Степанов Г.В., Харченко В.В., Бабуцкий А.И., Кравченко В.И., Кобельский СВ., Котляренко А.А. Особенности НДС узла приварки коллектора к патрубку парогенератора ПГВ-1000 АЭС при эксплуатации и ремонте (проект 4.8) ...   181
 • Великоиваненко Е.А., Махненко В.И. Выбор рациональных режимов локального высокого отпуска после ремонта трубопроводов и оборудования атомной энергетики с помощью сварки (проект 4.9)   ...  185
 • Касаткин О.Г., Царюк А.К., Скульский В.Ю., Гаврик А.Р., Моравецкий СИ. Причины локальных повреждений сварных соединений трубопроводов АЭС (проект 4.10) ...   192
 • Кошовий В.В., Левицький О.С, Лозинський А.Б., Романишин І.М., Шарамага Р.В. Технології і засоби ультразвукової комп'ютерної томографії для неруйнівної оцінки об'ємної однорідності властивостей матеріалу в товстолистових конструкціях обладнання АЕС (проект 4.11)  ...   196
 • Гриник Э.У., Ревка В.Н., Чирко Л.И., Чайковский Ю.В. Определение остаточного ресурса корпусов реакторов ВВЭР-1000 с учетом новых статистических методов оценки вязкости разрушения корпусных материалов (проект 4.12) ...  202
 • Колобродов В.Г., Хажмурадов М.А. Разработка технологии, конструкторской документации и организация производственного участка восстановления отработанных фильтров систем вентиляции АЭС Украины (проект 4.13)   ...  206
 • Запорожець О.І., Дордієнко М.О., Михайловський В.А., Молодкін В.Б., Носар О.І., Фролов Ю.О., Шпак А.П. Ультразвуковий метод неруйнівного контролю температурних полів і термічних напруг в корпусах ядерних реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 при імпульсному тепловому навантаженні (проект 4.14) ... 212
 • Кутний В.Е., Рыбка А.В., Захарченко А.А., Наконечный Д.В., Шляхов И.Н., Кутний Д.В., Давыдов Л.Н., Абызов А.С, Блинкин А.А. Разработка и создание приборов широкого спектра действия для радиационного и ядерного технологического контроля в системах АЭС на основе полупроводниковых сенсоров из СсГТе, Сс12пТе (проект 4.15) ... 220
 • Косторнов А.Г., Белобородое І.І., Ковбасенко В.В., Алексеев В.І., Костенко О.Д., Варченко В.Т. Розробка високоефективних матеріалів для вузлів тертя, ущільнень та захисних покриттів основного та допоміжного устаткування об'єктів атомної енергетики (проект 4.16) ... 224
 • Красноруцький В.С, Лавриненко С Д., Ажажа В.М., Грицина В.М., В'югов П.М., Черняева Т.П., Пилипенко М.М., Петельгузов І.А., Бобров Ю.П., Татаринов В.Р., Бутенко І.М., Жуков О.І., Слабоспицъка О.О., Михайлов Є.О. Розробки і обгрунтування підвищення ресурсу роботи, надійності і безпеки елементів активної зони атомних реакторів — твелів та ТВЗ (проект 4.17)   ...  228
 • Ажажа В.М., В'югов П.М., Лавриненко С Д., Пилипенко М.М., Толстолуцька Т.Д., Ожигов Л.С, Ружицький В.В., Бобров Ю.П., Доля І.Б., Копанець І.Є., Походня І.К., Степанюк СМ., Пальцевич А.П. Встановлення факторів підвищення ресурсу конструкційних матеріалів і зварних з'єднань за рахунок зменшення впливу водню (проект 4.18) ... 232
 • Неклюдов И.М., Борц Б.В., Ванжа А.Ф., Лопата А.Т., Рыбальченко Н.Д., Сытин В.И., Шевченко СВ. Повышение качества неразъемных соединений - путь к продлению ресурса тепловыделяющих сборок (проект 4.19)   ...  237
 • Котречко С.А., Мешков Ю.Я. Новый подход к оценке радиационного охрупчивания корпусной стали (проект 4.20а)  ...  241
 • Гринник Э.У., Котречко С.А., Мешков Ю.Я., Ревка В.Н., Чирко Л.И. Некоторые подходы к прогнозированию радиационного сдвига кривой вязкости разрушения корпусных материалов (проект 4.206)  ... 247

Розділ 5. Підвищення надійності та подовження ресурсу енергетичного обладнання і систем (керівник розділу — академік НАН України Б. С. Стогній)  ... 253

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Делійський А.А., Декуша Л.В., Грищенко Т.Г., Воробйов Л.Й., Виноградов-Салтыков В.О., Декуша О.Л. Вимірювально-діагностичний комплекс «Ресурс» для теплових обстежень котлів, котельного обладнання і трубопроводів (проект 5.1а) ...  255
 • Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Пресіч Г.О., Шевчук СІ., Глушак О.Ю., Цибульська О.В. Підвищення ресурсу експлуатації газовідвідних трактів котелень при застосуванні сучасних технологій глибокої утилізації теплоти димових газів (проект 5.16) ...  261
 • Мацевитый Ю.М., Шульженко Н.Г., Голощапов В.Н. Диагностика состояния и остаточный ресурс турбин ТЭС и ТЭЦ (проект 5.2) ...  265
 • Стогній Б. С, Сопель М.Ф., Тутик В.Л., Панов А.В. Методика контролю параметрів газової суміші в елегазових вимикачах 750 кВ (проект 5.3) ...  269
 • Титко О.І. Експлуатаційний контроль залишкового ресурсу обмоток статора електрогенераторів (проект 5.4) ...  273
 • Сігал О.І., Бикоріз Є.Й. Визначення терміну ефективної експлуатації котлів і засоби подовження ресурсу їх роботи (проект 5.5) ... 277
 • Владимирский А.А., Владимирский И.А. Разработка методов повышения надежности и продления ресурса трубопроводных систем на основе использования диагностических моделей (проект 5.6) ...  281
 • Кулик М.М., Лещенко І.Ч. Застосування програмно-інформаційного комплексу параметричної діагностики для оцінки технічного стану обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів (проект 5.7)   ...  287
 • Квіцинський В.О., Кривошеее СІ., Макарчук В.М., Хілько І.М. Лазерний діагностичний комплекс для визначення параметрів частинок у пилогазовому потоці (проект 5.8) ...  291
 • Никифорчин Г.М., Студент О.З., Степанюк СМ., Марков А.Д. Оцінка технічного стану зварних з'єднань парогонів ТЕС з урахуванням водневої деградації експлуатованого металу (проект 5.9) ... 295
 • Маринін В.Г., Коваленко В.І. Розробка дослідно-промислової технології і устаткування для антикорозійного захисту лопаток турбін, що працюють у зоні двофазних потоків (проект 5.10)   ... 300

Розділ 6. Створення систем моніторингу технічного стану трубопроводів і об'єктів газо- та нафтопереробної промисловості (керівник розділу — чл.-кор. НАН України А.Я. Красовський) ... 305

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Красовський А.Я., Ориняк І.В., Тороп В.М., Радченко С.А., Бородій М.В., Батура А.С, Богдан А.В. Методологія і експертна система для поточного моніторингу реального стану і забезпечення цілісності трубопроводів з метою подовження їх ресурсу (проект 6.1)  ... 309
 • Поляков С Г., Ниркова Л. I., Клименко А. В., Коваленко СЮ. Створення електрохімічних систем активного моніторингу корозійного стану магістральних трубопроводів (проект 6.2)   ... 315
 • Радченко С.А., Орыняк И.В., Богдан А.В. Численная процедура расчета напряженно-деформированного состояния трубопровода при больших перемещениях (проект 6.3)   ... 319
 • Рыбаков А.О., Семенов С.Є., Гончаренко Л.В. Оцінка стану та проявів деформаційного старіння металу газопроводів при використанні сталі контрольованої прокатки (проект 6.4) ... 324
 • Андрейкгв О. Є., Кушнір Р. М., Цирульник О. Т. Визначення залишкового ресурсу труби нафтопроводу з урахуванням наявних дефектів у її стінці і реальних умов експлуатації (проект 6.5) ... 328
 • Давыдов Е.А. Определение размеров трещин в сварных соединениях с помощью волн дифракции (проект 6.6)  ... 332
 • Гарф Э.Ф., Юхимец П.С, Палиенко В.П., Спица Р.А., Ворошко П.П., Кобельский СВ., Кравченко В.И., Рубан И.Г. Геоинформационная система оценки технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса трубопроводов (проект 6.7)   ... 337

Розділ 7. Підвищення надійності та подовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних конструкцій (керівник розділу — академік НАЙ України Л.М. Лобанов) ... 343

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Кучук-Яценко СИ., Григоренко Г.М., Новикова Д.П., Загадарчук В.Ф., Харченко Г.К., Григоренко С.Г., Алексеенко И.И. Разработка методики оценки соответствия назначению кольцевых стыков трубопроводов большого диаметра, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением (проект 7.1а) ... 347
 • Кучук-Яценко СИ., Кирьян В.И., Казымов Б.И. Обоснование методики оценки соответствия назначению сварных соединений трубопроводов, выполненных контактной сваркой оплавлением (проект 7.16)  ... 353
 • Кир'ян В.І., Книш В.В., Кузъменко О.З. Подовження ресурсу металевих прогонових будов залізничних мостів з втомними пошкодженнями (проект 7.2) ... 358
 • Кисіль В.М., Євдокименко Ю.І., Кадиров В.Х., Бучаков СВ. Термоабразивне очищення та високошвидкісне повітряно-паливне нанесення антикорозійних покриттів на великогабаритні об'єкти (проект 7.3)   ... 361
 • Покляцкий А.Г., Ищенко А.Я., Яворская М.Р. Прочность сварных соединений алюминиевых сплавов при сварке трением с перемешиванием (проект 7.4) ...  365
 • Лобанов Л.М., Півторак В.А., Пащин М.О., Бондаренко А.Ю., Логінов В.П., Савицький В.В., Ткачук Г.І. Нові методи оцінки технічного стану зварних з'єднань, визначення і регулювання залишкових напружень (проект 7.5)   ... 368
 • Васильєв Ю. С, Паршу тина Л. С, Чукашкин А.Н. Разработка клеесварных методов восстановления и усиления элементов промышленных и транспортных конструкций (проект 7.6)   ... 374
 • Савицький М.М., Савицький О.М., Мельничук Г.М., Лупан А.П., Ващенко В.М. Комбінована технологія орбітального зварювання неповоротних стиків трубопроводів (проект 7.7а) ... 379
 • Демченко Е.Л., Васильєв Д.В., Іванченко Е.В., Брєднєва О.І. Особливості формування структури зварних з'єднань легованих сталей з високоміцними швами та зварювальні матеріали для їх забезпечення (проект 7.76) ... 383
 • Левченко О.Г., Левчук В.К. Гігієнічна оцінка магнітних полів на робочих місцях при використанні дугового зварювання металоконструкцій (проект 7.8) ... 390
 • Шаповалов Е.В., Луценко Н.Ф., Коляда В.А., Топчев Д.Д., Хачапгрян Д.А., Мельник Е. С. Телевизионная сенсорная система для оценки геометрических параметров профиля железнодорожных рельсов (проект 7.9)   ...  396
 • Бондаренко Ю.К., Арпгюх К.О., Токар В.І., Припгула Н.А. Розробка системи управління якістю як інструменту вдосконалення технології зварювання з метою підвищення ресурсу і безпеки експлуатації зварних конструкцій (проект 7.10)  ... 400
 • Добрушин Л.Д., Шленский П.С, Фадеенко Ю.И., Илларионов С.Ю., Вовченко А.И., Юрченко Е.С., Половинко В.Д. Сварка высокоскоростным ударом (проект 7.11) ... 407
 • Позняков В.Д., Гайворонський О.А. Опірність уповільненому руйнуванню зварних з'єднань при ремонтному зварюванні литих конструкцій з високоміцних вуглецевих сталей (проект 7.12а)   ... 411
 • Позняков В.Д., Жданов С.Л., Стрижак П.О. Вплив технологи зварювання на формування напруженого стану та опірність уповільненому руйнуванню зварних з'єднань сталі 14ХГ2САФД (проект 7.126) ... 415
 • Ковтуненко В.А., Герасименко А. М., Синеок А. Г. Исследование влияния конструктивно-технологических решений сварных узлов и соединений и условий эксплуатации на ресурс мостовых конструкций, разработка рекомендаций по его продлению (проект 7.13)   ... 420
 • Дворецкий В. И. Продление срока службы несущих конструкций транспортных машин (проект 7.14а)  ... 425
 • Леонець В.А., Токарев О.Д., Леонець О.А., Трегуб АЛ., Чаус Л.М., Коломієць О.П., Цвєткова О.В. Реєстрація появи тріщин від утомленості у важкодоступних місцях рам візків та кузовів залізничних локомотивів (проект 7.146) ... 431
 • Іваницький Я.Л., Лучко Й.Й., Гвоздюк М.М., Вергун І.А. Спосіб з'єднання арматурних стрижнів обтискною втулкою (проект 7.15)  ... 435
 • Большаков В.И., Иванча Н.Г., Нестеров А. С, Можаренко Н.М., Панчоха Г.В., Тогобицкая Д.Н. Научно-технические решения по обеспечению продолжительной безопасной работы доменных печей (проект 7.16) ... 440
 • Узлов І.Г., Узлов КЛ. Науково-технічні положення і технологічні рішення щодо створення високоміцних залізничних коліс (проект 7.17а) ... 445
 • Узлов І.Г., Осташ О.П., Ткачов ВЛ., Андрейко І.М., Бабаченко ОЛ., Кулик В.В., Хруник Р.А. Обгрунтування працездатності високоміцних залізничних коліс (проект 7.176)  ... 450
 • Волкогон В.М., \ Дігам М.С\, Антонюк В.С., Аврамчук С.К., Кравчук А.В., Стрілець О.В. Особливості формування зміцнюючих покриттів на рейках та їх характеристики в умовах потужного електричного розряду (проект 7.18) ... 454
 • Стасюк С.З., Стрижало В. О. Оценка пригодности к эксплуатации технологического оборудования гидрогенизационных установок по результатам технического диагностирования (проект 7.19)   ... 458
 • Бабинець В.А., Волошин СМ., Лисиченко Г.В., Сліпченко Б.В., Фаррахов О.В. Комп'ютерна система з паспортизації потенційно небезпечних об'єктів (проект 7.20) ... 464
 • Лебедев СВ., Коляда В.М., Коляда С В. Просочувально-штукатурно-ін'єкційно-фарбувальна технологія санації залізобетонних будівельних конструкцій, що мають пошкодження та дефектні зони (проект 7.21) ... 470
 • Махненко В.И., Гарф Э.Ф., Римский СТ., Галинич В.И., Махненко О.В., Юхимец П.С., Бубнов В.М., Тусиков Е.К., Варенчук П.А. Сварная надрессорная балка для тележек грузовых вагонов (проект 7.22) ... 474

Розділ 8. Розробка технологій ремонту та відновлення елементів конструкцій об'єктів підвищеної небезпеки з метою подовження терміну їх експлуатації (керівник розділу — академік НАН України К.А. Ющенко) ... 479

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Новіков М.В., Шепелев А.О., Кулаківський В.М., Чистяков СМ. Комп'ютеризована система виготовлення та постачання спеціалізованого інструменту для швидкої ліквідації аварій і виконання ремонтних робіт (проект 8.1) ... 482
 • Кучук-Яценко СІ., Швець Ю.В., Дідковський О.В. Контактне стикове зварювання довгомірних рейкових плітей на машині К922 з введенням їх у розрахунковий інтервал закріплення (проект 8.2)   ... 486
 • Бут В.С, Олійник ОЛ. Стратегія розвитку технологій ремонту діючих магістральних трубопроводів (проект 8.3)   ... 491
 • Ющенко К.А., Савченко В.С, Червякова Л.В., Морозова Р.І., Звягінцева А.В., Черв'яков М.О. Ремонт та подовження ресурсу лопаток зі сталі 20Х13Ш осьового компресора агрегату ГТК-10 (проект 8.4)   ... 497
 • Ющенко К.А., Чекотило Л.В., Каховський Ю.М., Булат О.В., Морозова Р.І., Супрун СО., Лебедевич Я.Б., Настенко Г.Ф., Пестов В.А., Данилов Ю.Б., Качанов В.Я., Кабашний О.І., Івануна СМ., Шепель Т.Е. Можливості ремонту колонного обладнання нафтопереробних заводів з метою подовження ресурсу експлуатації (проект 8.5а) ... 501
 • Ющенко К.А., Чекотило Л.В., Настенко Г.Ф., Данилов Ю.Б., Качанов В.Я., Кабашний О.І., Івануна СМ., Дорн В.Р., Ілієнко В.В., Амброзяк М.В., Кислий Б.П., Ходан Т.М. Подовження ресурсу експлуатації великогабаритних наливних резервуарів для зберігання концентрованої сірчаної кислоти (проект 8.56) ... 506
 • Скульський В.Ю. Створення та атестація технології ААрДЗ у вузьку розробку кромок елементів ГЦТ Ду 850 при заміні парогенераторів ПГВ-1000М на АЕС (проект 8.6)   ...  510
 • Походня І.К., Явдощин І.Р., Марченко А.Ю., Скорина М.В., Карманов В.I., Фольборт О.І. Низьководневі електроди для судноремонту, ремонту об'єктів металургійного комплексу та трубопровідного транспорту (проект 8.7) ...  515
 • Шлепаков В.М., Ігнатюк В.М., Котельчук О.С., Гитин Ю.М. Механізоване ремонтне зварювання порошковим дротом агрегатів металургійного комплексу (проект 8.8)   ... 520
 • Ілюшенко В.М., Воропай М.М., Поляков В. О. Технологічні особливості процесів автоматизованого дугового зварювання при ремонті великогабаритних резервуарів (проект 8.9)   ... 527
 • Ющенко К.А., Каховський Ю.М., Фадеева Г.В., Максимов С.Ю., Супрун СО., Морозова Р.І., Булат О.В., Самойленко В.І. Самозахисний порошковий дріт для підводного зварювання високолегованих сталей типу 12Х18Н10Т (проект 8.10) ...  532
 • Рябцев І.О., Кусков Ю.М., Кондратьев І.О., Черняк Я.П., Рябцев І.І. Відновлення зношених деталей дуговим напівавтоматичним та автоматичним наплавленням (проект 8.11а)  ... 538
 • Сенченков І.К., Червінко О.П., Рябцев І.О., Кузъменко О.Г. Оцінка міцності від утомленості зубів великомодульних шестерен, відновлених дуговим наплавленням (проект 8.116)   ... 543
 • Олікер В.Ю., Сироватка В.Л., Гречишкін Е.Ф., Косоногое О.Є., Азамат А.Ф. Термостійкі керамічні покриття на основі титанату алюмінію (проект 8.12) ... 548
 • Паустовський О.В., Ткаченко Ю.Г., Анісгмов Г.М., Алфінцева Р.А., Кириленко СМ., Бовкун Т.О. Технологія і матеріали для електроерозійного зміцнення та відновлення деталей машин (проект 8.13) ...  553
 • Жадкевич М.Л., Зеленін В.І., Теплюк В.М., Доценко І.В., Сухарев Ф.М., Кантор О.Г., Чернюк А.Т. Ремонт лопаток парових турбін наплавленням високохромистими феритно-мартенситними сталями (проект 8.14) ...  558

Розділ 9. Підготовка та друк нормативних документів і науково-технічних посібників з питань оцінки ресурсу об'єктів тривалої експлуатації (керівник розділу — академік НАН України В.В. Панасюк) ... 561

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Студент О.З., Кречковська Г.В. Оцінка технічного стану металу парогонів з урахуванням впливу зупинок в експлуатації блоків ТЕС (проект 9.5) ...  563
 • Бойко В.М., Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т. Метод визначення динамічної тріщиностійкості матеріалів за нормального відриву (проект 9.6) ...  567
 • Учанін В.М., Осташ О.П. Розробка методів та засобів контролю пошкодженості приповерхневих шарів виробів із титанових сплавів (проект 9.7)  ...  578
 • Недосєка А.Я., Грузд А.А., Недосєка С.А., Яременко М.А. Нормативні документи з акустико-емісійного діагностування промислових об'єктів (проект 9.9)  ...  582
 • Троицкий В.А., Загребелъный В.И., Мозговой А.В. Магнитометрический метод контроля напряженно-деформированного состояния ферромагнитных объектов и его применение (проект 9.10)   ... 586


Доступен для скачивания ПДФ файл сборника (23Mb)

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин 2006, 2009, 2012, 2015

2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.09.07
Науково-технічна конференція
«Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
27 листопада 2023 р., м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2022.11.09
Програма конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.09.17
Конференція «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України» - ЗАПРОШЕННЯ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматичне зварювання №11 (2023), The Paton Welding Journal №10 (2023), Технічна діагностика та неруйнівний контроль №3 (2023), Сучасна електрометалургія №3 (2023).

  Офиційна сторінка на facebook_logo