Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин (2012)

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин (2012)
Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин
К.: IE3 ім. Є. О. Патона НАНУ, 2012. — 612 с.
Тверда обкладинка, 200x290 мм.

В сборник вошли статьи, подготовленные по результатам выполнения целевой комплексной программы НАН Украины «Проблемы ресурса и безопасной эксплуатации конструкций, сооружений и машин», полученным в течение 2010-2012 гг., к реализации которой было привлечено 26 институтов НАН Украины. Цель программы — разработка методологических основ прогнозирования остаточного ресурса конструкций, создание методов, технических средств и технологий для оценки технического состояния и продления сроков эксплуатации техногенно и экологически небезопасных объектов.
Для научных сотрудников, инженеров, занятых разработкой и эксплуатацией конструкций, сооружений и машин.

ЗМІСТ

Передмова ... 11

Розділ 1. Розробка методологічних основ оцінки технічного стану та обгрунтування безпечного терміну експлуатації конструктивних елементів об’єктів підвищеної небезпеки на території України (керівник розділу – академік НАН України В.І. Махненко) ... 13

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Махненко В.І., Великоіваненко О.А., Міленін О.С., Розинка Г.П., Півторак Н.І. Розрахункова методика оцінки ефективності постановки муфт (бандажів) у зоні стоншення стінки магістрального трубопроводу (проект 1.1.1) ... 15
 • Ориняк І.В., Красовський А.Я., Бородій М.В., Агеєв С.М. Розробка методики для визначення допустимої товщини стінки трубопроводів АЕС при ерозійно-корозійному зношуванні матеріалу (проект 1.1.2) ... 18
 • Тубольцев Л.Г., Корченко В.П., Поляков В.Ф., Голубых Г.Н., Падун Н.И. Методологические подходы к обеспечению промышленной безопасности работы кислородных конвертеров (проект 1.2) ... 28
 • Мильман Ю.В., Никифорчин Г.М., Грінкевич К.Е., Цирульник О.Т., Греділь М.І. Оцінювання експлуатаційної деградації властивостей сталей магістральних трубопроводів з використанням підходів локального індентування, механіки руйнування та хімічного опору матеріалів (проект 1.3.1, 1.3.2) ... 34

Розділ 2. Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації (керівник розділу – академік НАН України З.Т. Назарчук) ... 41

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Скальський В.Р., Клим Б.П., Почапський Є.П., Плахтій Р.М., Станкевич О.М., Рудавський Д.В., Толопко Я.Д., Великий П.П., Долішній П.М., Коссак Ю.З. Двопроцесорна телеметрична акустико-емісійна система моніторингу об’єктів тривалої експлуатації (проект 2.1) ... 46
 • Яворський І.М., Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Мацько І.Й. Розробка інформаційно-вимірювальної системи для багатомірної діагностики обертових вузлів машинних комплексів (проект 2.2) ... 50
 • Лобанов Л.М., Півторак В.А., Киянець І.В., Савицький В.В., Савицька О.М. Розробка технології та обладнання для оперативного контролю методом електронної ширографії точкових зварних з’єднань з використанням термічного навантаження (проект 2.3) ... 57
 • Владимирский А.А., Владимирский И.А., Криворучко И.П., Криворот А.А., Савчук Н.П. Разработка методов, аппаратных и программных средств контроля параметров подъемно-транспортного оборудования (проект 2.4) ... 62
 • Джала Р.М., Вербенець Б.Я., Підгірняк Я.Є., Мельник М.І., Червінка О.О. Методологія і апаратура оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів (проект 2.5) ... 66
 • Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Іваницький Я.Л., Куць О.Г., Гаськевич Г.І., Голинський І.С., Дрималик А.Р., Ільчишин Б.Д., Кметь А.Б. Оптико-цифровий комплекс для мікродіагностики стану поверхні, деформацій та прихованих дефектів у композитних елементах авіаконструкцій (проект 2.6) ... 71
 • Недосєка А.Я., Недосєка С.А., Грузд А.А., Яременко М.А., Овсієнко М.А. Розробка та відпрацювання на підприємстві системи безперервного акустико-емісійного діагностування технологічних трубопроводів, що працюють при підвищених параметрах тиску і температур (проект 2.7) ... 75
 • Троїцький В.О., Шевченко І.Я., Попов В.Ю. Розробка технології неруйнівного контролю та портативного обладнання для визначення корозійних уражень хімнафторезервуарів внаслідок тривалого часу їх експлуатації (проект 2.8) ... 81
 • Учанін В.М., Тетерко А.Я., Рибачук В.Г. Cтворення технологій вихрострумового контролю для виявлення експлуатаційних дефектів конструкцій із феромагнітних матеріалів (проект 2.9) ... 87
 • Шульженко М.Г., Гонтаровський П.П., Матюхін Ю.І., Гармаш Н.Г., Гонтаровський В.П. Розробка системи діагностики термонапруженого стану та лічильника ресурсу роторів турбін (проект 2.10) ... 92
 • Рижиков В.Д., Ополонін О.Д., Гриньов Б.В., Волков В.Г., Лисецька О.K., Галкін С.М., Воронкін Є.Ф. Попередні випробування приймально-детектуючого тракту для дефектоскопії (проект 2.11) ... 97
 • Русин Б.П., Сиротюк А.М., Капшій О.В., Білий О.Л., Варецький Я.Ю. Розроблення діагностично-експертного комплексу для оцінювання надійності та ризику руйнування відповідальних трубопровідних систем тривалої експлуатації (проект 2.12) ... 101
 • Троїцький В.О., Бондаренко О.Г., Глуховський В.Ю. Особливості створення засобів для оцінки параметрів дефектів тепловим неруйнівним контролем (проект 2.13) ... 105

Розділ 3. Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій об’єктів тривалої експлуатації (керівник розділу – чл.-кор. НАН України В.І. Похмурський) ... 111

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Студент М.М., Гвоздецький В.М., Ступницький Т.Р., Дзьоба Ю.В., Сірак Я.Я. Розробка методу захисту від корозійно-ерозійного зношування ущільнювальних поверхонь трубопровідної запірної арматури теплових електростанцій (проект 3.1.1) ... 115
 • Переплетчиков Е.Ф., Рябцев И.А. Разработка технологии плазменно-порошковой наплавки уплотнительных поверхностей штоков вентилей (проект 3.1.2) ... 119
 • Лебедєв Є.В., Ласковенко Н.М. Оптимізація процесу отримання ефективних органо-неорганічних модифікаторів плівкотвірних полімерів та розробка технології створення нових наноструктурованих антикорозійних покриттів широкого призначення (проект 3.2) ... 122
 • Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г. Розроблення імпульсного методу корозійного моніторингу та виготовлення технічних засобів для оцінки критичного стану обладнання хімічної промисловості, що працює за підвищених параметрів (проект 3.3) ... 127
 • Осадчук С.О., Ниркова Л.І., Рибаков А.О., Мельничук С.Л., Гапула Н.О., Шпільський І.М. Моніторинг атмосферної корозії металоконструкцій тривалої експлуатації (проект 3.4) ... 131
 • Похмурський В.І., Зінь І.М., Білий Л.М. Інгібовані поліуретанові покриття для зварних ділянок магістральних трубопроводів (проект 3.5) ... 136
 • Цирульник О.Т., Рещенко І.О. Діагностування експлуатаційної деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації за їх схильністю до водневого мікророзтріскування (проект 3.6) ... 141

Раздел 4. Разработка эффективных методов оценки и продления ресурса объектов атомной энергетики (руководитель раздела – академик НАН Украины И.М. Неклюдов) ... 145

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Кальченко А.С., Брык В.В., Воеводин В.Н., Лазарев Н.П., Бородин О.В., Мельниченко В.В., Лымарь Р.И., Василенко Р.Л., Назаренко Е.А., Пермяков А.В., Пилипенко Н.Н., Шевцов А.Б., Автушко А.А. Разработка методики обоснования возможности продления срока безопасной эксплуатации внутрикорпусных устройств атомных реакторов ВВЭР-1000 (проект 4.1) ... 149
 • Борц Б.В., Неклюдов І.М., Воєводин В.М., Рибальченко Н.Д., Ситін В.І., Воробйов І.О., Короткова І.М., Лопата О.О., Лопата О.Т., Марченко Ю.О. Підвищення ресурсу експлуатації трубопроводів АЕС за рахунок застосування довгомірних композиційних вставок з різнорідних матеріалів (проект 4.2) ... 154
 • Воєводін В.М., Стоєв П.І., Тихоновський М.А., В’югов П.М., Великодний О.М., Грицина В.М., Андриєвська Н.Ф., Єфімов О.А., Мазін А.І., Панов В.А. Розробка методів визначення характеристик тріщиностійкості тонкостінних твельних труб зі сплавів цирконію (проект 4.3) ... 158
 • Красноруцький В.С., Грицина В.М., Петельгузов І.А., Зуйок В.А., Третьяков М.В., Рудь Р.О. Підвищення ресурсу і надійності старіючого устаткування першого контуру АЕС з реакторами ВВЕР-1000 шляхом оптимізації водно-хімічного режиму (проект 4.4) ... 164
 • Білоус В.А., Ломіно М.С., Маринін В.Г., Коваленко В.І., Задніпровський Ю.О., Єрмоленко І.Г. Розробка іонно-плазмових захисних покриттів для збільшення експлуатаційного ресурсу деталей пароводяного тракту другого контуру АЕС (проект 4.5) ... 168
 • Соколенко В.И., Хажмурадов М.А., Волчок О.И., Винокуров Э.И., Григорова Т.К., Сибилева Р.М. Оптимизация выбора адсорбентов для восстановления фильтров систем вентиляции АЭС (проект 4.6) ... 172
 • Лавриненко С.Д., Пилипенко Н.Н., Бобров Ю.П., Вьюгов П.Н., Доля И.Б., Танцюра И.Г., Коблик Д.В., Стадник Ю.С. Разработка технологии получения сплава Zr—1 % Nb на основе магниетермического циркония для повышения ресурса эксплуатации элементов активной зоны ядерных реакторов в Украине (проект 4.7) ... 176
 • Крохмаль С.А. Повышение стойкости сложнопрофильных деталей узлов запорной арматуры, используемой в оборудовании АЭС и ТЭС (проект 4.8) ... 180
 • Неклюдов І.М., Ожигов Л.С., Гоженко С.В., Петухов В.В., Шаповал І.М., Шрамченко С.В. Впровадження на енергоблоках АЕС України ефективних методів неруйнівного контролю для оцінки напружено-деформованого стану та залишкового ресурсу корпусів реакторів та трубопроводів (проект 4.9) ... 185
 • Базалеев Н.И., Брюховецкий В.В., Клепиков В.Ф., Литвиненко В.В. Термографический метод неразрушающего контроля дефектных структур в металлах и сплавах на основе циклической активации упругими напряжениями (проект 4.10) ... 191
 • Учанін В.М., Найда В.Л. Розробка вихрострумових зондів підвищеної чутливості та роздільної здатності для оцінки технічного стану теплообмінних труб парогенераторів (проект 4.11) ... 197
 • Степанов Г.В., Мамеев И.А. Исследование возможности использования нестационарных тепловых и электромагнитных полей для повышения характеристик трещиностойкости металла (проект 4.12) ... 202
 • Харченко В.В., Чирков А.Ю., Кобельский С.В., Кравченко В.И. Развитие методики упругопластического расчета на сопротивление разрушению элементов конструкций АЭС (проект 4.12) ... 205
 • Забулонов Ю.Л., Буртняк В.М., Золкін І.О., Одукалець Л.А. Підвищення безпеки енергоблоків АЕС шляхом удосконалення системи контролю викидів тритію та вуглецю (проект 4.13) ... 210
 • Касаткин О.Г., Царюк А.К., Скульский В.Ю., Гаврик А.Р., Моравецкий С.И., Нимко М.А., Стрижиус Г.Н., Теровец Н.В. Односторонняя сварка плакированных трубопроводов первого контура при ремонте и реконструкции энергоблоков АЭС (проект 4.14) ... 215
 • Кошовий В.В., Романишин І.М., Мокрий О.М., Романишин Р.І., Шарамага Р.В., Кірієнко А.В., Семак П.М., Козловський Т.М. Розвиток технологій ультразвукової комп’ютерної томографії на розсіяному сигналі для оцінювання параметрів стану металу товстостінних трубопроводів АЕС (проект 4.15) ... 221
 • Федорченко Д.В., Хажмурадов М.А., Ястребенецький М.О. Аналіз безвідмовності та довговічності детекторів нейтронного потоку АЕС (проект 4.16) ... 228

Розділ 5. Підвищення надійності та подовження ресурсу енергетичного обладнання і систем (керівник розділу – академік НАН України А.А. Долінський) ... 233

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список докладов)
 • Сігал І.Я., Сміхула А.В., Домбровська Е.П., Колчев В.О. Розробка технології і обладнання для подовження ресурсу промислових парових котлів потужністю до 20 МВт з покращенням теплотехнічних і екологічних показників (проект 5.1) ... 234
 • Майстренко О.Ю. , Дунаєвська Н.І., Топал О.І., Голенко І.Л. Розробка та відпрацювання методів підвищення ефективності роботи твердопаливних котлоагрегатів та енергоблоків 300 МВт (проект 5.2.1) ... 238
 • Царюк А.К., Иваненко В.Д., Скульский В.Ю., Моравецкий С.И., Гаврик А.Р., Стрижиус Г.Н., Нимко М.А., Мазур С.И., Тройняк А.А., Один Ю.В., Деркач О.В., Куран Р.И. Технология ремонтной сварки узлов котлоагрегатов без последующей термообработки (проект 5.2.2) ... 243
 • Мацевитый Ю.М., Шульженко Н.Г., Голощапов В.Н. Оценка остаточного ресурса барабанов котлов ТП-100 и ТГМЕ-464А для энергоблоков мощностью 200 МВт ТЭС и 100 МВт ТЭЦ с целью продления срока их эксплуатации (проект 5.3) ... 250
 • Кулик М.М., Дубовський С.В., Дрьомін І.В., Бабін М.Є. Подовження ресурсу та підвищення надійності енергоблоків ТЕС з використанням системних електро- термічних споживачів-регуляторів частоти та потужності (проект 5.5.1) ... 257
 • Титко О.І., Мислович М.В., Ахременко В.Л., Зварич В.М., Остапчук Л.Б., Сисак Р.М., Гижко Ю.І., Тітко В.О. Створення методів і системи вібродіагностики та визначення залишкового ресурсу вузлів турбогенераторів ТЕС при їх роботі в базових режимах (проект 5.5.2) ... 262
 • Розов В.Ю., Реуцький С.Ю., Пилюгіна О.Ю., Добродєєв П.М., Єрісов А.В. Система дистанційної магнітодіагностики цілісності феромагнітних конструкцій (проект 5.6) ... 270
 • Тарелин А.А., Михайленко В.Г., Гиль З.П., Князева О.И., Лукьянов Е.Ф., Хиневич А.Е. Пути снижения коррозионного и эрозионного разрушения энергети- ческого оборудования при усовершенствовании методов подготовки питательной воды (проект 5.7) ... 275
 • Кобзар С.Г., Халатов А.А. Зменшення ерозії топкових екранів шляхом керування структурою течії в об’ємі топки котла ТПП-312 (проект 5.8) ... 279
 • Фиалко Н.М., Шеренковский Ю.В., Прокопов В.Г., Алешко С.А., Меранова Н.О., Тимощенко А.Б., Абдулин М.З., Бутовский Л.С. Повышение долговечности и надежности горелочных устройств стабилизаторного типа путем применения специальных систем их охлаждения (проект 5.9) ... 284
 • Григоренко Г.М., Сміян О.Д., Капітанчук Л.М., Буткова О.І., Соломійчук Т.Г. Деградація металу під час тривалої експлуатації та її вплив на працездатність лопаток парової турбіни (проект 5.10) ... 288
 • Вольчин І.А., Макарчук В.М., Бистрий А.І., Руденко Л.М. Підвищення ефективності та подовження ресурсу роботи існуючих електростатичних фільтрів вугільних ТЕС України (проект 5.11) ... 299
 • Кривенюк В.В. , Усков Е.И., Кучер Н.К., Мухопад Г.В., Авраменко Д.С. Прогнозирование длительной прочности и ползучести конструкционных сталей и сплавов тепловых электростанций на сроки высокотемпературной эксплуатации до 300 тыс. ч (проект 5.12) ... 303
 • Верлань А.Ф., Митько Л.О., Дячук О.А., Федорчук В.А. Математичне та комп’ютерне забезпечення розробок випробувальних стендів силових установок енергетичного і транспортного призначення (проект 5.13) ... 310

Розділ 6. Створення систем моніторингу технічного стану трубопроводів і об’єктів газо- та нафтопереробної промисловості (керівник розділу – чл.-кор. НАН України А.Я. Красовський) ... 315

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список докладов)
 • Красовський А.Я., Ориняк І.В., Бородій М.В., Батура А.С., Богдан А.В. Оцінка технічного стану та аналіз ризиків магістральних газопроводів «Уренгой—Помари— Ужгород» і «Прогрес» з метою декларування їх безпеки та подовження терміну експлуатації (проект 6.1) ... 318
 • Ниркова Л.І., Осадчук С.О., Шпільський І.М. Розроблення методики розрахунку імовірності корозійного розтріскування від напруження ділянки магістрального газопроводу (проект 6.2.1) ... 328
 • Андрейків О.Є., Кушнір Р.М., Цирульник О.Т. Залишкова довговічність проблемної ділянки магістрального газопроводу «Уренгой—Пoмари—Ужгород» (проект 6.2.2) ... 333
 • Радченко С.А., Ориняк І.В., Богдан А.В. Методи оцінки дефектів форми кільцевих зварних з’єднань трубопроводів в районах шахтних виробіток (проект 6.3.1) ... 337
 • Анциферов А.В., Шнеєр В.Р., Грищенков М.М., Бліннікова О.В., Рахманова Т.І., Квашук О.Ю., Терещук Ю.О. Методика визначення деформованого стану підземних трубопроводів від горизонтального зрушення довколишнього грунту на підроблюваних територіях (проект 6.3.2) ... 343
 • Рыбаков А.А., Филипчук Т.Н., Гончаренко Л.В. Трещиноподобные дефекты технологического происхождения в сварных соединениях газо-, нефтепроводных труб (проект 6.4) ... 347
 • Савицький М.М., Савицький О.М., Ващенко В.М., Шкрабалюк Ю.М., Коровін І.А. Вплив активуючого флюсу на технологічні показники орбітального аргонодугового зварювання (проект 6.5) ... 354
 • Васильев Ю.С., Паршутина Л.С. Повышение работоспособности и продление ресурса действующих трубопроводов путем разработки и применения технологии формирования клеесварных и металлополимерных муфт (проект 6.6) ... 359
 • Гопкало О.П., Музика М.Р., Каток О.А., Швець В.П. Експериментальне визначення механічних властивостей металу характерних зон зварного з’єднання трубопроводу після тривалої експлуатації (проект 6.7.2) ... 364

Розділ 7. Підвищення надійності та подовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних конструкцій (керівник розділу – академік НАН України Л.М. Лобанов) ... 369

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список докладов)
 • Григоренко Г.М., Зеленин В.И., Полещук М.А., Кавуненко П.М., Зеленин Е.В., Майстренко А.Л., Лукаш В.А. Упрочнение наплавкой трением с перемешиванием никелем медных стенок кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок (проект 7.1.1) ... 373
 • Борисов Ю.С., Демьянов И.А., Вигилянская Н.В. Разработка технологии упрочнения и восстановления узких стенок кристаллизаторов МНЛЗ путем нанесения псевдосплавных покрытий способом электродуговой металлизации (проект 7.1.4) ... 377
 • Большаков В.И., Муравьева И.Г., Тогобицкая Д.Н., Семенов Ю.С., Белошапка Е.А., Шумельчик Е.И. Разработка и реализация в составе АСУ ДП № 9 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» автоматизированных способов контроля, прогноза и управления плавкой (проект 7.2) ... 381
 • Гарф Э.Ф., Дядин В.П., Юхимец П.С., Нехотящий В.А., Дмитриенко Р.И. Усовершенствование методологии определения технического состояния и обоснование сроков безопасной эксплуатации баллонов (проект 7.3) ... 386
 • Узлов И.Г., Пучиков А.В., Узлов О.В., Кныш А.В., Дементьева Ж.А., Позняков В.Д., Жданов С.Л., Максименко А.А. Новая высокопрочная экономичная сталь для грузовых вагонов нового поколения (проект 7.4) ... 392
 • Шаповалов Є.В., Коляда В.О., Луценко Н.Ф., Топчев Д.Д. Розробка та дослідження сучасних засобів автоматизованого контролю геометричних параметрів залізничних колій (проект 7.5) ... 399
 • Ушкалов В.Ф. Модернизация тележек основных типов грузовых вагонов для повышения их безопасности движения, эксплуатационных качеств и ресурса (проект 7.6) ... 404
 • Лобанов Л.М., Пивторак В.А., Савицкий В.В., Ткачук Г.И. Разработка технологии неразрушающего определения остаточных напряжений в сварных конструкциях на основе использования локального импульса тока и электронной спекл-интер- ферометрии (проект 7.7) ... 410
 • Лобанов Л.М., Пащин Н.А., Ткачук Г.И., Савицкий В.В., Миходуй О.Л., Шиян К.В., Жыгинас В.В., Лященко А.П., Жученко В.В. Влияние электродинами- ческой обработки на напряженное состояние легких сплавов (проект 7.7.1) ... 414
 • Кондратенко І.П., Жильцов А.В., Божко І.В., Васюк В.В. Дослідження електрофізичних процесів у електродній системі неруйнівного визначення залишкових напружень (проект 7.7.2) ... 420
 • Гаврилюк В.П., Бабаскін Ю.З., Шипицин С.Я., Локтіонов-Ремізовський В.А., Короленко В.П., Іванченко В.Г., Золотар Н.Я. Нові рейкові та колісні сталі і колодковий чавун для залізничного транспорту недалекого майбутнього (проект 7.8) ... 426
 • Лобанов Л.М., Лебедев В.А., Максимов С.Ю. Использование импульсных алгоритмов работы механизированного оборудования для расширения возможностей сварки в защитных газах (проект 7.9) ... 430
 • Синеок А.Г., Герасименко А.М., Рябоконь В.Д., Рябцев К.В., Гоцуляк _______А. Разработка технологий сварки атмосферостойкого проката классов прочности С355-500 МПа, обеспечивающих повышение ресурса эксплуатации мостов (проект 7.10) ... 436
 • Прокопенко Г.І., Мордюк Б.М., Красовський Т.А., Книш В.В., Соловей С.О., Волочай В.В. Нове ультразвукове обладнання для зміцнення зварних з’єднань високочастотною механічною проковкою (проект 7.11) ... 442
 • Походня И.К., Явдощин И.Р., Скорина Н.В., Фольборт О.И. Новые электроды для восстановительной наплавки железнодорожных крестовин (проект 7.12) ... 452
 • Мислович М.В., Городжа А.Д., Остапчук Л.Б., Сисак Р.М., Городжа К.А., Новотарський Ю.О., Трощинський Б.О. Створення методів та системи ударної діагностики для визначення технічного стану та подовження ресурсу будівельних та мостових конструкцій (проект 7.13) ... 456
 • Гогаев К.А., Волощенко С.М. Особенности термообработки литых деталей навесного оборудования для сельхозтехники (проект 7.14) ... 464
 • Чвертко П.М., Горонков М.Д., Виноградов М.А., Самотрясов С.М., Cисоєв В.Ю. Стикове зварювання арматури залізобетону безпосередньо на будмайданчику (проект 7.15) ... 468
 • Левченко О.Г., Левчук В.К., Гончарова О.М. Гігієнічна оцінка рівнів магнітних полів під час контактного точкового зварювання (проект 7.16) ... 472
 • Мазур А.А., Савицкий М.М., Любовная Л.Б., Понафиденко Л.Н., Супруненко В.А., Коровин И.А. Разработка рекомендаций по технико-экономическим условиям диверсификации поставок природного газа для обеспечения потребностей хозяйственного комплекса Украины (проект 7.17) ... 475

Розділ 8. Розробка технологій ремонту та відновлення елементів конструкцій об’єктів підвищеної небезпеки з метою продовження терміну їх експлуатації (керівник розділу – академік НАН України К.А. Ющенко) ... 477

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Паустовський О.В., Ткаченко Ю.Г., Алфінцева Р.А., Кириленко С.М., Юрченко Д.З., Анісімов Г.М. Розробка електродних матеріалів та реалізація технології електроіскрового зміцнення і відновлення зношених деталей (проект 8.1) ... 478


Доступен для скачивания ПДФ файл сборника (23Mb)

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин 2006, 2009, 2012, 2015

Пропонуємо оформити передплату на видання ІЕЗ ім. Є.О. Патона на 2024 рік.
2023.12.15 Збірка тез доповідей конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматичне зварювання №3 (2024), The Paton Welding Journal №5 (2024), Технічна діагностика та неруйнівний контроль №2 (2024), Сучасна електрометалургія №2 (2024).

  Офиційна сторінка на facebook_logo