Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин (2009)

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин (2009)
Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин
К.: IE3 ім. Є. О. Патона НАНУ, 2009. — 710 с.
Тверда обкладинка, 200x290 мм.

В сборник вошли статьи, подготовленные по результатам выполнения целевой комплексной программы НАН Украины «Проблемы ресурса и безопасной эксплуатации конструкций, сооружений и машин», полученным в течение 2007-2009 гг., к реализации которой было привлечено 26 институтов НАН Украины. Цель программы — разработка методологических основ прогнозирования остаточного ресурса конструкций, создание методов, технических средств и технологий для оценки технического состояния и продления сроков эксплуатации техногенно и экологически небезопасных объектов.
Для научных сотрудников, инженеров, занятых разработкой и эксплуатацией конструкций, сооружений и машин.

ЗМІСТ

Передмова ... 11

Розділ 1. Розробка методологічних основ оцінки технічного стану та обгрунтування безпечного терміну експлуатації конструктивних елементів об'єктів підвищеної небезпеки на території України (керівник розділу академік НАН України В.І. Махненко) ... 15

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Махненко В.І., Великоіваненко О.А., Розинка Т.П., Півторак Н.І. Напружений стан в зоні дефектів стоншення тонкостінних труб (проект 1.1)   ... 18
 • Ориняк І.В., Бородій М.В., Батура А.С., Агеєв С.М. Методики проведення ризик-аналізу магістральних трубопроводів з метою декларування їх безпеки та подовження терміну експлуатації (проект 1.2)   ... 22
 • Никифорчин Г.М., Цирульник О.Т., Греділь М.І. Чутливість механічних, корозійно-механічних та електрохімічних властивостей до експлуатаційної деградації сталей магістральних трубопроводів (проект 1.3)   ... 29
 • Мильман Ю.В., Гринкевич К.Э., Чугунова СИ., Шурыгина З.П., Шурыгин Б.В., Ткачєнко И.В., Мельник В.Х. Определение механических свойств материалов методом индентирования при динамическом (циклическом) нагружении (проект 1.4)   ... 33
 • Анциферов А.В., Шнеєр В.Р., Бліннікова О.В. Залишковий ресурс безпечної експлуатації будівель за складних гірничо-геологічних умов (проект 1.5) ... 38

Розділ 2. Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації (керівник розділу — академік НАН України 3. Т. Назарчук)  ... 43

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Скальський В.Р., Сергієнко О.М., Клим Б.П., Плахтій Р.М., Сулим Р.І. Методологічні аспекти акустико-емісійного діагностування елементів мостових конструкцій (проект 2.1)   ... 52
 • Яворський І.М., Драбич П.П., Ісаєв І.Ю., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Черчик Г.Т., Мацько І.Й. Розробка інформаційно-вимірювальної системи для вібродіагностики підшипників великих стаціонарних агрегатів (проект 2.2)   ... 58
 • Лобанов Л.М., Півторак В.А., Савщький В.В., Киянець І.В., Тхор О.В. Розробка технології та апаратури для діагностики методом електронної ширографії елементів тонкостінних конструкцій, виготовлених із застосуванням точкового зварювання (проект 2.3)   ... 63
 • Девін Л.М., Бондаренко В.П., Найденко А.Г., Німченко Т.В., Осадчий О.А., Суліма О.Г., Стахнів М.Є., Ботвинко В.П., Прокопів М.М., Мартинова Л.М. Розробка методики та дослідження інформаційних показників під час акустичного контролю виробів з твердих сплавів (проект 2.4.1) ... 67
 • Рибачу к В. Г. Коерцитиметр для неруйнівного контролю виробів з твердих сплавів (проект 2.4.2) ... 74
 • Мицик Б.Г., Муравський Л.І., Дем'янишин Н.М., Карплюк Ю.М. Засоби неперервного моніторингу деформацій крупногабаритних об'єктів тривалої експлуатації (проект 2.5) ... 80
 • Учанін В.М., Тетерко А.Я., Кулинич Я.П. Технології вихрострумової дефектоскопії для діагностики елементів конструкцій та обладнання довготривалої експлуатації в авіації та енергетиці (проект 2.6)   ... 85
 • Рижиков В.Д., Ополонін О.Д., Лисецька О.К. Виготовлення та випробування лінійки детекторів рентгенівського випромінення з підвищеним просторовим розділенням (проект 2.7)   ...   92
 • Тихоновський М.А., Великодний О.М., Єфімов О.А., Панов В.А., Тихоновська Т.М. Розробка низькочастотних двокомпонентних акселерометрів для вібраційного контролю головних циркуляційних насосів АЕС, виготовлення дослідних партій давачів, їх випробування та сертифікація (проект 2.8) ...   95
 • Іваницький Я.Л., \ Бухало О.П. |, Микитин Г.В., Дмитрів З.В., Гвоздюк М.М. Експериментальний зразок приладу для оцінювання концентрації водню в металі на основі магніторелаксаційного методу (проект 2.9.1) ...   98
 • Чекурін В.Ф. Принцип неруйнівного визначення концентрації водню в металі з використанням явища магнітної післядії (проект 2.9.2)  ...   103
 • Дмитрах І.М., Білий О.Л., Сиротюк А.М., Сміян О.Д., Варна Р.А., Русин Б.П., Обух Ю.В. Оцінка ризику руйнування та запобігання виникненню аварійних ситуацій у парогенеруючих системах енергоблоків ТЕС за присутності техногенних органічних домішок у теплоносії (проект 2.10)  ...   109
 • Троїцький В.О., Білий М.Г., Бухенський В.Н., Шевченко І.Я. Рентгенотелевізійні портативні пристрої на основі монокристалічних екранів і ПЗЗ-камер (проект 2.11) ...   115
 • Недосєка А.Я., Недосєка С.А., Грузд А.А., Овсієнко М.А., Яременко М.А., Харченко Л.Ф. Дослідження приладів для акустико-емісійного контролю та діагностування зварних конструкцій (проект 2.12) ...   118
 • Крот П.В., Вереньов В.В. Методи і технічні засоби автоматизованого моніторингу динамічних навантажень та діагностики зносу ліній приводу прокатних станів (проект 2.13) ...   123

Розділ 3. Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій об'єктів тривалої експлуатації (керівник розділу — чл. -кор. НАН України В. І. Похмурський) ...  131

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Похмурський В.І., Студент М.М., Гвоздецький В.В., Дзьоба Ю.В., Сидорак І.Й. Розробка комплексного методу підвищення ресурсу теплообмінних поверхонь котлів електростанцій (проект 3.1)   ...  135
 • Лебедев Є.В., Ласковенко Н.М. Модифіковані поліуретанові лакофарбові матеріали для антикорозійних покриттів нафтохімічного обладнання та нафтопроводів (проект 3.2.1) ...   139
 • Похмурський В.І., Зінь І.М., Білий Л.М., Маруха М.В., Личковський Е.І., Гнип І.П., Тймусь М.Б. Інгібовані покриття на поліуретановій основі для проблемних ділянок магістральних газопроводів (проект 3.2.2)  ...   144
 • Хома М.С., Похмурський В.І., Архипов О.Г., Борисенко В.А. Розробка методу оцінки ступеня пошкодження обладнання нафтопереробної промисловості (проект 3.3)   ...   149
 • Мацевітий В.М., Калахан О.С., Казак І.Б., Охота Г.Г., Вакуленко К.В., Ляшок С.В. Розробка та дослідження вакуумно-плазмових багатошарових покриттів на основі хрому та (ТіСгЖ для захисту титанових сплавів і сталі від фретинг-корозії (проект 3.4.1) ...   155
 • Зінь І.М., Похмурський В.І., Маруха В.І., Білий Л.М., Гнип І.П., Середницький Я.А. Збільшення ресурсу залізобетонних конструкцій застосуванням інгібованих ін'єкційних композицій (проект 3.5)   ...  159
 • Калахан О.С., Студент М.М., Лавришин Б.М., Волошин М.П., Охота Г.Г., Піддубний В.К. Комбіноване покриття з протекторними властивостями для захисту від корозії днищ резервуарів для зберігання нафти (проект 3.6)   ...   164
 • Швец В.А., Талаш В.Н., Лавренко В.А., Зинь И.Н., Руденко Ю.Б. Структура и коррозионно-электрохимическое поведение протекторных сплавов систем А1~2п—Са и А1-2п-Са-У (проект 3.7)   ...  167

Раздел 4. Разработка эффективных методов оценки продления ресурса объектов атомной энергетики (руководитель раздела — академик НАН Украины И.М. Неклюдов) ...  171

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Ажажа В.М., Лавриненко С.Д., Толстолуцька Т.Д., Пилипенко М.М., Бобров Ю.П., Свинаренко О.П., Аксьонова Г.М. Підвищення ресурсу конструкційних матеріалів і металу зварних з'єднань обладнання АЕС за рахунок зменшення впливу водню шляхом введення гетерних додатків (проект 4.1) ...   174
 • Походня И.К., Пальцевич А.П., Игнатенко А.В., Соломийчук Т.Г., Синюк В.С. Влияние иттрия на перераспределение водорода и структуру металла швов при дуговой сварке ВПНЛ сталей (проект 4.1.2) ...   180
 • Неклюдов І.М., Ожигов Л. С, Гоженко СВ. Розробка системи та обладнання для неруйнівного контролю за допомогою мікрозразків механічних властивостей та структури металу корпусів реакторів ВВЕР-1000 прямими методами з метою оцінки їх залишкового ресурсу (проект 4.2) ...   185
 • Ажажа В.М., Митрофанов А.С, Ожигов Л. С, Крайнюк Є.О., Бажуков А.В., Смаровоз Г. С Методологія контролю та обгрунтування залишкового ресурсу теплообмінних трубок парогенераторів АЕС з ВВЕР-1000 (проект 4.3)  ...   189
 • Бородін О.В., Брик В.В., Василенко Р.Л., Воєводін В.М., Кальченко О.С, Мельниченко В.В., Неклюдов І.М., Пермяков О.В., Пилипенко М.М., Купріянова Ю.Е., Шиляєв Б.А. Модернізація прискорювача ЕСУВІ для одночасного опромінювання сталі Х18Н10Т іонами хрому, гелію та водню різних енергій (проект 4.4)   ...   194
 • Білоус В.А., Маринін В.Г., Коваленко В.І. Захисні покриття для збільшення ресурсу елементів запірно-регулюючих пристроїв на ТЕС та в другому контурі енергоблоків АЕС із ВВЕР (проект 4.5)  ...  203
 • Колобродов В.Г., Хажмурадов М.А. Создание стенда и методики измерения поглощения паров йода и йодистого метила адсорбционными фильтрами в условиях, моделирующих работу систем вентиляции и спецгазоочистки АЭС (проект 4.6) ...  208
 • Ажажа В.М., Лавриненко С.Д., В'югов П.М., Пилипенко М.М., Бобров Ю.П., Доля І.Б. Розробка і обгрунтування підвищення ресурсу роботи елементів активної зони атомних реакторів, виготовлених із сплавів цирконію за новими технологіями (проект 4.7)   ...  216
 • Борц Б.В., Лопата О.Т., Неклюдов І.М., Рибалъченко Н.Д., Ситін В.І., Александров В.О. Розробка композитів на основі цирконію та нержавіючої сталі для виготовлення перехідникових елементів з'єднань в конструкціях реакторів (проект 4.8)   ... 223
 • Крохмаль С.А., Зуева Т.Н. Получение пиролитических покрытий из карбида хрома на внутренних поверхностях протяженных каналов (проект 4.9) ...  228
 • Захарченко О.О., Кутній В.Є., Рибка О.В., Шляхов І.М., Вєрьовкгн А.А., Хажмурадов М.А. Контроль ресурсу оболонок ТВЕЛів за наявності реперних радіонуклідів у теплоносії першого контуру реакторів ВВЕР АЕС (проект 4.11) ...  232
 • Неклюдов І.М., Ажажа В.М., Ожигов Л.С, Руденко О.Г., Міщенко П.О., Рябченко Д. П. Впровадження магнітних методів для діагностичного контролю напружено-деформованого стану корпусів реакторів ВВЕР-1000 енергоблоків АЕС України (проект 4.12)   ... 236
 • Шараевский И.Г., Авраменко А.А., Шараевский Г.И. Интеллектуальная система автоматической диагностики главных циркуляционных насосов ядерных энергоблоков (проект 4.13)  ... 242
 • Базалєєв М.І., Бандурян Б.Б., Брюховецький В.В., Клепіков В.Ф., Литвиненко В.В., Прохоренко Є.М. Тепловізійний неруйнівний контроль і дефектоскопія на основі активної інфрачервоної радіометрії (проект 4.14)  ... 245
 • Харченко В.В., Степанов Г.В., Чирков А.Ю., Кобельский СВ., Кравченко В.И., Бабуцкий А.И., Звягинцева А.А. Исследование напряженности корпусов реакторов и парогенераторов АЭС с учетом дефектности и истории термомеханического нагружения (проект 4.16)   ... 251
 • Ажажа В.М., Котречко С.А., Мешков Ю.Я. , Зимина Г.П. Новый подход к прогнозированию радиационного ресурса корпусов реакторов типа ВВЭР-1000 (проект 4.17) ... 255
 • Гринік Е.У., Чирко Л.І., Ревка В.М., Чирко В.І., Чайковський Ю.В. Аналіз впливу нікелю на радіаційне окрихчування металу швів корпусів реакторів ВВЕР-1000 АЕС України (проект 4.18) ...  261
 • Шараевский И.Г., Авраменко А.А., Волошина И.В., Шараевский Г.И. Компьютерный метод распознавания режимов работы главных циркуляционных насосов АЭС (проект 4.18) ...  266
 • Забулонов Ю.Л., Буртняк В.М., Одукалец Л.А. Нові підходи до створення систем моніторингу радіаційного стану на АЕС (проект 4.19) ...  270
 • Касаткин О.Г., Царюк А.К., Скульский В.Ю., Гаврик А.Р., Моравецкий СИ. Особенности технологии сварки трубопроводов из разнородных сталей (проект 4.20) ... 274
 • Кошовий В.В., Романишин І.М., Романишин Р.І., Шарамага Р.В., Шама М.А. Оцінювання ступеня експлуатаційної деградації металу товстостінних трубопроводів АЕС засобами ультразвукової комп'ютерної томографії (проект 4.21) ...  278
 • Великоіваненко О.А., Махненко В.І., Розинка Т.П., Півторак Н.І. Дослідження методом Монте-Карло впливу розкиду значень нерелаксованих залишкових напружень і в'язкості руйнування матеріалу в зоні зварного з'єднання № 4 корпусу реактора ВВЕР-1000 на ризик порушення цілісності при термошоці (проект 4.22) ... 285
 • Учанін В.М., Найда В.Л. Створення засобів вихрострумового контролю трубчастих елементів та перемичок колекторів атомних електростанцій (проект 4.23)  ...  292
 • Дордієнко М.О., Запорожець О.І., Мазманян Р.О., Михайловський В.А., Фролов Ю.О., Шпак А.П. Установка для ультразвукового неруйнівного контролю температурних полів і термічних напруг в корпусах водо-водяних ядерних реакторів при імпульсному тепловому навантаженні (проект 4.24) ...  299
 • Тороп В.М., Красовский А.Я., Маковєцкая И.А. Информационно-аналитическая система оценки технического состояния и остаточного ресурса эксплуатации трубопроводов и оборудования АЭС (проект 4.25)   ... 306

Розділ 5. Підвищення надійності та подовження ресурсу енергетичного обладнання і систем (керівник розділу — академік НАН України Б.С. Стогній)  ... 313

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Авраменко А.О., Ковецька М.М., Лаврик В.М., Антіпов В.Г., Коваленко В.М., Щоголев Б. О. Дослідження умов виникнення кризи теплообміну в теплонапружених каналах активної зони ядерного реактора в нестаціонарних і аварійних режимах (проект 5.1)   ... 314
 • Москаленко А.А. Исследование процессов нагрева крупногабаритных изделий и разработка программно-аппаратного комплекса для определения и корректировки температурного поля с целью повышения качественных показателей продукции (проект 5.2)   ... 317
 • Мацевитый Ю.М., Шульженко Н.Г., Голощапов В.Н. Переменные режимы работы энергоблоков ТЭЦ с турбинами Т-250/300-240 и срабатывание их ресурса (проект 5.3)   ... 321
 • Шидловский А.К., Щерба А.А., Золотарев В.М. Научно-технические основы повышения ресурса и надежности пожаробезопасных кабелей с полимерной изоляцией для тепловой и атомной энергетики, высотных и подземных сооружений (проект 5.4)   ... 326
 • Шрайбер О.А., Яценко В.П. Визначення характеристик зносу і шлакування теплообмінних поверхонь котла (проект 5.6) ...  333
 • Сигал И.Я., Лавренцов Е.М., Смихула А.В., Домбровская Э.П. Разработка методов и оборудования для продления ресурса и повышения КПД действующих котлов ТВГ-КВГ, которые отапливают жилые и промышленные комплексы (проект 5.7) ...  339
 • Розов В.Ю., Реуцький С.Ю., Пилюгіна О.Ю. Розвиток методів ідентифікації внутрішніх джерел магнітного поля технічних об'єктів за даними зовнішніх вимірів (проект 5.8)   ... 344
 • Лаптин Ю.П., Журбенко Н.Г., Левин М.М., Волковицкая П.И., Коваленко Д.А. Разработка программных средств оптимального проектирования энергетических котлоагрегатов ТЭС (проект 5.9)  ... 349
 • Федоренко Г.М., Кенсицький О.Г., Виговський О.В. Моделювання виникнення пошкодження обмотки статора потужного турбогенератора (проект 5.10)  ...  356
 • Вольчин І.А., Карацуба А.К., Коломієць О.М., Руденко Л.М. Шляхи підвищення ресурсу існуючих золоуловлювачів на ТЕС України (проект 5.11)  ... 361

Розділ 6. Створення систем моніторингу технічного стану трубопроводів і об'єктів газо- та нафтопереробної промисловості (керівник розділу — чл.-кор. НАН України А.Я. Красовський) ... 367

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Красовський А.Я., Ориняк І.В., Радченко С.А., Бородій М.В. Інформаційно-аналітична система для безперервного і періодичного моніторингу технічного стану магістральних трубопроводів (проект 6.1а)  ... 369
 • Стасюк С.З., Стрижало В. О. Надійність експлуатації технологічних трубопроводів обладнання гідрогенізаційних процесів на нафтопереробних і нафтохімічних заводах України (проект 6.16)  ... 375
 • Рыбаков А.О., Семенов С.Є., Філіпчук Т.М., Гончаренко Л.В. Підвищення надійності труб для магістральних трубопроводів (проект 6.2а) ...  383
 • Поляков С.Г., Ниркова Л.І., Мельничук С.Л., Осадчук СО., Клименко А.В. Методичний підхід до вивчення стрес-корозійного розтріскування магістральних трубопроводів (проект 6.26) ...  388
 • Радченко С.А., Орыняк И.В., Богдан А.В. Численная процедура расчета напряженно-деформированного состояния трубопровода с учетом геометрической и физической нелинейности (проект 6.3) ... 393
 • Андрейків О.Є., Кушнір Р.М., Цирульник О.Т. Методи оцінки залишкового ресурсу і характеристик зварних з'єднань труб магістральних нафтопроводів (проект 6.4)  ...  399
 • Юхимец П. С Оценка остаточного ресурса трубопровода с коррозионным повреждением с учетом изменения параметров дефекта в процессе эксплуатации (проект 6.4.3) ... 404

Розділ 7. Підвищення надійності та подовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних конструкцій (керівник розділу — академік НАН України Л.М. Лобанов) ... 413

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Узлов І.Г., Узлов К.І., Бабаченко О.І., Хулін А.М. Розробка технології, нормативної документації та процесів створення високоміцних, стійких проти спрацювання, локомотивних бандажів (проект 7.1) ... 417
 • Большаков В. И., Можаренко Н.М., Тогобицкая Д.Н., Тубольцев Л.Г., Иванча Н.Г. Технологические особенности безопасной эксплуатации доменных печей в нестационарных режимах работы при выдувке и задувке (проект 7.2)  ... 424
 • Волкогон В.М., Аврамчук С.К., Кліманов О.С, Кравчук А.В., Бобер М.В. Розробка конструкції устаткування для зміцнення поверхонь рейок дією потужного імпульсного електричного розряду (проект 7.3) ... 429
 • Гршоренко Г.М., Сміян О.Д., Бутпкова О.І., Капітанчук Л.М., Ватман А.Б., Гордань Г.М., Маркашова Л.І., Берднікова О.М., Соломійчук Т.Г., Костін В.А., Новгородцева Л.Г., Жабров О.В., Алексеєнко 1.1. Механізм утворення бездеформаційних пошкоджень металу труб пароперегрівників блочних котлів ТЕС високого та надкритичного тиску (проект 7.5) ... 436
 • Левченко О.Г., Левчук В.К., Тимошенко О.М. Підвищення електромагнітної безпеки контактного зварювання (проект 7.7)  ... 443
 • Чвертко П.М. Контактне стикове зварювання стержньової арматури класів А400-А600 при будівництві конструкцій із монолітного залізобетону (проект 7.7) ... 449
 • Доценко И.В., Зеленин В.И., Кавуненко П.М., Тисенков В.В., Теплюк В.М., Полещук М.А., Попович И.М. Восстановление плит медных кристаллизаторов непрерывной разливки стали способом наплавки трением с перемешиванием (НТП) (проект 7.8)   ... 454
 • Доценко И.В., Зеленин В.И., Кавуненко П.М., Тисенков В.В., Теплюк В.М., Полещук М.А. Технология по восстановлению шеек осей колесных пар тележек грузовых вагонов (проект 7.9) ...  456
 • Аношин В.А., Илюшенко В.М., Минакова Р.В., Гречанюк П.И. Повышение ресурса электродов контактных машин при сварке оцинкованной стали (проект 7.10.2)  ... 458
 • Покляцкий А.Г., Ищенко А.Я., Чайка А.А. Сварка трением с перемешиванием -эффективный способ повышения эксплуатационных и ресурсных характеристик конструкций (проект 7.11)  ... 462
 • Лобанов Л.М., Синеок О.Г., Герасименко А.М., Корзін К.Ю., Рябцев К.В., Позняков В.Д., Гончаренко О.І. Дослідження та оптимізація сучасних зварювальних технологій та матеріалів щодо відновлення та подовження експлуатаційного ресурсу діючих мостів (проект 7.12)  ... 467
 • Шаповалов Е.В., Коляда В.А., Луценко Н.Ф., Мельник Е.С., Хачатрян Д.А. Опытный образец системы бесконтактного контроля геометрических параметров железнодорожных рельсов (проект 7.13)  ... 473
 • Лобанов Л.М., Бичков С.А., Пгвторак В.А., Кротенко П.Д., Дереча В.Я., Кудерський В.О., Савицький В.В., Савицька О.М., Ткачук ГЛ. Створення технології і обладнання для оцінки технічного стану елементів авіаційних конструкцій методами лазерної інтерферометри (проект 7.14) ... 477
 • Терновий Є.Г., Булацев О.Р., Шулим В.Ф., Крюков В.А. Розробка технології та обладнання для орбітального зварювання трубопроводів на космічних пілотованих об'єктах з використанням висококонцентрованих джерел нагрівання (проект 7.15) ... 487
 • Паламарчук Б.И., Кулешов В.А., Манченко А.Н., Черкашин А.В., Малахов АЛ., Вишняков Л.Р., Вишневский Л.Г., Мороз В.П., Синайский Б.М., Хохлова Н.М., Передери С. С. Эластичные взрывозащитные камеры для металлообработки взрывом (проект 7.16) ... 493
 • Лобанов Л.М., Пащин П.А., Логинов В.П., Ткачук Г.И., Савицкий В.В., Гончаров П.В. Регулирование остаточного напряженного состояния сварных соединений тонколистовых конструкций при электродинамической обработке (проект 7.17.2)  ... 498
 • Шелягін В.Д., Хаскін В.Ю., Бернацъкий А.В., Сіора О.В. Підвищення експлуатаційного ресурсу трубопроводів шляхом застосування лазерних і гібридних технологій зварювання трубних сталей (проект 7.18) ...  505
 • Походня И.К., Марченко А.Е., Явдощин И.Р., Скорина Н.В., Фольборт О.И. Низководородные электроды для сварки и ремонта мостовых и транспортных конструкций (обоснование системы раскисления и микролегирования наплавленного металла) (проект 7.19)  ... 509
 • Царюк А.К., Иваненко В.Д., Волков В.В., Мазур СИ., Тройняк А.А. Вавилов А.В., Кантор А.Г., Воличенко П.П. Ремонтная сварка корпусных деталей турбин из теплоустойчивых сталей без последующей термообработки (проект 7.20)  ...  519
 • Годлевський В.С, Троїцький В.О., Бондаренко О.Г. Кореляційні методи й технології пошуку витоків у напірних трубопроводах (проект 7.21) ...  525
 • Васильєв Ю.С., Паршутина Л.С., Чукашкин А.Н. Разработка технологии формирования механических и клеемеханических соединений методом продавливания (проект 7.22) ... 531
 • Кривошеее П.Г, Слюсаренко Ю.С., Любченко ГГ. Постановка проблеми визначення ресурсу об'єктів будівництва ... 537

Розділ 8. Розробка технологій ремонту та відновлення елементів конструкцій об'єктів підвищеної небезпеки з метою подовження терміну їх експлуатації (керівник розділу — академік НАН України К.А. Ющенко) ... 541

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Ющенко К.А., Борисов Ю.С., Войнарович С.Г., Кислица А.Н., Кузьмич-Янчук Е.К., Гайко Г.В., Подгаецкий В.М. Двухслойное биокерметное покрытие титан-гидроксиапатит (проект 8.1) ... 542
 • Бондаренко М.О., Панов О.В. Вплив форми, матеріалу та способу отримання ріжучої крихти на механічну швидкість фрезерного инструменту (проект 8.2)   ...  548
 • Бут В.С., Великоиваненко Е.А., Олейник О.И. Перспективы применения разрезных тройников для ремонта магистральных трубопроводов (проект 8.3) ...  552
 • Кузъменко Г.В., Кузьменко В.Г., Галинич В.І., Ліпісій В.Г, Нестикайло В.В. Нова технологія відновлення направляючих поверхонь буксового прорізу бокової рами візка вантажного вагону моделі 18-100 (проект 8.4) ... 559
 • Жудра А.П., Петров В.В., Кривчиков С.Ю., Будуров В.Л., Гарькавый Н.И. Разработка технологии широкослойной наплавки крупногабаритных коленчатых валов компрессоров магистрального транспортирования газов (МТГ) (проект 8.5)   ... 564
 • Кравчук Л.В., Ляшенко Б.А., Цыбанев Г.В., Куриат Р.И., Буйских К.П., Налимов Ю. С. Оценка эффективности ремонтных технологий в энергетических установках по изменению комплекса механических свойств (проект 8.6) ...  569
 • Кучук-Яценко С.І., Швець Ю.В., Кавуніченко О.В., Швець В.І. Особливості утворення дефектів при контактному стиковому зварюванні литих сердечників залізничних хрестовин з прокатом проміжної вставки та їх вплив на механічні властивості з'єднань (проект 8.7) ... 575
 • Позняков В.Д., Кір'яков В.М., Гайворонський О.А., Клапатюк А.В., Тараненко В.Д., Карпов СП., Прощенко В.А. Дослідження та розробка технології електродугового зварювання рейкових закінчень залізничних хрестовин стрілочних переводів (проект 8.7.2) ... 579
 • Ющенко К.А., Лебедев В.А., Пичак В.Г., Максимов С.Ю., Фадеева Г.В., Каховский Н.Ю., Супрун С.А. Совершенствование узлов и систем сварочного оборудования для подводной механизированной сварки и резки (проект 8.8)   ... 585
 • Паустовський О.В., Ткаченко Ю.Г., Алфінцева Р.А., Кириленко СМ., Юрченко Д.З., Анісімов Г.М. Розробка та використання електроіскрового поверхневого зміцнення і відновлення деталей машин і інструментів (проект 8.9) ...  589
 • Сенченков И.К., Рябцев И.А., Червинко О.П., Кондратьев И.А. Расчет остаточных и циклических напряжений при многослойной наплавке и оценка их влияния на усталостную прочность и термическую стойкость наплавленного металла (проект 8.10) ... 595
 • Ющенко К.А., Савченко В.С, Яровицын А.В., Наконечный А.А., Настенко Г.Ф., Замковой В.Е., Белозерцев О.С, Андрейченко Н.В. Разработка технологии восстановления торцов бандажных полок рабочих лопаток ТВД авиационного двигателя Д18Т методом микроплазменной порошковой наплавки (проект 8.11) ...  601
 • Устинов А.П., Зиньковский А.П., Токарь И.Г., Скородзиевский В.С. О Возможностях наноструктурированных покрытий для снижения динамической напряженности конструктивных элементов машин (проект 8.13) ...  606
 • Моляр О.Г., Трофімов В.А. Підвищення триботехнічних та втомних властивостей виробів з високоміцного титанового сплаву ВТ22 комбінованою поверхневою обробкою (проект 8.14.1)   ... 613
 • Федірко В.М., Пічугін А.Т., Лук'яненко О.Г., Труш В.С., Анпгонюк С.Л., Гуревич Т.М., Байцер А.Є. Підвищення ресурсу зварних деталей з однофазних титанових сплавів за неповного відпалу у вакуумі (проект 8.14.2) ...  619
 • Хорунов В.Ф., Максимова СВ., Стефанив Б.В. Разработка технологии изготовления долот для добычи рассеянного метана в шахтных выработках (проект 8.15) ...  623
 • Дабижа Е.В., Лещук А.А., Бондарь И.В., Борисова Н.Н. Эрозионностойкие многослойные покрытия на основе карбида и нитрида титана с пластичными прослойками (проект 8.16) ...  626
 • Шлепаков В.М., Гаврилюк Ю.О., Котельчук О.С, Ігнатюк В.М. Відновлення технологічних агрегатів та вантажопідйомних механізмів у проектному положенні з використанням зварювання порошковим дротом (проект 8.17)  ...  634
 • Шурін А.К. , Черепова Т.С. Розробка сплавів для зміцнення бандажних полиць лопаток газотурбінних двигунів (проект 8.18)  ...  641

Розділ 9. Підготовка та друкування нормативних документів і науково-технічних посібників з питань оцінки ресурсу об'єктів тривалої експлуатації (керівник розділу — академік НАН України В.В. Панасюк) ... 647

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Назарчук З.Т., Скальський В.Р. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій (проект 9.1)   ...  651
 • Никифорчин Г.М. Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуаров (проект 9.2.1) ...  655
 • Панасюк В.В., Осташ О.П., Дацишин О.П., Андрейко І.М., Кулик В.В., Глазов А.Ю. Експлуатаційна довговічність залізничних коліс із високоміцної сталі (проект 9.2.2) ... 659
 • Маруха В.І., Панасюк В.В., Силованюк В.П. Ін'єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених елементів будівельних споруд (проект 9.3) ...  664
 • Студент О.З., Кречковська Г.В. Оцінювання працездатності металу головних парогонів ТЕС з урахуванням впливу запинок-пусків технологічного процесу (проект 9.4)   ...  670
 • Стримало В.О., Новогрудський Л.С., Воробйов Є.В. Особливості методики випробувань металевих матеріалів на розтяг в умовах кріогенних температур (проект 9.5)   ...  677
 • Шульженко М.Г., Гонтаровський П.П., Матюхін Ю.І., Пожидаєв О.В. Методологія розрахункової оцінки індивідуального ресурсу парових турбін ТЕС і ТЕЦ (проект 9.6.1) ...  682
 • Балицький О.І. Розробка та введення в дію «Методичних вказівок з оцінки технічного стану бандажів роторів турбогенераторів» та «Методичних вказівок з діагностики технічного стану і оцінки ресурсу литих корпусних деталей парових турбін» (проект 9.6.2) ...  687
 • Кир'ян В.І. Попередження зародження тріщин втоми і крихкого руйнування елементів кріплення гідротурбін (проект 9.7.1) ... 694
 • Сулим Г.Т., Кир'ян В.І., Пастернак Я.М. Оцінка КІН надтріснутого різьбового з'єднання гидроагрегата (проект 9.7.3) ... 698
 • Лобанов Л.М., Юматова В.І., Проценко И.О. Розробка проекту спеціального технічного регламенту «Зварні конструкції. Вимоги до якості зварювання» за програмою «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» (проект 9.8)   ... 705


Доступен для скачивания ПДФ файл сборника (28Mb)

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин 2006, 2009, 2012, 2015

2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.09.07
Науково-технічна конференція
«Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
27 листопада 2023 р., м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2022.11.09
Програма конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.09.17
Конференція «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України» - ЗАПРОШЕННЯ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматичне зварювання №11 (2023), The Paton Welding Journal №10 (2023), Технічна діагностика та неруйнівний контроль №3 (2023), Сучасна електрометалургія №3 (2023).

  Офиційна сторінка на facebook_logo