Eng
Ukr
Rus
Print

Service life and safety of structures, buildings and machinery (2015)

Service life and safety of structures, buildings and machinery (2015)
Цільова комплексна програма НАН України. Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин (Service life and safety of structures, buildings and machinery)
К.: IE3 ім. Є. О. Патона НАНУ, 2015. — 816 с.
інтернет-видання, 200x290 мм.

До збірника ввійшли статті, які підготовлені за результатами цільової комплексної програми НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин», отриманими впродовж 2013—2015 рр., до реалізації якої було залучені інститути НАН України. Мета програми – розробка методологічних основ прогнозування залишкового ресурсу конструкцій, створення методів, технічних засобів і технологій для оцінки технічного стану та подовження термінів експлуатації техногенно та екологічно небезпечних об’єктів.
Для наукових співробітників, інженерів, студентів старших курсів, зайнятих розробкою та експлуатацією конструкцій, споруд та машин.

ЗМІСТ

Передмова ... 9

Розділ 1. Розробка методологічних основ оцінки і подовження ресурсу конструктивних елементів об'єктів підвищеної небезпеки та авіакосмічної техніки (керівник розділу – чл.-кор. НАН України В.В. Харченко) ... 11

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Великоіваненко О.А., Міленін О.С., Розинка Г.П., Півторак Н.І. Методологічні основи чисельного аналізу напружено-деформованого стану трубопровідних елементів з урахуванням зародження, взаємодії та розвитку пор в’язкого руйнування ... 12
 • Харченко В.В., Чирков О.Ю., Кобельський С.В., Кравченко В.І. Розробка методологічних основ оцінки опору руйнування і ресурсу елементів обладнання 1-го контуру АЕС з урахуванням дефектності, залишкової спадковості та повторних режимів експлуатаційного навантаження ... 24
 • Погрелюк І.М., Кравчишин Т.М., Лаврись С.М. Підвищення зносотривкості двофазного титанового сплаву ВТ22 шляхом деформаційно-дифузійного зміцнення поверхневих шарів ... 35
 • Шейкін С.Є., Ростоцький І.Ю., Сергач Д.А., Єфросінін Д.В. До питання обробки деталей з титанових сплавів холодним поверхневим пластичним деформуванням ... 44
 • Лобанов Л.М., Півторак В.А., Киянець І.В. Розробка технології діагностики елементів авіаційних конструкцій, виготовлених із металевих та композиційних матеріалів, методом електронної ширографії ... 50
 • Дзюба В.С., Кравчук Л.В. Экспериментальные модельные исследования по выявлению механизмов разрушения элементов конструкций из композиционных материалов ... 63
 • Науменко В.П., Кучер Н.К., Кравчук Р.В., Данильчук Е.Л., Приходько Р.П. Разработка методики определения влияния размеров образца на развитие трещин в тонколистовых (обшивочных) материалах авиационных конструкций ... 71
 • Гудрамович В.С., Репринцев А.В., Рябоконь С.А., Самарская Е.В. Методология оценки ресурса оболочечных конструкций ракетно-космической техники с учетом влияния концентраторов напряжений в виде отверстий-вырезов ... 83
 • Шупіков О.М., Сметанкіна Н.В., Угрімов С.В., Свєт Є.В., Долгополова Н.В. Розробка методів розрахунку теплового та напруженого стану багатошарового авіаційного оскління при нестаціонарних навантаженнях ... 96
 • Родічев Ю.М., Сорока О.Б. Методологія оцінки конструкційної міцності скла з урахуванням дефектності та рівня пошкодженості поверхневого шару елементів скління кабін пілотів ... 102

Розділ 2. Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації (керівник розділу – академік НАН України З.Т. Назарчук) ... 113

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А., Гладышев Ю.И., Бычков А.В., Гайдукевич А.М. О применении АЭ технологии при непрерывном мониторинге трубопроводов энергетических комплексов, работающих при высокой температуре ... 118
 • Шульженко М.Г., Єфремов Ю.Г., Цибулько В.Й., Депарма О.В. Розробка мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої експлуатації ... 128
 • Яворський І.М., Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Мацько І.Й. Стецько І.Г. Розробка вібродіагностичної системи для визначення дефектів промислового обладнання з використанням методів нестаціонарної статистичної обробки вібраційних та акустичних коливань ... 135
 • Троицкий В.А., Горбик В.М., Лукашев Н.В. Мониторинг состояния технологических трубопроводов. Первое отечественное оборудование по НЧ УЗК в Украине ... 143
 • Тетерко А.Я., Учанін В.М., Кулинич Я.П., Рибачук В.Г. Підвищення точності засобів вихрострумового контролю ступеня деградації, зношування та пошкоджень матеріалу елементів конструкцій під час експлуатації ... 155
 • Масалов С.О., Почанін Г.П., Рубан В.П,, Холод П.В. Радіолокаційний моніторинг технічного стану підповерхневої частини інженерних споруд ... 165
 • Джежеря Ю.І., Дереча Д.О., Черепов С.В., Скирта Ю.Б., Лепеха В.В. Розробка апаратури для дефектоскопії котлоагрегатів ТЕЦ, комунальних котелень та трубопроводів теплоносія високого тиску ... 174

Розділ 3. Розробка методів захисту від корозії елементів конструкцій об'єктів тривалої експлуатації (керівник розділу – чл.-кор. НАН України В.І. Похмурський) ... 183

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Похмурський В.І., Студент М.М., Зінь І.М., Ступницький Т.Р., Гвоздецький В.М., Сірак Я.Я., Тимусь М.Б. Розробка комплексного методу нанесення зносостійкого та корозійностійкого шару на штоки гідроциліндрів шахтного, гірничодобувного та комунального обладнання методами газотермічного напилення та наплавлення ... 184
 • Кусков Ю.М., Жданов В.А., Тищенко В.А., Студент М.М., Червинская Н.Р. Влияние технологии наплавки на сопротивление наплавленного металла коррозии применительно к условиям эксплуатации деталей гидравлических устройств ... 191
 • Васько А.А., Марченко О.А. , Браун О.М. Неруйнівне дослідження трибологічних властивостей надтонких систем на основі левітуючого в магнітному полі маятника ... 195
 • Полункін Є.В., Пилявський В.С., Каменєва Т.М., Шелудько Є.В. Карбонові сфероїдальні полішаруваті нанокластери як перспективні багатофункціональні присадки до моторних палив ... 200
 • Хома М.С., Антощак І.М., Чучман М.Р., Дацко Б.М., Івашків В.Р. Науково-технічне обгрунтування вибору матеріалів деталей фонтанної арматури, призначеної для роботи на свердловинах з різним вмістом сірководню та вуглекислого газу ... 206
 • Слободян З.В., Маглатюк Л.А., Купович Р.Б. Розроблення технології синтезу інгібіторів на основі екстрактів дубової стружки та дослідження їх захисних властивостей у воді та 5 % розчині НСl ... 213
 • Лебедєв Є.В., Ласковенко Н.М. Створення та дослідження протиобростаючих, протикорозійних покриттів для захисту об’єктів тривалої експлуатації ... 223

Розділ 4. Розробка ефективних методів оцінки та продовження ресурсу об’єктів атомної енергетики (керівник розділу – академік НАН України І.М. Неклюдов) ... 229

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Автушко А.А., Бородін О.В., Василенко Р.Л., Воєводін В.М., Кальченко О.С., Купріянова Ю.Е., Лимар Р.І., Назаренко Є.О., Шевцов А.Б. Підвищення ресурсу та надійності конструкційних матеріалів активних зон українських АЕС за рахунок оптимізації структурного стану і мікролегування ... 230
 • Борц Б.В., Неклюдов І.М., Рибальченко Н.Д., Ситін В.І., Воробйов І.О., Короткова І.М., Лопата О.О., Лопата О.Т. Удосконалення технології створення довгомірних композиційних перехідників з матеріалів сталь 20 – сталь 08Х18Н10Т, виготовлених методом гарячої гвинтової прокатки у вакуумі ... 241
 • Білоус В.А., Ломіно М.С., Задніпровський Ю.О., Єрмоленко І.Г. Розробка дослідного процесу комбінованого вакумно-дугового зміцнення (азотування основи + захисне покриття) деталей вузлів тертя для блоку паророзподілу турбін ... 247
 • Левенец В.В., Соколенко В.И., Винокуров Э.И., Лонин А.Ю., Омельник А.П., Сибилева Р.М., Щур А.А. Ядерно-физическая методика определения коэффициента поглощения йода углеродными материалами адсорберов систем вентиляции АЭС ... 256
 • Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М., Дробишевська А.О., В’югов П.М., Бобров Ю.П. Стадник Ю.С., Танцюра І.Г., Пелих В.М., Коблик Д.В. Відпрацювання технологічних процесів отримання сплаву Zr-1 % Nb на основі магнієтермічного цирконію на етапах металургійної переробки ... 262
 • Ивасишин О.М., Воеводин В.Н., Лавриненко С.Д., Марковский П.Е., Пилипенко Н.Н., Саввакин Д.Г., Карасевская О.П., Гуменяк Н.М., Мельник Я.И., Стасюк А.О. Влияние примесей в циркониевой губке на процессы синтеза сплава Zr-1 % Nb из гетерогенных порошковых смесей, формирование микроструктуры и механических характеристик при синтезе и последующих термомеханической и термической обработках ... 268
 • Крохмаль С.А., Широков Б.М., Зуева Т.Н., Семенов Н.А. Структурные особенности карбидохромовых покритий, получаемых методом MOCVD из ХОЖ «Бархос» ... 282
 • Крохмаль С.А., Зуева Т.Н. Физико-химические свойства карбидохромовых покрытий, полученных методами MOCVD из ХОЖ «Бархос» ... 291
 • Білоус В.А., Купрін О.С., Носов Г.М., Овчаренко В.Д., Василенко Р.Л., Стоїв П.І., Толмачева Г.М., Тіхоновський М.А. Іонно-плазмова модифікація поверхні твельних трубок з метою поліпшення їх механічних та корозійних властивостей ... 302
 • Ожигов Л.С., Митрофанов А.С., Толстолуцька Г.Д., Крайнюк Є.О., Шрамченко С.В., Петухов В.В., Шаповал І.М. Комплексний підхід до визначення ресурсу зварного з’єднання приварки патрубка до колектору парогенератора ПГВ-1000М реактора ВВЕР-1000 ... 314
 • Базалєєв М.І., Брюховецький В.В., Клепіков В.Ф., Литвиненко В.В. Застосування електромагнітної активації при термографічному контролі дефектів та структурних неоднорідностей в феромагнітних матеріалах ... 328
 • Гігіняк Ф.Ф., Ламашевський В.П., Масло О.М., Котляренко А.А. Експериментальні дослідження деградації сталі 10ГН2МФА при жорсткому циклічному навантаженні ... 340
 • Касаткин О.Г., Царюк А.К., Елагин В.П., Гаврик А.Р. Удосконалення технології ремонту ущільнювальних поверхонь головного рознімання реакторів типу ВВЕР, що виключає необхідність наступної термообробки ... 350
 • Устінов А.І., Мохнюк А.А., Мельниченко Т.В., Теличко В.О., Гадзира М.П., Тимошенко Я.Г. Отримання електронно-променевим осадженням захисних покриттів на основі SiC на цирконієві оболонки ТВЕЛів і дослідження їхньої корозійної стійкості при нагріванні в атмосфері водяної пари ... 357

Розділ 5. Підвищення надійності та подовження ресурсу енергетичного обладнання і систем (керівник розділу – академік НАН України А.А. Долінський) ... 367

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список докладов)
 • Кобзар С.Г., Халатов А.А. Подовження ресурсу екранів топки котла ТПП-312 шляхом зменшення високотемпературної газової корозії за допомогою керування структурою течії в об’ємі топки при спалюванні вугілля ... 368
 • Царюк А.К., Скульский В.Ю., Захаров Л.С., Елагин В.П., Гаврик А.Р., Моравецкий С.И., Стрижиус Г.Н., Нимко М.А., Губский А.Н., Вавилов А.В., Кантор А.Г. Усовершенствование технологии сварки высокотемпературных диафрагм проточной части паровых турбин ... 375
 • Фіалко Н.М., Навродська Р.О., Шевчук С.І., Пресіч Г.А., Степанова А.І. Підвищення надійності та подовження ресурсу димових труб котельних установок при глибокому охолодженні відхідних газів ... 386
 • Бабак В.П., Запорожець А.О., Назаренко О.О. Підвищення ефективності спалювання палива в котлах потужністю до 3,5 МВт з використанням ?-зонду ... 391
 • Сорока Б.С., Воробйов М.В., Кудрявцев В.С., Карабчиєвька Р.С. Утилізатори теплоти підвищеної стійкості для високотемпературних печей: концепція, створення нових конструкцій та випробування у вогневих умовах ... 408
 • Письменний О.О., Прокоф’єв О.С., Полухін В.В., Губатюк Р.С. Створення технології виготовлення та монтажу внутрішніх теплообмінних вставок для існуючого та перспективного теплоутилізаційного обладнання ... 414
 • Мацевитый Ю.М., Шубенко А.Л., Русанов А.В., Голощапов В.Н. Разработка аэродинамических, режимных и конструкторских мероприятий по продлению ресурса последних ступеней энергетических паровых турбин, работающих в зоне влажного пара ... 417
 • Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Варський Г.М. Моніторинг параметрів вторинних кіл трансформаторів струму для підвищення безпеки експлуатації та подовження ресурсу основного електротехнічного обладнання ... 425
 • Басок Б.І., Давиденко Б.В. Підвищення ресурсу експлуатації будівель шляхом термомодернізації зовнішніх поверхонь їх огороджувальних конструкцій ... 430
 • Тарелин А.А., Михайленко В.Г., Сурду Н.В., Паршина Т.Н. Разработка и применение антикоррозионных высокостойких покрытий и новых технологий подготовки питательной воды для ТЭС и ТЭЦ ... 440
 • Ращепкін А.П., Кондратенко І.П., Захарченко С.М., Руденко Ю.В. Розробка обладнання електроерозійного коагуляційного очищення в системах водопідготовки теплових агрегатів ... 451

Розділ 6. Створення систем моніторингу технічного стану трубопроводів і об'єктів газо- та нафтопереробної промисловості (керівник розділу – чл.-кор. НАН України А.Я. Красовський) ... 455

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список докладов)
 • Богдан А.В., Ориняк І.В., Агеєв С.М., Батура А.С. Вимірювання некруглості форми поперечного перерізу труби та аналіз додаткових локальних напружень від дії внутрішнього тиску ... 456
 • Красовський А.Я., Ориняк І.В., Новіков А.І. Оцінка технічного і напружено-деформованого стану конструкційних елементів магістральних газопроводів Карпатського регіону України ... 471
 • Юхимець П.С., Гопкало О.П., Гопкало О.Є. Розрахункові та експериментальні засади розробки методики оцінки залишкового ресурсу типових трубопровідних елементів з поверхневими дефектами ... 496
 • Дмитрах І.М., Сиротюк А.М., Білий О.Л., Барна Р.А., Лутицький О.Л. Розроблення експертної системи для моніторингу технічного стану та оцінки ризику руйнування наземних ділянок тривалоексплуатованих газопроводів ... 506
 • Андрейків О.Є., Кушнір Р.М., Махоркін І.М., Цирульник О.Т., Штойко І.П. Оцінювання залишкового ресурсу труб магістральних нафтогазопроводів за маневрового режиму їх експлуатації з урахуванням дефектності, стану матеріалу і впливу фізико-хімічних чинників зовнішнього середовища ... 515
 • Никифорчин Г.М., Цирульник О.Т., Звірко О.І., Волошин В.А. Розроблення методу моделювання експлуатаційної деградації властивостей сталей магістральних трубопроводів ... 526
 • Ниркова Л.І., Осадчук С.О., Рибаков А.О., Єлагін В.П., Кулик В.М., Давидов Є.О., Дядин В.П., Мельничук С.Л. Моніторинг корозійного стану біметалевого резервуару для продуктів нафтопереробки та його ремонт ... 531

Розділ 7. Підвищення надійності та подовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних конструкцій (керівник розділу – академік НАН України Л.М. Лобанов) ... 539

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список докладов)
 • Махненко О.В., Павловський В.І., Саприкіна Г.Ю., Пустовой А.Д. Створення надійних суцільнозварних конструкцій несучих елементів візка вантажного вагону з підвищеними експлуатаційними характеристиками з використанням методів математичного моделювання ... 544
 • Лобанов Л.М., Пащин Н.А., Пивторак В.А., Миходуй О.Л., Черкашин А.В., Шиян К.В., Заруцкий А.В., Кондратенко И.П., Божко И.В., Чопик В.В. Разработка технологии и оборудования для регулирования и неразрушающего определения остаточных напряжений в сварных конструкциях на основе применения локального импульса тока и электронной спеклинтерферометрии ... 560
 • Фікссен В.М., Дубодєлов В.І., Горюк М.С., Ященко А.В. Розробка новітніх МГД-технологій одержання якісних ливарних алюмінієвих сплавів для високотехнологічних галузей промисловості ... 581
 • Березина А.Л., Монастырская Т.А., Фикссен В.Н., Молебный О.А., Полищук С.С. Влияние малых добавок легирующих элементов и магнитогидродинамической обработки расплава на структуру и свойства высокопрочных алюминиевых литейных сплавов на основе ВАЛ10 ... 590
 • Дубодєлов В.І., Середенко В.О., Кірієвський Б.А., Моісеєв Ю.В., Середенко О.В., Паренюк О.А. Розробка МГД-технологій одержання дисперснозміцнених матеріалів на основі міді для струмоз’ємних деталей залізничного транспорту ... 599
 • Мислович М.В., Остапчук Л.Б., Сисак Р.М., Городжа А.Д., Новотарський Ю.О., Трощинський Б.О. Створення універсальної системи підвищення надійності та подовження ресурсу при будівництві та реконструкції мостових та будівельних конструкцій з використанням акустичного каротажу та віброударної діагностики ... 607
 • Кучук-Яценко С.І., Руденко П.М., Гавриш В.С., Дідковский О.В., Антіпин Е.В., Горонков М.Д. Створення системи керування процесом контактного зварювання оплавленням рейок у стаціонарних і польових умовах, що забезпечує підвищення експлуатаційного ресурсу та надійності залізничних колій ... 615
 • Большаков В.И., Иванча Н.Г., Нестеров А.С., Муравьева И.Г., Тогобицкая Д.Н., Семенов Ю.С. Разработка мероприятий по продлению кампании доменных печей путем усовершенствования технологии загрузки, шлакового режима и автоматизированного контроля параметров доменной плавки в условиях нестабильности качества шихтовых материалов ... 628
 • Коржик В.Н., Лютик Н.П., Чайка А.А., Юлюгин В.М., Рябоволык Ю.В., Ткачук В.И., Демьянов А.И., Гос И.Д., Косташ С.М., Никитюк Ю.А. Применение сверхзвукового электродугового напыления для улучшения качества покрытий для ответственных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта ... 635
 • Баглюк Г.А., Куровський В.Я. Вплив вмісту скляної фази гарячештампованих залізоскляних композитів на їх механічні та триботехнічні властивості ... 645
 • Савицький М.М., Савицький О.М., Ващенко В.М., Шкрабалюк Ю.М., Коровін І.А. Вплив активуючого флюсу на якість зварних з'єднань сферичних балонів ... 649
 • Іваницький Я.Л., Максименко О.П., Мольков Ю.В., Кунь П.С., Чепіль О.Я. Методика визначення залишкового ресурсу залізобетонних мостових балок та розроблення технічних засобів моніторингу деформацій ... 655
 • Файнлейб О.М., Сахно В.І., Шейніч Л.О., Колесник Д.Ю. Вплив радіаційно-хімічної модифікації бетонів на їх фізико-механічні властивості ... 662
 • Гогаєв К.О., Радченко О.К., Сидорчук О.М., Лук’янчук В.В. Технологія виготовлення штампової сталі 40Х3Н5М3Ф для гарячого деформування ... 669
 • Шелягин В.Д., Хаскин В.Ю., Бернацкий А.В., Сиора А.В. Повышение надежности и ресурса аппаратов химического производства с применением лазерной сварки тонкостенных фильтрующих элементов ... 673

Розділ 8. Розробка технологій ремонту та відновлення елементів конструкцій об'єктів підвищеної небезпеки з метою подовження терміну їх експлуатації (керівник розділу – академік НАН України К.А. Ющенко) ... 679

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Паустовський О.В, Ткаченко Ю.Г., Алфінцева Р.А., Юрченко Д.З., Христов В.Г. Матеріали і технології електроерозійного зміцнення і відновлення зношених деталей промислового обладнання ... 680
 • Стефанив Б.В., Хорунов В.Ф., Сабадаш О.М., Максимова С.В., Воронов В.В. Особенности технологии ремонта изношенных рабочих органов стальных и матричных корпусов буровых долот ... 688
 • Ющенко К.А., Яровицын А.В., Фомакин А.А., Олейник Ю.В., Гусев Ю.В. Разработка технологии микроплазменной порошковой наплавки сплава ЖС32 для восстановления газоохлаждаемых рабочих лопаток авиационной турбины высокого давления ... 696
 • Качинський В.С., Кучук-Яценко С.І., Коваль М.П. Розробити технологію пресового зварювання та технічний проект на машину для зварювання труб для ремонту трубопроводів залізничних вагонів ... 702
 • Івасишин О.М., Марковський П.Е., Карасевська О.П., Гавриш І.М., Лук’яненко О.Г., Антонюк С.Л. Виготовлення високоміцних титанових деталей роз’ємних з’єднань авіаційного призначення зі сплаву ВТ22 із застосуванням спеціальних методів термомеханічної і термічної обробок ... 709
 • Сенченков И.К., Рябцев И.А., Червинко О.П., Рябцев И.И., Бабинец А.А. Методика расчета усталостной долговечности и количества допустимых ремонтов с помощью наплавки цилиндрических деталей, эксплуатирующихся в условиях циклического термомеханического нагружения ... 718
 • Фірстов С.О., Даниленко М.І., Подрезов Ю.М., Рудик М.Д. Розробка методик діагностики фізикомеханічних властивостей матеріалу і прогнозування ресурсу деталей на основі дослідження закономірностей формування градієнтної структури при інтенсивній пластичній деформації ... 727
 • Олійник О.І., Максимов С.Ю, Пальцевич А.П. Дослідження та розробка технології механізованого дугового зварювання при ремонті магістральних газопроводів в умовах експлуатації ... 733
 • Ющенко К.А., Маркашова Л.И., Звягинцева А.В., Хохлова Ю.А., Кушнарева О.С., Червяков Н.О. Особенности микроструктуры многослойных швов с различной чувствительностью к образованию горячих трещин ... 743
 • Ющенко К.А., Походня І.К., Булат О.В., Скорина М.В., Каховський Ю.М., Марченко А.Ю., Самойленко В.І., Фольборт О.І. Відносно перспективності використання Li-вміщуючих зв’язуючих в покритті електродів рутил-основного виду для зварювання Cr-Ni високолегованих сталей ... 749
 • Васильев Ю.С., Олейник Н.И., Паршутина Л.С. Разработка клеевой и клеесварной технологии ремонта посадочных мест подшипников для продления ресурса эксплуатации корпусних деталей энергетического оборудования ... 757
 • Ляшенко Б.А., Харченко В.В., Цыбанев Г.В., Кравчук Л.В., Кузин Н.О. Термоциклическое азотирование редукторных зубчатых колес вертолетов и высокоточных деталей авиационной техники ... 762

Розділ 9. Підготовка нормативних документів і науково-технічних посібників з питань оцінки ресурсу об'єктів тривалої експлуатації (керівник розділу – академік НАН України В.В. Панасюк) ... 771

( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть список статей)
 • Панасюк В.В., Дацишин О.П. Оцінювання контактної довговічності елементів конструкцій під час їх циклічного навантаження ... 772
 • Осташ О.П. Структура, фізико-механічні властивості і втома матеріалів та довговічність елементів конструкцій ... 780
 • Черватюк В.А., Кушнір І.М. Підготовка довідникового посібника «Методи та засоби протикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу» ... 783
 • Силованюк В.П., Маруха В.І., Івантишин Н.А. Нормативний документ (ТУ) на застосування технології ін’єкційного зміцнення та відновлення роботоздатності пошкоджених будівельних споруд тривалої експлуатації ... 785
 • Штаюра С.Т., Іваницький Я.Л., Ленковський Т.М., Бойко В.М., Кунь П.С., Вергун І.А. Розроблення державного стандарту України для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву ... 788
 • Позняков В.Д., Максименко А.О. Вплив термодеформаційних процесів зварювання та зовнішнього циклічного навантаження на структуру і експлуатаційні властивості зварних з’єднань сталі 10Г2ФБ ... 796
 • Сміян О.Д. Індуковане воднем руйнування металу об’єктів тривалої експлуатації ... 802
 • Стащук М.Г., Іваницький Я.Л., Дорош М.І. Методи оцінювання міцності та довговічності полімерних трубних конструкцій ... 809

ПЕРЕДМОВА

У збірнику наведено результати, отримані на четвертому етапі роботи за програмою «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» («Ресурс») в 2013–2015 рр. До виконання цієї програми, що складалася з дев'яти розділів і містила 126 проектів, було залучено 25 інститутів 8 відділень НАН України. Частину робіт було присвячено впровадженню результатів попередніх етапів програми у відповідні галузі господарства України та подальшому вдосконаленню моніторингу технічного стану відповідальних об'єктів. У процесі виконання проектів Програми отримано важливі наукові, науково-технічні і практичні результати. Дозвольте представити деякі з них. ( Нажмите, чтобы просмотреть/скрыть продолжение)
Для галузі залізничного транспорту в межах комплексного проекту, що виконуються інститутом чорної металургії, фізикотехнологічним інститутом металів і сплавів та фізико-механічним інститутом, розроблена нова зносостійка сталь для залізничних коліс та методи визначення їх експлуатаційного ресурсу за наявності пошкоджуваності поверхні кочення дефектами типу вищербина. Створено лабораторний металургійний комплекс, який дозволив виготовити дослідні зразки сталі, які по хімічному складу, неметалевим включенням, шкідливим домішкам,параметрам гарячого деформування відповідають вимогам промислового виробництва коліс та відрізняються від базової сталі зменшеним вмістом вуглецю та застосуванням технологій дисперсійного нітридного та твердо розчинного зміцнення марганцем та кремнієм. Прогнозується суттєве підвищення експлуатаційного ресурсу і надійності коліс. Фахівцями фізико-технологічного інституту металів і сплавів доведено, що підвищення ресурсу сильно-струмового ковзаючого контакту базується на застосуванні вставок на основі міді з легуючими добавками заліза, хрому і вуглецю,які забезпечують підвищені трибологічні властивості при меншому зносі контактного дроту. Створено технологічне обладнання, виготовлені дослідні зразки вставок і проведені дослідження їх властивостей відповідно для потреб Укрзалізниці. Спільно з підприємством, що виготовляє контактні пластини пантографів, розроблені технологічні рекомендації для промислового освоєння виробництва запропонованих контактних деталей, що використовуються на залізничному транспорті.
Інститутом проблем матеріалознавства розроблено технології виготовлення елементів фрикційних пар із порошкових композиційних матеріалів з підвищеним експлуатаційним ресурсом для гальмівних пристроїв рухомого складу залізничного транспорту. Виконано комплекс лабораторних та стендових випробувань фізико-механічних і триботехнічних характеристик отриманих матеріалів системи метал-скло та дослідно-промислова апробація розробленої технології в заводських умовах і розпочата підготовка до їх серійного виробництва.
Створена система керування процесом контактного зварювання оплавленням рейок у стаціонарних і польових умовах, що забезпечує підвищення експлуатаційного ресурсу та надійності залізничних колій. Вона дозволяє виявляти відхилення параметрів й попередити їх вихід за нормативні допуски, що стабілізує процес зварювання і поліпшує якість та довговічність зварних з’єднань. Система пройшла випробування в промислових умовах і впроваджується на рейкозварювальних підприємствах Укрзалізниці.
Створено комплекс технічних засобів для автоматизованої ультразвукової дефектоскопії залізничних рейок із використанням сучасних інформаційних технологій. Розроблено математичне забезпечення мікропроцесорних вузлів та засобів інтерактивної взаємодії оператора з органами управління ультразвукового рейкового дефектоскопа. Проведено комплексне дослідження розроблених механічних і електронних вузлів дефектоскопа на зразках рейок з різними типами дефектів. Створено дослідний зразок автоматизованого ультразвукового дефектоскопа для застосування у колійному господарстві України при виявленні дефектів в рейках залізничної колії. Для галузі трубопровідного транспорту досліджені причини руйнування кільцевих зварних з’єднань магістральних газонафтопроводів. Встановлено, що вони обумовлені наявністю технологічних дефектів через низьку якість складально-зварювальних робіт та експлуатаційних, головним чином, корозійних дефектів. Рівень механічних властивостей металу зварних з’єднань, у тому числі після тривалої експлуатації газонафтопроводів, є достатнім і не може розглядатися в якості причин їх руйнування. Надані рекомендації щодо усунення причин виникнення дефектів та попередження руйнування кільцевих з’єднань під час експлуатації.
Створене перше вітчизняне обладнання для безсканівного низькочастотного ультразвукового контролю стану технологічних трубопроводів та інших протяжних об’єктів. Його суттєвою перевагою є далекодійність і ефективність діагностики протяжних об’єктів у місцях, де інші методи є непридатними. Наприклад, в місцях підземного перетину трубопроводами автошляхів і залізничних колій, проходженні трубопроводів через річки та інші перешкоди. Здійснено випробування та проведено адаптацію розробленої апаратури до застосування у виробничих умовах. Встановлено, що вона забезпечує підвищену чутливість до корозійно-ерозійних пошкоджень та за точністю визначення відстані до дефектів відповідає кращим зарубіжним аналогам.
Інститутом електрозварювання розроблена система безперервного акустико-емісійного моніторингу технічного стану високотемпературних компонентів енергетичного обладнання. Вона дозволяє на основі даних акустоемісії в реальних умовах експлуатації конструктивних елементів визначити передруйнівне навантаження матеріалу у будь-який момент часу і незалежно від терміну напрацювання та коливань температури. Система впроваджена у промислову експлуатацію для моніторингу паропроводів гарячого перегріву пари енергоблоку № 1 Київської ТЕЦ-6. Також проводяться роботи щодо її застосування для безперервного моніторингу барабана котла на Київській ТЕЦ-5.
Створено комплекс технічних заходів для високочастотної та оптико-акустичної діагностики композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки. Комплекс включає надвисокочастотний рефлектометр міліметрового діапазону довжин хвиль, оптико-акустичний інтерференційний корелятор і програмне забезпечення для виявлення у реальному часі розшарувань та інших внутрішніх дефектів у композитах. Проведено дослідження з виявлення дефектів у композитних зразках багатошаруватої та чарункуватої структури. Заплановано випробування розробленого комплексу технічних засобів надвисокочастотної та оптико-акустичної діагностики у виробничих умовах на ДП «Антонов» та КБ «Південне».
Розроблена технологія діагностики методом електронної ширографії елементів авіаційних конструкцій із металевих та композиційних матеріалів. Її ефективність підтверджена дослідженнями як на тестових зразках, так і на натурних елементах обшивки фюзеляжу крила літака тощо. Вона може використовуватись при виробництві конструкцій, а також при їх експлуатації та ремонті. В теперішній час технологія впроваджується для діагностики компонентів авіаційного обладнання на ДП «Антонов». Розроблена гібридна технологія, що поєднує електронно-променеве зварювання та зварювання тертям з перемішуванням для відновлення ресурсу конструкцій авіаційної та космічної техніки з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Розроблені типорозмірний ряд інструментів і методологія попередньої обробки тертям з перемішуванням поверхневих шарів, що дозволяє отримати дрібнозернисту структуру сплавів і значно підвищити міцність з’єднань після електронно-променевого зварювання. Гібридна технологія впроваджена на підприємстві «Мотор-Січ». Проблемі оцінювання та продовження ресурсу машин і конструкцій присвячено низку науковотехнічих посібників та нормативних документів.
В цілому за проектами програми одержано багато інших корисних результатів. Ці результати є актуальними і дають підставу вважати за доцільне продовжити роботу з програми на наступному етапі.

Науковий керівник програми академік Б.Є. ПатонДоступен для скачивания ПДФ файл сборника (88Mb)

Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин 2006, 2009, 2012, 2015

2024.03.01
(2024) Access to first article from the contents of "The Paton Welding Journal" is open.
(2023) Access to all article from the contents of "The Paton Welding Journal" is open.
---
Publication of scientific articles in "The Paton Welding Journal" is free
Starting from 2023.11.05, you can download PDF files of journals for the year 2022!
2021.08.07 Proceedings of X International Conference Mathematical Modeling and Information Technologies in Welding and Related Processes

The most recent issues of journals on the site

Automatic Welding №3 (2024), The Paton Welding Journal №5 (2024), Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing №2 (2024), Electrometallurgy Today №2 (2024).

  Official Facebook Page facebook_logo